Climategate op de voorpagina van de Frankfurter Allgemeine Zeitung

Climategate op de voorpagina van de Frankfurter Allgemeine Zeitung

Van de eeuwig strijdbare milieu-onderzoeksjournalist Rypke Zeilmaker die vandaag in Berlijn een veelbetekenende klimaatconferentie bezoekt, vanochtend de tip dat de Frankfurter Allgemeine Zeitung Climategate vandaag midden op de voorpagina heeft gezet.

Het artikel (link) linkt Climategate direct aan Kopenhagen, iets waarover door de Nederlandse politiek én media in een verregaande staat van denial verkeren. In het middengedeelte van het artikel keurig de Realclimate-achtige verweren van de alarmisten – hoor en wederhoor! zo hoort het – en dan als afsluiter de vaststelling dat pas het rumoer op Internet nieuws maakt van iets dat aanvankelijk als niet-nieuwswaardig werd doodgezwegen. Op Internet circuleren in dit verband nu grappige anecdotes dat Al Gore nu toch wel verdomd veel spijt heeft dat hij ooit het internet had uitgevonden.

Nu bruikbare verhaallijn
Je krijgt een beetje het gevoel dat de FAZ de boot niet wil missen en dat ze deze vrijdag als het moment zagen om deze verhaallijn op te pikken. De media hebben mooie verhaallijnen nodig om kijkcijfers te trekken en kranten te verkopen. Een van de redenen waarom de media zo hardnekkig vasthielden en houden aan de alarmistische verhaallijn, is natuurlijk dat er niet echt een mooi en geloofwaardig alternatief voor was. “Je moet nieuws nooit kapotredeneren” is een bekend krantenmakersadagium. Climategate begint nu een bruikbare alternatieve verhaallijn te worden. Nietzsche was er al duidelijk over: “Na een bepaalde tijd wordt elke interessante mening ook weer oninteressant…”. Dat is het spel dat de media spelen. De alarmisten hoeven uiteindelijk dan ook helemaal niet op een diepgewortelde loyaliteit van de nieuwsmedia te rekenen. Hoogstens wat plaatsvervangende schaamte (die voel ik zelfs als ik aan Phil Jones etc al denk).

Pakjespolitiek
De FAZ zou de FAZ niet zijn als ze niet ook weer mooie intellectuele analyses aan de klimaatcrisis zou wijden. Het economiekatern wijdt een hele pagina aan ‘de nieuwe milieupolitiek’. Ene Hans Werner-Sinn doet zijn naam eer aan met een ‘sinn-volle’ klimaatpolitiek. Hij verwijt de groene lobby dat hun kortzichtige activiteiten de olieprijs drukken (door meer aanbod van alternatieve energie), wat averechts uitpakt voor een omslag naar duurzame energie. De goedkopere fossiele brandstoffen worden volgens hem dan gewoon elders benut. Hij wil toe naar een super-Kyoto… maar als econoom gaat hij volledig voorbij aan de vraag….. “bestaat sinterklaas wel echt”. Zou hij ook zo’n mooie verhandeling kunnen schrijven over duurzame pakjespolitiek?

Klimaatbetutteling
Nee, dan de analyse op de eerste pagina van het feuilleton (link). Met als titel ‘De nieuwe wereldmoraalapostel’ toont het stuk de ontwikkeling waarbij China op de valreep van Kopenhagen een pakt sluit met een reeks ontwikkelingslanden. Het veelzeggende artikel ‘Africa’s real climate crisis‘ van Fiona Kobusingye mensenrechtenactiviste uit Oeganda wordt gequote: “De westerse klimaatbetutteling is een politiek die doodt!”. Nu ja, lees het FAZ-artikel maar. Met haar klimaatpolitiek heeft het westen niet alleen haar economische doelen zoals bijvoorbeeld op de Lissabon-top nog afgesproken verkwanseld, maar ook haar morele leiderschap en erger nog haar wetenschappelijke integriteit. Het is echt een verschrikkelijk quid pro quo! De klimaatprofeten wanen zich heiligen, maar zijn in werkelijkheid… vul maar aan. Klimaathysterie als symptoom van de Untergang des Abendlandes?

Klimaatkudos
De FAZ heeft vandaag veel klimaatkudos verdiend en het is zeker dat Oswald Spengler vanuit zijn historische hiernamaals het Feuilleton-artikel met een glimlach heeft gelezen.

Telegraaf ook!
Ook De Telegraaf deed vandaag weer leuk mee. Zie hier pagina 3 en hier pagina 11.