Antwoord op Femke Halsema’s uitdagingen

femke

Femke Halsema heeft een weblog op nu.nl. Op haar blog van 12 december met de titel De Klimaatonnozelaars kreeg ze blijkbaar veel reacties. Waar en hoe is niet te zien want tegen elke webethiek in kun je op haar blogs niet reageren. In ieder geval blogt ze op 14 december dat ze vuurspuwende reacties heeft gehad van de sceptici/onnozelaars. Voor haar zijn pseudowetenschappelijke reaguurders op haar blog blijkbaar een pot nat met internationale sceptische topwetenschappers, die niet meedoen aan de alarmistische polonaise.

Volgens Van Dale is de definitie van onnozel:

on·no·zel bn, bw 1 makkelijk te bedriegen; dom 2 onbeduidend

Onnozelaars zijn dus niet zo zeer de bedriegers, maar de bedrogenen. En hun mening is onbeduidend. Eigenlijk een hoogopgeleid kamerlid onwaardig. Dat laat je toch echt rechts liggen, daar reageer je toch niet op? Of is er een kansje dat Halsema is als de pot die de ketel verwijt? Kan zij ook maar enigszins onderbouwen dat zij niet zelf de “onnozele”, “bedrogene” en “onbeduidende” is?

Dat zou namelijk erg treurig zijn. Laat me haar dan ook te hulp schieten en de twee uitdagingen aangaan waarmee ze haar blog van 14 december besluit:

1) – Kan iemand eens aangeven welke economische, financiële of politieke belangen de klimaatwetenschappers eigenlijk dienen (aangezien hen steeds het verwijt ten deel valt dat er een ‘complot’ of een ‘hoax’ zou zijn)?

2) – Zou iemand eens 3 (of 2 of 1) wetenschappelijke artikelen kunnen noemen die in gerenommeerde tijdschriften (niet zijnde GeenStijl of de Telegraaf) zijn verschenen en die steunen op enige wetenschappelijke consensus: d.w.z. waarvan de gegevens zijn gecheckt door meerdere wetenschappers en als valide mogen worden beschouwd.

Beste Femke,
Mijn antwoord op je eerste uitdaging: de afgelopen decennia is de wetenschap nogal veranderd kan ik als insider zeggen. Kon een wetenschapper vijftig jaar geleden gewoon nog zeggen dat het hem of haar puur om de kennis te doen was en dat de overheid of financier zich daar verder niet mee moest bemoeien, tegenwoordig is dat geen acceptabel antwoord meer. Jezelf en je onderzoek verantwoorden, dat is het adagium.

Waarom betalen we voor dit onderzoek? Wat heeft de samenleving er aan, wat levert het ons op? Met als resultaat dat wetenschappers hun onderzoek dus moeten verkopen. Maar omdat ze allemaal uit dezelfde ruif moeten eten vanwege concurrentie geldt dus ook het adagium: hoe groter het maatschappelijk belang, hoe groter de kans op financiering.

Dus, een wetenschapper heeft er alle belang bij om de zaken zo dramatisch mogelijk voor te stellen; dat levert meer geld op. En het vervelende is, het moet, iedereen moet mee in deze ratrace! Zonder een link met klimaatverandering wordt de kans op financiering van een projectvoorstel aanzienlijk kleiner. Zomaar vrijblijvend onderzoek doen is er helaas bijna niet meer bij.

Daar komt bij dat het klimaatonderzoek van oudsher een klein vakgebiedje was, bevolkt door een kleine groep van fervente vakidioten, met maar weinig aanzien onder de meer klassieke wetenschappen als natuur- en scheikunde. Maar plotseling wordt je kleine vakgebiedje gepromoveerd tot het belangrijkste wetenschappelijke onderwerp aller tijden. En dat juist in een periode waarin angst en het vermijden van risico’s de maatschappelijke trend blijkt. Waardoor politici, beleidsmakers, opinieleiders maar wat graag naar je luisteren en na willen denken over beleid om deze risico’s te vermijden. Voormalig presidenten en andere beroemdheden eten uit je hand. Dan moet je sterk in je schoenen staan om de verleiding te weerstaan en daar niet in mee te gaan.

Complot of hoax
Desondanks kan het de meeste klimaatwetenschappers nog altijd allemaal gestolen worden en doen ze vooral en bij voorkeur gewoon hun onderzoek. Maar er zijn wetenschappers die de verleiding niet weerstaan en de zoektocht naar kennis inruilen voor een zoektocht naar aandacht, macht, met politici om tafel te zitten en de opinie bepalen. Omdat de gemiddelde wetenschapper dat soort zaken allemaal niet zo kan boeien loop je het risico dat zo’n vak gekaapt wordt door opportunisten die maar wat graag aanschuiven aan de politieke tafel. En er dus belang bij hebben om het “probleem” in stand te houden. En eventuele kritiek onder de pet te houden.

En dat, mijn beste Femke, is de “hoax”, het “complot”. Geen bewuste georchestreerde actie om te liegen en bedriegen, maar een systeem dat over de jaren gegroeid is zonder dat men er over nagedacht heeft, met alle gevolgen van dien. Waarin het belangrijkste is om voor politici een zo helder mogelijk beeld te schetsen zonder punten en komma’s en mitsen en maren. Politici vragen immers om een heldere boodschap en aangezien zij uiteindelijk ook de financiers zijn, zullen ze dus een heldere boodschap krijgen.

Lead authors
Daar draait het ook om met betrekking tot het nu veel geciteerde “hide the decline”; de “afname” moest verborgen worden omdat het anders teveel vragen zou oproepen en de politieke boodschap zou “afzwakken“. Het zou de politiek sieren als ze eens zou proberen te bedenken hoe zij zo objectief mogelijke kennis aangereikt kan krijgen, hoe zij kan voorkomen dat die kennisoverdracht teveel beïnvloed wordt door politiek actieve wetenschappers en wat te doen als er verschillen van inzicht zijn.

Hoe wordt bijvoorbeeld bepaald wie de leidende auteurs (lead authors) zijn van het IPCC rapport en waarom nou juist zij? Waarom zijn sommigen van hen bij elk rapport leidende auteur geweest? Waarom kunnen wetenschappers met bar weinig publicaties in de vakliteratuur toch leidende auteur worden? Waarom trekken sommige toponderzoekers zich teleurgesteld terug uit het IPCC? Wie bepaalt op welke wijze onderwerpen belicht worden en op basis van welke achterliggende vakliteratuur?

Femke, geef ons antwoord op deze vragen en zeg wat je eraan gaat doen.

Goed, komen we bij 2).
Waar te beginnen? Het gaat te ver om hier een uitgebreide uiteenzetting te geven van de kritische vakliteratuur, want zij is rijkelijk gevuld. Maar laten we er een publicatie uitlichten. Onlangs liet minister Cramer zich inhoudelijk uit over het afsmelten van de gletsjers van de Kilimanjaro. PVV’er Richard de Mos had opgemerkt dat recente vakliteratuur toch duidelijk suggereerde dat de afname van die gletsjers vooral te maken had met ontbossing en de watercyclus, maar niet met global warming. Bijvoorbeeld een publicatie uit 2004 van de Oostenrijkse professor en Kilimanjaro-expert Georg Käser – met vervolgpublicaties in latere jaren, zelfs begin 2009. Maar goed, recent publiceerde ook de bekende ijsonderzoeker Lonnie Thompson een artikel over de Kilimanjaro in een goed vakblad (Proceedings of the National Academy of Sciences) met als boodschap dat de gletsjers van de Kilimanjaro wel eens binnen twintig jaar verdwenen zouden kunnen zijn – als de wereld blijft opwarmen natuurlijk. Het artikel kreeg in de aanloop naar Kopenhagen nogal wat aandacht en de link met global warming en CO2 was snel gelegd. En dus schreef Cramer triomfantelijk dat al die “prehistorische” vakliteratuur van Käser – let wel, hij publiceerde ook dit jaar nog over de Kilimanjaro – zo de prullenbak in kon.

Nu heb ik het artikel van Thompson hier voor me liggen en het erkent dat veranderingen in landgebruik en de watercyclus een belangrijke zo niet dominante rol spelen in de afname van de Kilimanjaro-gletsjers. Kortom, het artikel van Thompson ontkracht de bevindingen van Käser – de prehistorische literatuur – helemaal niet. Eigenlijk is het artikel van Thompson vooral een review van wat er zoal in het recente verleden gepubliceerd is.

Variaties in zon
Maar dat zijn details die aan Cramer voorbij lijken te gaan. Hoe dan ook, slechts een paar maanden later zijn het nota bene Nederlandse en Vlaamse onderzoekers die in het vooraanstaande tijdschrift Nature tot de conclusie komen dat de watercyclus in het gebied rond de Kilimanjaro grote variaties vertoont, gedreven door variaties in zonneactiviteit, en dat die variaties een belangrijke rol spelen in de groei en krimp van de gletsjers van de Kilimanjaro.

Met het natter worden van het Afrikaanse klimaat groeiden de gletsjers van de Kilimanjaro, in drogere periodes werden ze kleiner. Ongeveer 12.000 jaar geleden zijn de gletsjers van de Kilimanjaro al eens geheel verdwenen. Kortom, geen global warming, geen CO2, wel de zon en andere menselijke invloeden zoals ontbossing. En belangrijk: het gaat niet alleen om de Kilimanjaro als icoon. Het onderzoek laat ook zien dat relatief grote klimaatschommelingen zich van nature voordoen. Dat zoiets als een stabiel klimaat dus niet bestaat en dat streven naar stabilisatie van de wereldgemiddelde temperatuur een grote illusie is.

Voor een wetenschapper allemaal niets nieuws onder de zon: je ideeën en inzichten pas je voortdurend aan al naar gelang het nieuwste bewijsmateriaal. Die nieuwe vaderlandse publicatie in Nature hakte er wat dat betreft nogal in. Daar heb je dus tenminste die ene peer reviewed studie die je zocht. In deze weblog heb je er nog 500.

Onnozel
Louis van Gaal zou nu zeggen: “Ben jij nu zo onnozel, of ben ik nu zo goed geïnformeerd.” Ik kan niet van je verwachten dat jij – of welke politicus dan ook – de klimatologische vakliteratuur bijhoudt. Maar je zou me een groot plezier doen om goed na te denken over hoe en door wie je je laat informeren.

En zou je voor één keer de wereld willen vertellen dat de gletsjers van de Kilimanjaro toch lijken af te smelten vanwege ontbossing en minder neerslag, en niet vanwege global warming? Vanwege jouw imago van vrouw met het hart op de goede plaats luisteren mensen wellicht naar je.

Door | 2009-12-15T11:30:25+00:00 15 december 2009|22 Reacties

22 Reacties

 1. léon 15 december 2009 om 13:35- Antwoorden

  Die zit!

 2. Jous 15 december 2009 om 14:11- Antwoorden

  Is voor dergelijke repliek geen breder podium beschikbaar ?(excuses aan de makers van deze fantastische site) Het zijn nu juist dit soort, sterk onderbouwde reacties die wat meer voor het voetlicht mogen komen.

  Geen retorisch gekibbel, maar gewoon een helder en duidelijk antwoord.

  Overigens denk ik dat mevrouw Halsema deze vragen wel als retorisch bedoeld heeft, er vanuitgaande dat eenieder zo goedgelovig is, dat ze haar punten zonder onderbouwing kan scoren.

  Even wat anders: het is schokkend te moeten waarnemen dat enerzijds de stellers van lastige vragen in Kopenhagen de mond wordt gesnoerd, terwijl verstoorders van bijeenkomsten door skeptici klaarblijkelijk gewoon hun gang mogen gaan. Skeptische geluiden worden simpelweg niet getolereerd. Ik vind Lord Moncktons uitspraak dat het hier om Hitlerjugend gaat wel erg ver gaan, maar enig begrip voor zijn zienswijze heb ik wel… Het gaat om debat en niet om wei er het hardst kan schreeuwen.

  http://www.youtube.com/watch?v=ne-X_vFWMlw

  • Jacob 15 december 2009 om 14:30- Antwoorden

   Monckton onderbouwt zijn vergelijking met de Hitler Jugend anders wel, alhoewel ik meen dat dit gedrag meer op de SA slaat. Die verstoorde namelijk de bijeenkomsten van andersdenkenden, zoals communisten en socialisten. Ik geloof niet dat deze jongelui erg blij waren dat ze zo, herkenbaar, op Youtube komen te staan.

   Wat ik eigenlijk schokkender vind is, dat zoveel jongeren die Monckton interviewt, geen enkel idee hebben wat er gaande is. "Greenpeace zegt dit"" , "In de krant staat dat". "Did you check it?" is steevast Moncktons's vraag. Het antwoord laat zich raden.

   Overigens is dit een prima site, een aanwinst.

 3. dercks 15 december 2009 om 14:21- Antwoorden

  Tja we vallen met ze allen in herhaling. Femke zal Bram Schilham van de NOS wel weer na-echoen: 95 % van de wetenschappers steunt de menselijkehand in GW. Niet dat dat getal onderbouwd wordt, maar geoon als dooddoener. Niet nadenken, gewoon wat roepen, misschien houden ze er wel mee op.

 4. Jous 15 december 2009 om 14:50- Antwoorden

  @Jacob

  Inderdaad, het zijn meer SA-methoden. De vergelijking is voor rekening van Monckton. De onderbouwing van de argumenten van die jongeren komt inderdaad niet erg ver. Da's jammer, want Monckton had goed met hen kunnen discussieren. Hij wordt ook wel mister knowledge genoemd.

 5. Adriaan 15 december 2009 om 16:10- Antwoorden

  Het desbetreffende blog en reacties is te vinden op: http://www.nujij.nl/femke-halsema-hekelt-klimaato

 6. Pierre Lebon 15 december 2009 om 19:10- Antwoorden

  Ik heb net anja meulendinges gesproken, en die wil weten of we ergens in de klimaatproblematiek discussie ook Israël als grootste boosdoener kunnen vermelden. En ze had het er over gehad met René Daanen en daar onstond plotsklaps het idee om op een vaste datum in het jaar, de deuren van alle koelkasten wereldwijd open te zetten, waarmee de gemiddelde temperatuur in flinke zet naar beneden zou krijgen.

  Kijk.. dat zijn nou mensen die staan niet te kijken, maar rollen hun mouwen op en pakken het probleem bij een lurf.

 7. Jaap de Vos 15 december 2009 om 20:27- Antwoorden

  Een paarjaar geleden las ik een Amerikaanse 'roman', waarin de hoofdzaken zich in werkelijkheid hadden voorgedaan in Amerikaanse milieukringen. Vanuit deze milieukringen was aan een reclamebureau gevraagd hoe ze hun zaak van global warming het beste konden promoten bij het grote publiek. Het rapport van het bureau was duidelijk: Alleen wijzen op 2 graden hogere wereldtemperatuur en een 50cm hogere waterstand in 2050 heeft geen effect.Beter is om de suggestie te wekken dat het ook wel eens 6 graden en 6 meter zou kunnen worden als er niet zou worden ingegrepen. Maar het allerbelangrijkste vonden zij om in het vervolg bij alle voorkomende natuurrampen en weerkundige gebeurtenissen (afsmelten van gletsjers, orkanen, overstromingen, langdurige droogte) te wijzen op 'global warming' als oorzaak. Dit laatste advies werd nog toegelicht met de constatering, dat mensen een slecht geheugen hebben als het om dit soort rampen gaat.

  Deze adviezen zijn door de alarmisten in de afgelopen jaren goed opgevolgd…

 8. de witt 15 december 2009 om 21:07- Antwoorden

  Niet 1, maar 500 peer reviewed artikelen in gerenomeerde bladen hier:

  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-rev

 9. Jeroen 16 december 2009 om 00:22- Antwoorden
 10. Arend Lammertink 16 december 2009 om 11:06- Antwoorden

  Ik heb haar het volgende gemaild:

  Geachte mevrouw Halsema,

  Op uw blog stel u de volgende vragen:

  Mijn vorige blog heeft nogal wat vuurspuwende sceptici/onnozelaars

  opgeleverd. Ook na dagen ‘reflectie’ valt het mij op dat niemand (ook

  Helma nepperus niet) antwoord geeft op mijn twee centrale vragen:

  – Kan iemand eens aangeven welke economische, financiële of politieke

  belangen de klimaatwetenschappers eigenlijk dienen (aangezien hen

  steeds het verwijt ten deel valt dat er een ‘complot’ of een ‘hoax’

  zou zijn)?

  – Zou iemand eens 3 (of 2 of 1) wetenschappelijke artikelen kunnen

  noemen die in gerenommeerde tijdschriften (niet zijnde GeenStijl of de

  Telegraaf) zijn verschenen en die steunen op enige wetenschappelijke

  consensus: d.w.z. waarvan de gegevens zijn gecheckt door meerdere

  wetenschappers en als valide mogen worden beschouwd.

  Om op uw tweede vraag een antwoord te geven, hier staan er een slordige 500:
  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-rev

  Dan uw eerste vraag en uw classificatie "vuurspuwende

  sceptici/onnozelaars". Deze classificatie nodigt niet bepaald uit tot

  een open debat, als ik zo vrij mag zijn. Ik kan me als geen ander

  voorstellen dat het lastig is meningen die niet stroken met iemands

  eigen mening serieus te nemen, en zeker als men zelf op basis van

  informatie die men betrouwbaar acht goed heeft nagedacht en tot een

  bepaalde mening is gekomen, die ook nog eens gedeeld blijkt te worden

  door heel veel mensen, waaronder veel mensen met een uitstekende

  reputatie. Het is echter niet zo dat mensen die er een andere mening

  op na houden onnozel hoeven te zijn, zelfs al lijkt de eigen mening zo

  goed onderbouwd dat men zich eenvoudigweg niet kan voorstellen dat die

  andere mening de waarheid zou kunnen zijn.

  Ik heb persoonlijk de afgelopen jaren een proces doorgemaakt waarbij

  zo ongeveer alles waar ik in geloofde de helling op is gegaan, ondanks

  dat ik er heilig van overtuigd was dat waar ik in geloofde de waarheid

  was. Dit proces begon toen ik in TC Tubantia iets las over iemand die

  de officiele lezing over 9/11 niet geloofde. In eerste instantie dacht

  ik ook: wat een onzin, die conspiracy verhalen. Tot ik me er in ging

  verdiepen en onder andere ontdekte dat de Bushes hun kapitaal in Nazi

  Duitsland vergaard hebben, dat Al Qaida voort is gekomen uit de

  "moslim broederschap" wiens leider in de oorlog de soldaten

  recruteerde voor Hitlers waffen-SS Moslim devisie die huis hield in de

  Balkan en dat de geldstroom vanuit Nazi Duitsland richting o.a. de

  Bushes in Amerika via de Rotterdamse Bank voor Handel en Scheepvaart

  liep, waar ook koningin Wilhelmina net na de oorlog aandelen in had

  via de bekende Nederlandsche Handel Maatschappij. Dat zijn dan zo

  slechts een klein aantal voorbeelden, maar wel voorbeelden binnen een

  reeks van feiten en omstandigheden die je wereldbeeld totaal op zijn

  kop zetten. Al doende kwam ik langzaam maar zeker tot de conclusie dat

  niet alles is wat het lijkt en dat er een zekere elite te

  onderscheiden is, die er niet bepaald vriendelijke ideeën op na houdt,

  waarvan het niet overdreven is om te stellen dat deze een fascistische

  grondslag hebben.

  Hoe meer men zich in deze materie verdiept, hoe meer verbanden en

  patronen boven water komen en hoe makkelijker het wordt deze te

  herkennen. Veelal bedient men zich van de standaard truuks uit het

  boekje. Ik realiseer me dat ook dit vaag en algemeen is, maar het is

  eenvoudigweg niet te doen alle details in één e-mailtje samen te

  vatten. Wat wel duidelijk is, is dat men eigenlijk niet zo zeer moet

  denken in termen van "links" en "rechts", maar in termen van "boven"

  en "beneden" en dat dan gezien binnen de globale piramide's van macht

  die er toch te onderscheiden zijn.

  Dat gezegd hebbende, is er ook in de groene hoek een groep te

  onderscheiden die zonder meer misbruik maakt van de goede bedoelingen

  die velen hebben ten aanzien van het milieu en de natuur. Eén van de

  oudste truuks uit het boekje is het verhullen van de werkelijke doelen

  van een organisatie binnen een jas van "goede doelen" en/of "goede

  bedoelingen", hetgeen zeer misleidend is. Eén van de organisaties die

  op een dergelijke manier van werken betrapt kan worden is, helaas, het

  Wereld Natuur Fonds. Ik kwam hierover een boekje tegen wat mij zeer

  schokte en dat ik daarom gepubliceerd heb op mijn website:
  http://www.tuks.nl/docs/EIR__The_coming_fall_of_t

  Hieruit blijkt dat het WNF betrokken is geweest bij het trainen van

  huurlingen in Afrika, waarover toch ook enige zijn verschenen in ons

  land. Mede naar aanleiding hiervan heb ik een artikel geschreven dat

  onder meer hier is gepubliceerd:

  http://www.spraakloos.nl/?p=747

  "De LaRouche beweging publiceert het tijdschrift “Executive

  Intelligence Review” (EIR) en werd in 1984 door Norman Bailey,

  voormalig staflid van de National Security Council (NSC), als “één van

  de beste private intelligence services ter wereld” omschreven. Vorig

  jaar beschreef de Russische econoom Stanislav Menshikov LaRouche als

  zijnde “onder de weinige economen die naar de basis redenen kijkt, en

  daardoor ziet wat anderen niet kunnen zien”. EIR publiceerde

  verschillende artikelen en een “special report” over de rol van het

  Wereld Natuur Fonds (WNF) bij met name de genocide in Afrika, waar

  zo’n 20 jaar geleden met het door Prins Bernhard gefinancierde project

  “Lock” in de parken van het WNF huurlingen werden opgeleid om onder

  het mom van “natuurbescherming” het ANC te bestrijden en de apartheid

  in Zuid Afrika in stand te houden. Volgens deze artikelen maakt het

  WNF deel uit van een doelbewust opgezet imperialistisch systeem, dat

  als een soort private neo-koloniale macht de bevolking in Afrika onder

  de duim houdt, opdat men het continent voor eigen gewin kan leegroven.

  Ook de Groene Amsterdammer berichtte over project “Lock” in het

  artikel “Het wereld natuur leger” van 5 november 1997, waarin men

  melding maakt van de financiering van dit project:

  “OP 7 NOVEMBER 1988 gingen bij veilinghuis Sotheby’s in Londen twee

  schilderijen uit de privé-collectie van prinses Juliana en prins

  Bernhard van de hand. Het was een gezamenlijke krachtsinspanning van

  het veilinghuis en een speciaal comité onder leiding van Bernhard en

  baron H.H. Thyssen-Bornemisza om geld in te zamelen voor het Wereld

  Natuur Fonds.”

  De grootvader van deze door Koningin Beatrix tot ridder in de orde van

  Nassau benoemde baron Thyssen-Bornemisza, staalmagnaat Fritz Thyssen,

  gaat als één van de belangrijkste financiers van Hitler door. Hij

  publiceerde hierover zijn boek “Ik financierde Hitler”. Enkele jaren

  geleden ontdekte de voormalig Amerikaanse openbaar aanklager inzake

  Nazi zaken, John Loftus, dat er door de grootvader van George W. Bush,

  Prescott Bush, miljoenen dollars aan Hitler waren overgemaakt vanuit

  Amerika, via de in Rotterdam gevestigde Bank voor Handel en

  Scheepvaart (BHS), onderdeel van het Thyssen concern en belangrijke

  spil in de Nazi witwasroute van Amerika naar Berlijn en vice versa.

  Net na de oorlog lagen de eigendomspapieren van het Thyssen concern –

  met het daarbij behorende eigendom van de bankrekeningen waarop de

  oorlogswinsten die men behaald had in de slaven-werk-kampen in o.a.

  Auschwitz geparkeerd waren – namelijk in een kluis in de Oostelijke,

  Russische sector van Berlijn. Deze werden vervolgens met de geheime,

  door reserve-ritmeester der cavalerie mr. J. Coert jr. uitgevoerde

  “operatie Juliana” naar Nederland gesmokkeld, zodat het Thyssen

  concern formeel Nederlandse eigendom was en het door de geallieerden

  niet als oorlogsbuit in beslag genomen kon worden. Saillant detail

  hierbij is dat net na de oorlog Koningin Wilhelmina als

  grootaandeelhouder van de Nederlandsche Handels Maatschappij een

  belang had in de BHS, zo blijkt uit het artikel “Operatie Juliana” in

  de NRC van 1 juni 1991, hetgeen impliceert dat ook zij, evenals

  grootvader Bush, verdiend moet hebben aan de slaven-arbeid in

  Autschwitz.

  Een ander interessant detail is dat het smeergeld dat Prins Bernhard

  bij de Lockheed affaire aannam volgens hem niet voor zichzelf bedoeld

  was, maar voor het WNF."

  Dit is dan zo een heel klein topje van de ijsberg die men tegen komt

  als men zich daadwerkelijk verdiept in hetgeen doorgaans als

  "conspiracy onzin" wordt afgedaan en wat evenzo lijnrecht in gaat

  tegen alles waar men in gelooft. Er is dan ook een heleboel moed en

  doorzettingsvermogen voor nodig om je geloof, want dat is het toch, te

  overwinnen en je eigen conclusies te trekken op basis van de

  informatie en vooral desinformatie die beschikbaar is, in plaats van

  af te gaan op "consensus" en de algemene opinie die via de massa-media

  helaas maar al te gemakkelijk te beïnvloeden is. Ik verwijs in deze

  graag naar het volgende:

  http://www.wordmworld.net/uncategorized/open-lett

  "If you have ever wondered how it could happen that Hitler, about

  seventy years ago, could come to power and terrorize the entire world

  for a decade without noone stopping him, then you don’t have to study

  any history books, all you need is take a look around you, right now,

  in your own life, in the world today. This is how it happened. This is

  how it happens."

  Dit is namelijk precies wat er gaande is, we laten ons met z'n allen

  beïnvloeden door dezelfde elite die niet alleen Hitler financieerde,

  maar ook het communisme in Rusland (zie de boeken van Prof. Anthony

  Sutton) en die zich ten doel gesteld heeft zich de heerschappij over

  de wereld toe te eigenen.

  En wederom realiseer ik me dat dit gedachten zijn die erg ver gaan en

  in gaan tegen alles waar men in gelooft, maar helaas zijn er zo veel

  aanwijzingen dat dit daadwerkelijk gaande is, dat we dit zeer serieus

  moeten nemen.

  Een concreet voorbeeld in deze is het Lissabonverdrag. Ik heb er

  recentelijk reeds meerdere malen op gewezen dat dit verdrag een einde

  maakt aan onze soevereiniteit. Op zich is daar niets mis mee. Op zich

  is er niets mis mee te streven naar één Europa van en voor de Europese

  burger, maar wanneer dit op een dusdanige wijze gebeurt dat men in

  feite de macht in handen legt van een niet of in ieder geval

  onvoldoende democratisch gecontroleerd instituut, dan speelt men met

  vuur. Het is immers een publiek geheim dat de leden van de Europese

  Commissie graag geziene gasten zijn op de (geheime!) Bilderberg

  conferenties, waar de Rockefellers een grote vinger in de pap hebben,

  een familie die zeer goede zaken deed met Hitler en de Sovjets.

  Sommige mensen spreken zich dan ook openlijk uit over hoe het Europa

  van nu lijkt op de Sovjet Unie:

  http://www.brusselsjournal.com/node/865
  "Vladimir Bukovksy, the 63-year old former Soviet dissident, fears

  that the European Union is on its way to becoming another Soviet

  Union. In a speech he delivered in Brussels last week Mr Bukovsky

  called the EU a “monster” that must be destroyed, the sooner the

  better, before it develops into a fullfledged totalitarian state."

  Met name de elementen die wijzen op de ontwikkeling van onze

  democratie in de richting van een totalitaire staat baren mij grote

  zorgen. Het paspoort met vingerafdrukken, de OV chipkaart, het

  kilometerkastje, het electronische patienten-dossier, het vastleggen

  van "verkeersinformatie" op internet, camera's op elke straathoek en

  ga zo maar door. Hoe duidelijk wilt u het hebben?

  Misschien zou het goed zijn als u de moed zou hebben om alleen nog

  maar aan te nemen dat er misschien 1% kans is dat er tóch ergens een

  elitaire groep is die een conspiracy genoemd zou kunnen worden, dat er

  een groep zou kunnen zijn die over dusdanige financiele middelen,

  connecties en mensen op belangrijke posities beschikt, dat men

  mischien 1% kans zou kunnen maken om de wereld te veranderen in één

  grote olichargische plantage waarbinnen het gros van de bevolking als

  slaven uitgebuit wordt door een kleine bovenlaag. Een situatie die

  historisch gezien eerder uitzondering dan regel is geweest.

  Welnu, ook veronderstellen we de kans daarop klein, dan nog zou het

  voor deze lieden nodig zijn op de één of andere manier een globaal

  politiek systeem op te zetten, op één of ander vlak een zekere globale

  authoriteit te realiseren. Want ja, als die er eenmaal is, dan is ze

  ook relatief makkelijk uit te breiden. Met andere woorden: een globale

  entiteit die de autoriteit zou hebben om koolstof-uitstoot taksen te

  innen, te reguleren en her te verdelen zou een eerste stap kunnen zijn

  binnen een agenda in de richting van een totalitaire

  wereldheerschappij.

  Nu wijst de gelekte Deense draft versie bij mijn weten naar het IMF en

  de wereldbank als de kanditaten om deze autoriteit te worden. Ook hier

  zien we weer de aloude truuk met de jas van onschuldigheid die onder

  het oppervlak iets anders herbergt. In deze wijs ik graag op de

  ervaringen van John Perkins, die in de praktijk gebruik maakte van

  leningen verstrekt door het IMF om "resources" in derde wereld landen

  onder de controle van Amerikaanse bedrijven te brengen:

  http://www.sharenl.org/Archief/2005/april05_inter

  "Share International: Hoe werkt het systeem van ‘economisch

  huurmoordenaars’ (EHM)?

  John Perkins: In wezen draait ons werk om het creëren van een

  wereldrijk en we zijn erin geslaagd het eerste werkelijk

  wereldomvattende rijk in de wereldgeschiedenis op te bouwen. We hebben

  dit grotendeels zonder het militaire apparaat tot stand gebracht en

  het unieke aan dit rijk is dat er geen keizer of koning is. In plaats

  daarvan hebben we wat ik een “corporatocratie” noem — een groep mannen

  en een paar vrouwen die onze grootste ondernemingen, onze banken en

  onze regering leiden.

  We hebben dit wereldrijk met vele verschillende methoden opgebouwd,

  maar de meest gebruikelijke manier is wellicht het identificeren van

  een ontwikkelingsland met door ons gewilde hulpbronnen zoals olie.

  Vervolgens zorgen we voor een grote lening van de Wereldbank of van

  haar zusterorganisaties aan dat land. Het grootste deel van de lening

  gaat direct naar Amerikaanse ondernemingen, bekende namen waarvan

  velen wel gehoord hebben, zoals Bechtel, Halliburton, Stone & Webster,

  om grote infrastructuurprojecten te bouwen, zoals energiecentrales,

  havens, industrieparken en andere projecten die ten goede komen aan de

  rijken in die landen. Het land blijft dan zitten met een enorme

  schuld, zo groot dat het deze onmogelijk kan terugbetalen. Op een

  gegeven moment gaan de economische huurmoordenaars terug en zeggen:

  “Kijk, je bent ons veel geld schuldig, je kunt je schulden niet

  aflossen, geef ons daarom het volle pond. Verkoop jullie olie heel

  goedkoop aan onze oliemaatschappijen of laat ons militaire bases op

  jullie grondgebied bouwen, of stem bij de volgende cruciale stemming

  in de VN met ons mee, of stuur je troepen naar Irak of iets anders

  waar we graag jullie steun bij hebben.” Dat soort dingen. Met dat

  proces zijn we erin geslaagd dit verbazingwekkende rijk te bouwen. "

  Welnu, als er misschien 1% kans is dat deze man de waarheid spreekt,

  wat halen we ons dan op de hals als we koolstof-uitstoot taksen

  verhandelbaar maken? Wat zou er gebeuren als dit misbruikt wordt om

  derde wereldlanden op te zadelen met nog meer leningen die ze nooit of

  te nimmer af kunnen betalen?

  Nogmaals, ik weet dat dit ver gezocht lijkt en dat een bijna niet te

  geloven scenario is. Maar we hoeven maar naar de geschiedenis te

  kijken om te zien dat de financiele elite van deze wereld tot op heden

  niet heeft geschroomd de meest verschrikkelijke dictators te

  financieren. En als we ons realiseren dat een wereldwijde autoriteit

  op welk gebied dan ook al jaren op het wensenlijstje staat van deze

  lieden, dan kunnen we het ons niet veroorloven mee te werken aan een

  dergelijk programma, tenzij daar een absolute noodzaak toe is.

  En ik vraag me dan ook hardop af of die noodzaak er is, of CO2 nu

  werkelijk zo'n invloed heeft op het klimaat, of dat dit slechts een

  voorwendsel is teneinde een agenda door te voeren die mogelijk een

  heel ander doel heeft dan de schijn doet vermoeden.

  En nogmaals, dit gaat niet over links of rechts, of over het al dan

  niet vervuilen van het milieu of het daar iets aan willen doen. We

  kunnen het er absoluut over eens zijn dat vervuiling aangepakt moet

  worden en dat we toe moeten naar een meer groene en biologisch

  verantwoorde manier van leven. Het punt is dat CO2 mogelijk ten

  onrechte als grootste vervuiling wordt aangemerkt, terwijl de

  wetenschap daar toch verdeeld over is en terwijl dat wellicht

  vergaande negatieve consequenties kan hebben voor de

  wereldgemeenschap.

  Ik begrijp ten volle dat één e-mailtje u er niet van kan overtuigen

  dat dit werkelijk aan de hand is. Maar misschien kan het u toch

  uitnodigen uzelf er voor de volle 100% van te willen overtuigen dat ik

  ongelijk heb, ook al is het voor 99% zeker dat u gelijk hebt.

 11. Hans Erren 16 december 2009 om 14:33- Antwoorden

  pfoee Arend… een mailtje vol met de gebruikelijke conspiracymeuk zal Femke niet echt overtuigen vrees ik.

  Deze peer reviews dan maar:
  http://www.vkblog.nl/bericht/286651/Recent_wetens
  Klotzbach, P. J., R. A. Pielke Sr., R. A. Pielke Jr., J. R. Christy, and R. T. McNider (2009), An alternative explanation for differential temperature trends at the surface and in the lower troposphere, J. Geophys. Res., 114, D21102, doi:10.1029/2009JD011841.

  Knorr, W., 2009. Is the airborne fraction of anthropogenic CO2 emissions increasing? Geophysical Research Letters, 36, L21710, doi:10.1029/2009GL040613.

  Barredo, J. I.: Normalised flood losses in Europe: 1970-2006, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9, 97-104, 2009.

  Dan is er nog Pielke Sr

  Pielke Sr., R., K. Beven, G. Brasseur, J. Calvert, M. Chahine, R. Dickerson, D. Entekhabi, E. Foufoula-Georgiou, H. Gupta, V. Gupta, W. Krajewski, E. Philip Krider, W. K.M. Lau, J. McDonnell, W. Rossow, J. Schaake, J. Smith, S. Sorooshian, and E. Wood, 2009: Climate change: The need to consider human forcings besides greenhouse gases. Eos, Vol. 90, No. 45, 10 November 2009, 413.

  Pielke Jr

  Pielke, Jr., R. A., Gratz, J., Landsea, C. W., Collins, D., Saunders, M. A., and Musulin, R., 2008. Normalized Hurricane Damages in the United States: 1900-2005. Natural Hazards Review, Volume 9, Issue 1, pp. 29-42.

  En een recent rapport van de World Bank hydroloog Donald Alford dat de bijdage van Himalayagletsjerwater maar 4% is van het watervolume van de Ganges.

  Annual Runoff from Glaciers of the Nepal Himalaya, Donald Alford
  http://www.mtnforum.org/rs/ol/browse.cfm?tp=vd&am

  Tenslotte het werk van de CRU wordt helemaal opnieuw gedaan door de britse meteorologische dienst.

 12. Erik Jansen 21 december 2009 om 00:33- Antwoorden

  Zijn de "500 Peer-Reviewed Papers Supporting Skepticism of "Man-Made" Global Warming" op http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-rev… dan niet genoeg?

 13. Gard Simons 21 november 2010 om 12:59- Antwoorden

  Het merkwaardige van deze kwestie is dat de meeste mensen die sceptici onnozel noemen, ook geen klimaatwetenschappers zijn. Zoals Halsema dus. Ze neemt de theorieën van de klimaatgoeroes ook maar klakkeloos aan en maakt ze de hare in publicaties en debatten. Ik ben zelf op de lezersbrievenpagina van het dagblad waar ik voor schrijf ook regelmatig beschuldigd van "pseudowetenschappelijk gezwets" door bij voorbeeld iemand met mr. voor haar naam. Een jurist bezit volgens mij geen empirische klimatologische kennis. Eigenlijk is het wel grappig, want de facto beschuldigt ze bijvoorbeeld natuurwetenschapper professor Fred Singer van pseudowetenschappelijk gezwets. Onder andere hem citeerde ik namelijk in het gewraakte artikel.

  Samengevat: als je aanhanger bent van de broeikaspsychose heb je genoeg aan een diploma van de bakkersvakschool, ben je niet overtuigd moet je een doctoraal natuurkunde hebben. Vreemd? Ja, nogal.

 14. NN 21 november 2010 om 13:43- Antwoorden

  @Gard, niks mis met jouw eloquentie; "broeikaspsychose". Hoe verzin je het!

  Waarom zou Halsema zich niet mogen baseren op wat de overgrote meerderheid der deskundigen denkt? Moet ze hen links laten liggen en zich richten op die enkeling die op onderdelen de twijfel uitvergroot, maar never een alomvattende theorie (die ijstijden en zo verklaart) neerlegt? Zoals Erren hiero ergens constateert dat er miljoenen jaren geleden een bepaald effect optrad, dus dat we ons de komende 60 jaar geen zorgen hoeven te maken. Dat is PVV wetenschap a la De Mos, die een opleiding heeft gevolgd en in een interview zegt dat hij directeur is geweest. Elementen zijn waar, maar het geheel is nonsense.

  En ja, het is voldoende om als bakker je dokter serieus te nemen als hij je bestraling aanraadt in geval van kanker, en evenzo zul je toch echt een relevante richting binnen medicijnen gestudeerd moeten hebben om iemand dat vervolgens af te raden. Vreemd? Neu.

 15. Reina Merhottein 21 november 2010 om 14:28- Antwoorden

  Ik ben erg benieuwd naar 'De staat van het klimaat'. Hopelijk eindelijk eens een inzicht in feiten en vermoedens. Het is jammer dat de inhoud ervan slechts bij een kleine groep geïnteresseerde mensen terecht zal komen en alleen zal worden aangehaald, als het uitkomt. Jaren terug, twee elfstedentochten kort na elkaar, stonden de kranten vol van 'een nieuwe ijstijd'. Als we het over onnozelaars hebben?
  Wie heeft de illusie dat waarheden, halve waarheden of pertinente onwaarheden invloed hebben op het denken en handelen van een politicus, als macht daardoor reduceert? Dat geldt voor alle partijen. En zolang de kiezer gelooft in abrupte ijstijden, kan je alles roepen.

 16. Gard Simons 22 november 2010 om 12:31- Antwoorden

  @NN

  Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik wil niet worden vergeleken met de PVV of die Pipo de Clown van een De Mos. Zullen we nu beleven? Moet niet gekker worden!

 17. Paul van Egmond 22 november 2010 om 12:49- Antwoorden

  Waarom wordt er opeens weer gereageerd op deze oude topics?

 18. NN 22 november 2010 om 14:42- Antwoorden

  Gard, dat heb je zelf in de hand. Zolang je vol op het orgel gaat met ongenuanceerde PVV-uitspraken als 'broeikaspsychose' (hoe verzin je het!), moet je er niet vreemd van op kijken als iemand je als zodanig kwalificeerd.

 19. De woedende kok 22 november 2010 om 16:59- Antwoorden

  Wat is er nu toch zo gek aan de vondst “broeikaspsychose”.

  Koek dan even koekelen bij psychose en symptomen. De een is nog treffender dan de andere: Wanen, paranoia; Hallucinaties en ga zo maar door. Ik kan bijna niet kiezen maar als het moet wordt het: echolalie.

  Hier kan je wel even mee vooruit lijkt me. Dat wordt weer een antwoord van 6 kantjes.

 20. Gard Simons 22 november 2010 om 18:19- Antwoorden

  @NN

  Beste NN, whoever you are, mijn uitspraken zijn niet ongenuanceerd. Voor jou misschien, als rechtgeaard aanhanger van een onbewezen, rammelende hypothese die als absolute waarheid wordt verkocht. Ongenuanceerd wordt het pas als je de PVV met de haren erbij gaat slepen om me in een hokje te duwen. Ik wens je daar veel succes mee. Dat is weliswaar nog nooit iemand gelukt, maar give it a try zou ik zeggen.

 21. NN 22 november 2010 om 21:59- Antwoorden

  Gard, als ik het goed begrijp vind je 'rechtgeaard aanhanger van een onbewezen, rammelende hypothese die als absolute waarheid wordt verkocht' niet ongenuanceerd.

  Je vind ook dat ik de PVV er met de haren bij sleep. Laat me ter verdediging inbrengen dat de PVV (bij monde van De Mos) de enige scepticus in de Tweede Kamer is. Ze zijn alleen niet zo extreem als jij.

Geef een reactie