Oorspronkelijk gepubliceerd op vkblog woensdag 23 december 2009 22:58 door Hans Erren

Nu de sneeuw voor mijn huis langzaam aan het smelten is, is het
een mooie tijd om me eens te richten op het afsmelten van de
gletsjers in de Himalaya, en de effekten die dat zal hebben.

 

Al Gore

Al Gore wist het al zeker in zijn film An Inconvenient truth (op
ongeveer 18 minuten in de film)

“In de Himalaya speelt een heel specifiek probleem omdat 40
procent van de wereldbevolking hun drinkwater krijgt van rivieren
en bronnen die voor meer dan de helft gevoed moeten worden door
het smeltwater, wat van de gletsjers afkomt. En binnen de
volgende halve eeuw krijgt meer dan 40 procent van de
wereldbevolking een serieus tekort vanwege de
smeltcapaciteit.”

40% van de wereldbevolking, dat is 2.7 miljard mensen, de
bevolking van China, India, Pakistan en Bangladesh.

Hier is een kaartje van de bevolkingsdichtheid in Azie
met de rivieren ingetekend.

(grijs: gletsjers, blauw: water, geel: grenzen, wit-paars:
toenemende bevolkingsdichtheid)

 

Als we de verwarring tussen Himalaya en het Tibetaans hoogland
voor lief nemen, dan nog zien we dat de grote rivieren van China
niet van de Tibetaanse gletsjers afhangen.

En inderdaad wist Al Gore recent zijn oorspronkelijke 2.7 miljard
significant te reduceren tot een dikke 1 miljard.

“There are more than a billion people on the planet who get
more than half of their drinking water — many of them all of
their drinking water — from the seasonal melting of snow melt
and glacier ice.”
Merk ook op hoe hier de
oorspronkelijke gletsjersmelt is uitgebreid
met sneeuwsmelt!

De ‘dreiging’ is nu dus gereduceerd tot de bewoners in de
stroomgebieden van de Indus, Brahmaputra en Ganges. Maar “more
than half of their drinking water”? Lees verder…

Hydrologische studie

Een van de mankementen aan de claim van Al Gore is dat deze niet
gebaseerd is op kwantitatieve hydrologische studies. Recentelijk
is in opdracht van de wereldbank een eerste kwantitatieve studie
van Nepal voltooid door Donald Alford, Richard Armstrong en Adina
Racoviteanu. Deze studie geeft direct een beeld van de mogelijke
impact van het verdwijnen van gletsjers in het dichtsbevolkte
gebied in het stroomgebied van de Ganges in Noord India.

 

 

Nepal heeft drie grote rivieren die allemaal uitmonden in de
Ganges, van west naar oost: de Karnali, Narayani en Sapta Kosi

 

Een voorbeeld van een drainagebekken is het Dudh Kosi bekken,
waar de grootste gletsjers van Nepal in liggen op zo’n 6000 meter
hoogte.

 

De bijdrage van gletsjersmelt is echter maar 10% in dit bekken.
De voornaamste bijdrage van water is van gebieden op 3000 meter
door de aanwezigheid van stuwingsregens. De natste plek op aarde
ligt trouwens ook aan de voet van de Himalaya in de plaats
Cherrapunyi.

 

 

Van het water dat van de drie Nepalese rivieren in de Ganges
stroomt is slechts 4% afkomstig van gletsjersmelt. Volledig
verdwijnen van gletsjers zal volgensd deze studie naar
verwachting geen merkbare wijziging in de waterhuishouding
hebben.

Waterschaarste in de Gangesvallei is in eerste hoofdzaak het
gevolg van de sterk groeiende bevolking, en heeft dus niets met
gletsjers te maken.

 

R. Armstrong, D. Alford, and A. Racoviteanu, A preliminary
assessment of the role of glaciers in the hydrologic regime of
the Nepal Himalaya, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11,
EGU2009-10794, 2009


Pallava Bagla, No Sign Yet of Himalayan Meltdown, Indian Report
Finds,Science, Vol326, 13 November 2009, 924-925

 

 

Indus

De gletsjers van de Indus liggen in politiek zeer instabiele
gebieden (Taliban en Kashmir) zodat gedetaileerd veldwerk
gehinderd wordt. Oudere resultaten tonen ook hier aan dat de
grootste uitstroom in de zomermaanden plaatsvindt als gevolg van
regenval. Grote overstromingen – zoals in 1926 – waren
gletsjer-gerelateerd.

 

 

G.J. YOUNG and K.HEWITT Hydrology research in the upper Indus
basin, Karakoram Himalaya, Pakistan, Hydrology ofMountainous
Areas (Proceedings of the Strbské Pleso Workshop, Czechoslovakia,
June 1988). IAHS Publ. no. 190,1990.

Brahmaputra

Zoals in een eerdere blog was gemeld is de wateroverlast van de
Brahmaputra in Bangladesh hoofdzakelijk een gevolg van ontbossing
en resulterende toenemende sedimentlast.

Bron

Op de website van UNEP (grid Arendal, die ook de
IPCC rapporten hosten) is het volgende te vinden over gletsjers
van het Tibetaanse hoogland.

“While the mountains are homes to some 170 million people,
the rivers that drain these mountains influence the lives of
about 40 per cent of the world’s
population”
(Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal)

Los van het feit dat de gletsjers niet op hun goede plek liggen
(Nepal is volgens Ahlenius gletsjervrij) ligt hier dus de bron
van de claim van Al Gore.

(ook op wikpedia )

 

De recente hydrologische studie van Alford et al. toont
aan dat het verdwijnen van Tibetaanse gletsjers geen merkbare
invloed zal hebben op het jaarlijks waterbudget, en dat het
aantal overstromingen waarschijnlijk eerder zal afnemen.

 

Dank aan Don Alford voor het leveren van aanvullende informatie
en afbeeldingen.

 

commentaren:

Avatar van De commentator
De
commentator
23-12-2009
23:29

Hans je kletst weer als een kip zonder kop, je hebt het namelijk
niet over de enorme erosie die het Himalaya gebied meemaakt door
de enorme waterstromen die het gebied teisteren, en daardoor
klopt de som van Het IPCC over het koolstofreservoir nooit , ze
houden geen rekening met erosie, Het IPCC heeft nooit gehoord van
erosie en Hans Erren kennelijk ook niet .Je voert zo een waardeloze discussie, die geen enkele realiteit
heeft.

Avatar van Hans Erren Hans Erren 23-12-2009 23:56

Beste anonymus,Ik heb hydrogeologisch veldwerk in de Dolomieten gedaan, waar ik
het effect zag van ontbossing voor skihellingen op erosie.

maps.google.nl/?ie=UTF8&ll=46….
Inderdaad ontbossing zorgt voor erosie. Maar dat is een totaal
ander onderwerp.

Avatar van raiserblade raiserblade 24-12-2009 13:42

Goed artikel Erren.Maar zoals je ziet krijg je met deze stelling weinig handen op
elkaar hier op het VK blog.Het past niet in de visie zullen we maar zeggen.

Het verraderlijke van All Gore zit hem net als bij veel andere
religie’s in het gegeven dat feit en fantasie vloeiend door
elkaar worden gegooid.

Zo wijst Gore op de enorme toename van de wereld bevolking en de
uitputting van de fossiele brandstoffen en grondstoffen die dit
met zich meebrengt.

Om dit vervolgens min of meer als bewijs voor zijn klimaatgeloof
aan te voeren.

Avatar van Henk Daalder speelt het Energie Mix spel
Henk Daalder speelt het
Energie Mix spel
24-12-2009
18:12

Hans, bekijk die film van Al Gore nog eens een keer heel goed, je
hebt het nog niet begrepen.
Avatar van Hans Erren Hans Erren 25-12-2009 11:43

@HenkDe quote van Al Gore is de letterlijke volledige tekst van het
ondertitelbestand van AIT dat gaat over de Himalaya.Samenvattend:

1) De Himalaya is de zuidrand van de Tibetaanse Hoogvlakte, de
Chinese rivieren ontspringen aan de Noordoostkant van de
Tibetaanse Hoogvlakte waar amper gletsjers zijn.

2) Het drinkwater in de dichtbevolkte gebieden ten zuiden van de
Himalaya, waar ongeveer een miljard mensen wonen, is slecht voor
4% afkomstig van gletsjersmelt. Verdwijnen van de gletsjers zal
dus geen merkbare invloed op de waterhuishuiding hebben.

3) Wie vertrouw je meer: een politicus of een hydroloog?

Avatar van Gerard Gerard
29-12-2009 01:31

Leuk dat je dit zo snel onder de aandacht brengt Hans. Dit keer
geen eigen theorieen maar gewoon standaard wetenschap uit de
nieuwste oplagen van Science en Geophysical Research Letters. Als
je dit zonder werkelijke te lezen afschrijft zoals enkelen hier
ben je eigenlijk meer een ontkenner of denialist dan de
gemiddelde klimaatscepticus.