Oorspronkelijk gepubliceerd op Vkblog op zondag 22 februari 2009 22:30 door Hans Erren

Ik heb vijf satellietbeelden en een kaart uit 1955 nagemeten.
Sinds 1980 groeit Sarichef.
Jules drong aan op de harde cijfers van Sarichef, aangezien die niet in de literatuur te vinden zijn, heb ik ze zelf maar gemeten.

Hele eiland

Detail aan oostkant

Ik heb Ilwis gebruikt om het land-water contact in het
infraroodkanaal van 1 micron te digitaliseren

Landsat MSS 1979 14 juli (0.8-1.1 micron)

Landsat MSS 1980 4 augustus (0.8-1.1 micron)

Landsat TM 1995 15 augustus (1.5-1.75 micron)

Landsat TM 2005 15 juni (1.5-1.75 micron)

Landsat TM 2008 10 augustus (1.5-1.75 micron)

Dit is het gemeten oppervlakte van Sarichef:

1955 6.915 km2

1979 6.613 km2

1980 6.245 km2

1995 6.320 km2

2005 6.550 km2

2008 6.575 km2

in grafiek ziet het zo uit.

Sarichef

 

Ameland

Volgend artikel in dit blog

21 reacties
Avatar van Storm Storm
23-02-2009 18:46

Daalt de zeespiegel?

Avatar van Hans Erren Hans Erren 23-02-2009 21:50

Sarichef is een waddeneiland, daar werkt het net even anders,
kijk bijvoorbeeld maar bij ameland, daar daalt de bodem door
gaswinning maar dat wordt gecompenseerd met aanvoer van zand.
Waddeneilanden wandelen onder invloed van
zeespiegelveranderingen, ze worden niet noodzakelijk
kleiner.Ik weet niet of de zeespiegel
bij Sarichef
daalt.kennislinkReactie is geredigeerd
Avatar van jules jules
01-03-2009 00:33

als je niet weet hoe de zeespiegel zich gedraagt, is je werkstuk
dan niet PER DEFINITIE inhoudloos ?Reactie is geredigeerd

Avatar van Hans Erren Hans Erren 01-03-2009 11:46

Natuurlijk niet. Ik heb aangetoond dat Sarichef sinds 1980
groeit. Kijk nog eens in je eerstejaarscolleges waddendynamica,
je bent toch geoloog?
Avatar van jules jules
01-03-2009 17:26

Beste Hans,zullen we die arrogantie maar achterwege laten ?Zeker omdat je, zelfs na twee aanvullingen, met een stukje zit
dat iedere peer reviewer misantroop maakt omdat het zo’n
amateuristisch knoeiwerk is.Wetenschap vereist het in acht nemen van ALLE factoren die
invloed hebben op het fenomeen beschrijft. Ik druk me bijzonder
zacht uit als ik zeg dat je daar niet eens in de buurt van
komt…Het verzwijgen van processen is een klassieke truuk van de foor
van mensen die de boel trachten te belazeren. Aangezien jij
uiteraard niet daartoe behoort kan je allicht nog eens een
aanvulling (een derde ondertussen) schrijven die de ontbrekende
dingen (die jij als geoloog zeker kent) mee in rekening brengt
?Alsook de onderbouwing die aantoont dat de zaken die je tot
dusver ‘wetenschap’ zijn.

groeten

jules

Avatar van jlaan jlaan
01-03-2009 21:16

Ik ben een beetje los. In de vorige posting wordt een – overigens
schitterende – animatie gegeven die het verschil aangeeft tussen
1979 en 2005, waarbij de auteur stelt dat er aanwas plaatsvindt
(dus 2005 > 1979). Ik zie dat zelf eigenlijk niet zo, maar in
deze posting zie ik daarentegen dat Shismaref eigenlijk weer
groeiende is, maar pas sinds 1980, maar nog niet op het niveau
van de vijftiger jaren EN dat er een negatief verschil is tussen
1979 en… 2005 (dus 1979 > 2005). Dan zou het onderschrift
van de vorige posting toch niet kloppen.Verder vind ik de vergelijking met de kaart en de
satellietbeelden op zijn zacht gezegd discutabel. Als liefhebber
van landkaarten weet ik dat die niet altijd even nauwkeurig zijn.
Kun je alle satelietbeelden niet weergeven in zo’n animatie?

Avatar van Hans Erren Hans Erren 01-03-2009 21:41

@julesIk heb geen flauw idee waar je het over hebt, ik zie wel een
insinuatie dat ik de boel tracht te balazeren, over arrogantie
gesproken, kijk eens in de spegel zou ik zeggen. Vertel maar, wat
laat ik weg, IPCC-speculaties wellicht?@jlaanEven een verduidelijking.Uit de eerste sattelietbeelden meende ik uit vergelijk met de
geometrie met Vlieland een grote aanwas in het zuidwesten te
constateren. Nu ik meer beelden heb geanalyseerd, zie ik een
kleine aanwas in het zuidwesten die de afslag van de jaren 50-70
weer heeft opgeheven, en een grotere aanwas aan de oostkant,
doordat de geul tussen de eilanden zich oostwaarts verplaatst. Er
vindt laterale aanwas plaats sinds 1955, en sinds 1980 is er (tot
mijn verbazing) zelfs een netto groei. Wat Manley et al
constateren: dat de grootste erosie tijdens de jaren50-70
plaatsvond, wordt met de satellietbeelden prachtig
bevestigd.En ja, het is mogelijk om een animatie te maken, maar ik vond
gekleurde contourkaarten duidelijker.

Reactie is geredigeerd

Avatar van jules jules
04-03-2009 20:22

je kan beginnen met aan te tonen dat je meetpunten onderling
vergeleken mogen worden zonder inachtneming van alle factoren die
een invloed hebben van de zeespiegel.Zoniet is en blijven je posts inhoudsloos.dat is logisch toch ?Reactie is geredigeerd

Avatar van Hans Erren Hans Erren 04-03-2009 23:37

Het lijkt me dat ik voldoende onderbouwd heb dat de geul aan de
oostkant van Sarichef zich oostwaarts verplaatst en dat het
eiland daar groeiende is.Ik heb ook aangetoond (en anderen met mij) dat de stormschade
sinds de jaren 70 is afgenomen.Ik heb ook aangetoond dat onderstaande sensatiekoppen zijn wat
het is, Sensatie:Als gevolg van de klimaatverandering dreigt het eiland door de
zee verzwolgen te worden.
http://www.thelastdaysofshishmaref.nl/shishmaref/index.php?r=3.1.4Sarichef is een eiland voor de kust van Alaska, die [sic]
binnen een aantal jaar onder de zeespiegel zal
verdwijnen.

http://www.kunstgebouw.nl/onderwijs/vo/projecten/2008/waterland.php

Wetenschappers voorspellen dat het eilandje Sarichef bij
Alaska door de klimaatverandering over tien jaar door de zee
verzwolgen zal zijn.

http://www.vn.nl/Milieu/ArtikelMilieu/KlimaatveranderingTreftAlaska.htm

Nog ernstiger is de reportage vanaf Sarichef bij Alaska. Ook
dat eiland krijgt nog maar tien jaar. Maar dan niet van een uit
de gratie geraakt Kamerlid, maar van wetenschappers. Zij
voorspellen dat Sarichef door de Beringzee verzwolgen gaat
worden.

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article583724.ece/Vrouwen_zijn_niet_zielig,_maar_niet_heus

Maar goed, je zou zelf ook een analyse los kunnen laten op alle
beschikbare sattelietbeelden. Toch?

Ga je gang hier is de data http://glovis.usgs.gov

Kom maar op, bewijs dan maar dat Sarichef over tien jaar door de
zee verzwolgen is. Ik wens je veel sterkte, want zelfs het US
Army Corps of Engineers rekent daar niet eens op.

Avatar van jules jules
05-03-2009 16:19

Hans,je antwoord is weerom volledig nààst de kwestie.ik herhaal mijn vraag : toon aan dat je meetpunten onderling
vergelijkbaar zijn en dat je geen appelen met citroenen aan het
vergelijken bent.

Avatar van Hans Erren Hans Erren 05-03-2009 19:00

Ik spreek je over tien jaar wel.O ja vanavond 22:50 Nederland 2The last days of Shishmaref.(en ga eens een college geomorfologie lopen)

Avatar van jules jules
07-03-2009 01:20

Hans,zoals jij zou moeten weten moet je, om in een peer review
tijdschrift te raken, je verhaal wetenschappelijk
onderbouwen.Dus ofwel geef je de onderbouwing voor je eigen verhaal. Of je
geeft, tussen de regels door, toe dat je verhaal niet deugt door
steeds naast de kwestie te antwoorden. Een tussenweg is er
niet.ik trek in ieder geval conclusies uit het feit dat je je verhaal
niet onderbouwt…

Avatar van Hans Erren Hans Erren 07-03-2009 01:49

Zeg Jules, moet ik je echt nog gaan uitleggen wat pointbars
zijn, ben je blind, of wil je het niet zien?
Avatar van jules jules
07-03-2009 11:33

Hans,ik ben er niet van overtuigd dat een beetje arrogant zitten wezen
tegen een dr. in de geologie nou werkelijk zo’n goed idee is.
Zeker niet als waar je mee afkomt op het niveau van de lagere
school is…Maar bon : ik ben dus blijkbaar dom. Kan je even uitleggen waarom
pointbars je meetpunten onderling vergelijkbaar maken ? Mij lijkt
het vooral dat je, voor de ongeveer dertigste keer, op opzichtige
wijze probeert van onderwerp te veranderen ?

Avatar van Hans Erren Hans Erren 08-03-2009 19:56

Ha ha volgens je summiere bio ben je dr in de geochemie,
dat betekent dus dat we hetzelfde nivo sedimentologie hebben
gevolgd, daarnaast jij meer chemie, ik veel meer fysica. Wat ik
mis bij jouw is het kritisch denkvermogen wat ik bij een dr toch
wel had verwacht…. en bij mijn weten is het onderwerp nog steeds de bewezen
laterale accretie van Sarichef, dat jij wenst te betwijfelen
ondanks de zichtbaar grote geulverplaatsing.Reactie is geredigeerd
Avatar van jules jules
08-03-2009 20:16

dat betekent dus dat we hetzelfde nivo sedimentologie hebben
gevolgd
dus is het echt niet nodig dat je een beetje arrogant gaat zitten
wezen, niet ?
en bij mijn weten is het onderwerp nog steeds de bewezen
laterale accretie van Sarichef
ik vraag je al een hele poos te onderbouwen dat je meetpunten
relevant zijn.Iedere keer ik die vraag stelde kreeg ik een antwoord dat
compleet naast de kwestie is.

Avatar van Hans Erren Hans Erren 09-03-2009 21:04

Arrogant? Wie schermt er nu hier met zijn doctorsgraad in een
hier niet ter zake doende specialisatie van de
aardwetenschappen?Ja de meetpunten zijn relevant want ze zijn random samples uit de
totale verzameling van sattelietopnamen. Sterker nog ze zijn
wolkenloos dus tijdens de opname heerste er hoge luchtdruk en was
er geen windstuwing. Er zijn ook nog andere opnamen beschikbaar
dus wat let je om mijn grafiek – die overigens de
erosiewaarnemingen van Manley et a.l bevestigd – te
falsificeren?Kom aan het werk nu, je hebt tijd genoeg gehad om met
alternatieve metingen te komen, maar die heb je blijkbaar
niet.Reactie is geredigeerd
Avatar van jules jules
09-03-2009 22:20

hans,het is aan de auteur van een werkstuk om zijn eigen beweringen te
onderbouwen.Als je van oordeel bent dat wat jij hier presenteert aan die
voorwaarde voldoet, raad ik je aan het op te sturen naar een peer
review magazine…ondertussen wacht ik vol spanning op de publicatie.

Avatar van Hans Erren Hans Erren 14-03-2009 00:00

@Jules ik heb het volgende onderbouwd:De stormen zijn als gevolg van de opwarming (die voornamelijk het
gevolg is van natuurlijke PDO fluctuaties) afgenomen sinds de
jaren 70, de erosie is ook afgenomen sinds de jaren 70
(Manley)Dat “Shishmaref grotendeels over 15 jaar in zee is gespoeld”
blijkt niet uit de berekeningen van het US Army corps of
engineers.De erosie wordt zelfs gecompenseerd door aanwas aan de
zuidwestzijde en aan de oostzijde. Aan de oostzijde is ook
duidelijk een oostwaartse geulverplaatsing waarneembaar. Op deze
gronden is het aannemelijk dat er sinds 1980 een netto groei is
in oppervlakte die in de satellietbeelden wordt waargenomen.
Verder onderzoek (meer satellietbeelden, gedetailleerde
getij-informatie) kan deze (zeer plausibele) aanname staven of
falsifieeren.Dus ga je gang maar.Ik heb m.i. toch echt bewezen dat Shishmaref en Sarichef over 15
jaar nog bestaan, en dat de bewoners dus slachtoffer zijn van een
groots opgeklopte hype.

Avatar van jules jules
17-03-2009 23:49

Hans,dit wordt een beetje vervelend en is mijn laatste reactie. nog
een paar bemerkingen :-je hebt niet bewezen dat je meetpunten zomaar vergelijkbaar zijn
(en het zijn niet bepaald trendlijnen die je trekt). Een kustlijn
is afhankelijk van een aantal zaken die je niet nader bekeken
hebt.
-qua toekomstvoorspelling ben je nergens ingegaan op de
aangehaalde dingen die een invloed kunnen hebben op de
erosiesnelheid.Zonder die verdere aanvulling blijft je werkstuk vooral
nietszeggend.

Avatar van Hans Erren Hans Erren 25-03-2009 00:27

Inderdaad bijzonder vervelend voor de alarmisten dat de stormen
zijn afgenomen en dat het eiland maar niet in zee wil verdwijnen
maar zelfs aan de zijkant weer aangroeit.Inderdaad bijzonder vervelend dat de eilandbewoners het
slachtoffer zijn geworden van deze hype.Hier wil ik het maar bij laten.