In het klimaatdebat heerst een schrijnende vorm van weerdiscriminatie. Een sneeuwrecord zoals nu op ruim 700 plaatsen in de VS of bij ons, dat is gewoon weer. Maar een warme zomer, dat is een teken van de nakende ondergang door Global Warming.

En dus bestelt het Wereldnatuurfonds bij CRU en vrienden, waaronder ‘onze Sible Schone’een op massamedia toegesneden ‘kort maar dik aangezet’rapport dat de kosten weergeeft van de zomer van 2003. Het bestelde resultaat mag er zijn: het vermeldt een ‘schade’in Europa door warmte van 13 miljard euro en 30.000 doden, als voorbode van wat ons bij Global Warming te wachten staat. Bij zijn bestelling op 6 augustus 2003 schrijft Stephan Singer, hoofd van de WWF European Climate and Energy Policy Unit:

dear all,
i think we all have seen [if not commented on] the devastating heat  wave presently in europe – gives us a feeling on truly global warming.
WWF has assured some money – a few thousand EUROS what is not much to  be honest but at least a start – to ask an economist with climate policy understanding to assess in a short but fleshy paper [max 10 pages] the economic costs of these weather extremes in europe. This can be put in  context with the mitigation costs of ambitious climate policies which  are often quoted as a barrier to clean technologies unfortunately. I  think, we as an NGO working on climate policy need such a document  pretty soon in order to get into the media the context between climate extremes/desasters/costs and finally the link  between weather extremes and energy – just the solutions parts what  still is not communicated at all.

Dodenzomer

Het meest waarschijnlijke eindproduct op bestelling dat ik kon vinden was het document over de dodenzomer van 2003, uitgekomen onder UNEP-vlag dat volledig aan de wensen voldoet. (UNEP en WWF werken vaker met elkaar samen en delen hoofdkantoor in Zwitserland) Het stelt ondermeer dat de zomer in Europa 30.000 doden eiste. Hieronder een slachtoffertje of 1500 in Nederland, twee maal het jaarlijkse aantal verkeersdoden. Dus terwijl u op het terras zat aan een koud biertje en bierfabrikanten een recordzomer bezorgde, had u beter eerste hulp kunnen verlenen..

Drugsdoden? Global Warming!

Nu kan ik me deze zomer ook best herinneren, het was toen inderdaad warm, bijna net zo warm als de recordzomer in 1947. Ik werkte op de Wallen bij het Leger Des Heils om mijn inkomsten aan te vullen en de drugsverslaafden vielen van het dak. Later schreef ik over mijn ervaringen in HP de Tijd. Ik maakte een serie sterfgevallen mee door overdosis, HIV en crack-gerelateerde ziekte. Maar dat blijkt achteraf door Global Warming te zijn veroorzaakt…Zo zie je hoe échte wetenschap alles in de juiste context plaatst.

Sterftepiek

Even serieus. Hoe deze zomerslachting te verklaren? Het rapport zal doelen op bejaarden die een dag of maand eerder dan anders het tijdelijke met het eeuwige verwisselden. Vooral ’s winters is dat bij bejaarden het geval, dan ligt hun sterftepiek. Maar het rapport maakt geen duidelijk onderscheid tussen oorzaak en gevolg: alle doden die enigszins uit de toon van jaargemiddeldes vielen tellen mee. Het rapport is dan ook geen wetenschap, maar een ouderwets stukje urgentiemarketing waarop fondswervers nu eenmaal patent hebben. Met veel getallen omlijste halve waarheden die hun punt maken in media: ‘it’s worse than we thought’. There’s life Jim, but not as we know it.

Natuurlijk, echte hitte kan natuurlijk best hinderlijk zijn voor een smeltende kaaskop, en vraagt om aanpassing van je gedrag. Toch, wanneer mensen een klein beetje sceptisch worden van als wetenschap vermomde fondswerving, is dat dan omdat ze A. dom en onverantwoordelijk zijn of B. hun twijfels hebben bij de feitelijke juistheid van claims omdat de methodiek niet deugt. Zelf opteer ik voor B.

WNF-klimaatmassage bij scholieren

Onze HAVO- en VWO-leerlingen krijgen jaarlijks overigens via Uitgever Codenaam Future klimaatmassage van het Wereldnatuurfonds. Via lespakketten volgens het zogenaamde competentiegerichte leren. De filosofie van competentiegericht leren sluit naadloos aan op de praktijken van fondswervers. Kennis is ondergeschikt, als het er leuk en geloofwaardig uit ziet is het waar.

Via de schoolbanken mag het fondswervende bedrijf zo donateurs werven. Al 50.000 scholieren maken gebruik van Codenaam Future. Of de informatie uit die lespakketten ‘klimaatneutraal’is durf ik te betwijfelen.