Veel media hebben niet geschroomd te berichten dat Kopenhagen is afgesloten met een ‘zwak akkoord’. In werkelijkheid is COP15 natuurlijk geëindigd in een complete mislukking. Het akoord dat was opgesteld toen Obama voortijdig afreisde om de op vijf na zwaarste sneeuwstorm uit de geschiedenis in Washington voor te blijven, werd zaterdagochtend alsnog getorperdeerd door Tuvalu, dat met al dan niet gespeelde angst door de golven te worden verzw0lgen. Andere arme landen die ook op meer geld hadden gehoopt, sloten zich aan. Volgens het Duitse boulevardblad Bild nam een onbekende onderhandelaar de voorzittershamer over om een stuk af te hameren waarvan alle landen nu eendrachtig zeggen dat ze het voor kennisgeving hebben aangenomen. Yes!

De Volkskrant publiceerde zaterdag een interessant artikel dat de geprogrammeerde mislukking kan verklaren met de speltheorie: als de onzekerheid over het wel of niet op handen zijn van een ramp lager is dan 90% dan voorspelt de speltheorie dat een groep onderhandelaars er meestal niet in zal slagen geld bijeen te brengen om de ramp af te wenden. Quod erat demonstrandum! Interessant is nu dus om te zien welke media van een complete mislukking spreken en welke media het spel meespelen en roepen dat er nu een ‘bemoedigend’ akkoord ligt dat komend jaar keurig zal worden omgezet in bindende afspraken die de aarde gaan redden van een wisse ondergang.

Henk Tennekes zelf stuurde ons de link naar dit artikel in The Guardian: Low targets, goals dropped: Copenhagen ends in failure. Hij voegde eraan toe dat Bjorn Lomborg dit al jaren geleden had voorspeld. Hans Labohm reageerde terecht dat hij in zijn lezingen al jaren op economische gronden (en dat heeft hij wél gestudeerd) aantoonde dat Kopenhagen niet anders dan een mislukking kon worden. Onze ‘eigen’ Daily Express doet het eens rustig aan met een foto van een slapende Chinese onderhandelaar en als titel: Climate change summiy is all arguing and dozing.

Maar…. we vergeten nu nog één medium dat compleet gehakt maakt van COP15: het Duitse compleet alarmistische boulevardblad Bild. Bild am Sonntag pakte uit met 5 pagina’s met koppen zoals: Die Klima Versager. Met wel 20 artikelen laat deze krant die jarenlang al volop profiteert van koppen zoals “Aarde sterft de hittedood” nu in geuren en kleuren zien hoe beroerd COP15 is geëindigd. Climategate wordt in deze overkill NERGENS genoemd! Het mooiste van alles is het commentaar  waarin ene Albert Link beweerd dat nog niets verloren is, want op een volgende top in Bonn zou Angela ‘Mutti’ Merkel wel eens kunnen uitgroeien tot ons allemaal verlossende ‘Mutti Erde’. Lees dat commentaar en huiver.

Hieronder nog een mooi plaatje van onze nieuwe aardemoeder Gaia en twee intrigerende vragen:

 

Wat is het dat maakt dat zo veel blanke westerse vrouwen een leidende rol spelen in de milieubeweging en het klimaatalarmisme? Rachel Carson, Gro Harlem Brundtland, Liesbeth van Tongeren, Femke Halsema, Marianne Thieme, Connie Hedegaard, Angela Merkel etc. etc. We geven toe dat de kopstukken van het Climategate-schandaal allemaal mannen zijn maar soms krijg je toch de indruk dat vrouwen een speciale rol spelen. Het herinnert me aan de leidende rol van vrouwen bij de verbreiding van het Christendom in de nadagen van het Romeinse rijk. Vanuit emancipatoir oogpunt een prachtige situatie natuurlijk. Maar… nu komen we bij vraag 2: is het toevallig dat bij de Chinezen en Russen alleen stuurs kijkende mannen aan de touwtjes trekken? Of is er een soort innerlijke logica dat als één werelddeel doorschiet in vrouwenemancipatie, dat dan het wereldleiderschap up-for-grabs is voor het Aziatische continent waar nog wel politiek met ballen wordt bedreven?

Een boude stelling! En dat zo kort voor kerstmis. Vrouwen weert u en reageer (ik vrees dat onder de huidige reageerders toch echt voornamelijk mannen waren)… verander dat!