VolkskrantCalmthout12dec2009

Het is me het weekeinde wel weer. Iedereen heeft het over ons, dat wil zeggen over climategate. Arthur Rörsch slaat in als een bom in de Telegraaf (download pdf); Arjen Dasselaar doet een gedegen column op Nu.nl; het NRC doet een voorspelbare vergoelijkende column en de Volkskrant pakt dubbel uit met enerzijds een column van Maarten Keulemans over het opmerkelijke effect van milieu-PR op het smelten van de gletsjers in de Himalaya (download pdf) en anderzijds een paginagroot artikel van niemand minder dan Martijn van Calmthout (download pdf).

Cordon sanitaire
Wie is Martijn van Calmhout. Hij is de chef wetenschap van de Volkskrant van wie officieus bekend is dat hij eigenhandig al enkele jaren ieder klimaatscepticisme uit zijn bijlage weert. Dit stuk uit 2007 op VKblog illustreert de dat Van Calmthout al jaren op voet van oorlog is met de sceptici. Heft hij nu ineens zelf zijn journalistieke cordon sanitaire rondom sceptische wetenschap op? Nee, hij maakt juist een (s)linkse omtrekkende beweging met een gespeeld eureka-moment. Hij ziet zogenaamd het licht door ten aanzien van de sceptici vast te stellen: “Zeg dat dan eerder, dat jullie politiek gemotiveerd zijn!”

Hoezo eureka?
Een van de grote verschillen tussen de klimaatcontroverse en andere wetenschappelijke controverses is dat er een bijna naadloze overlap is tussen de politieke consequenties van sceptische versus alarmistische wetenschappelijke inzichten en het traditionele links-rechts-schema. Al in de documentaire The Great Global Warming Swindle wordt gewezen op het feit dat links na de val van de muur gedesoriënteerd was en dat het CO2-verhaal (door de rechtse Margaret Tatcher aangezwengeld om de macht van de mijnwerkersvakbonden te breken en de weg vrij te maken voor kernenergie!) net op tijd langs kwam om links een nieuw antikapitalistisch, anti-Amerikaans  groen ideaal te geven. Nee, het hoeft dus niet te verbazen dat veel alarmisten links zijn en dat veel sceptici een wat meer liberale maatschappelijke oriëntatie hebben. Hoezo eureka?

Cholesterol
Bij het wetenschappelijk gezien minstens even interessante debat tussen sceptici  (thincs.org) en alarmisten rondom het wel of niet bestaande verband tussen cholesterol en hart- en vaatziekten bestaat die overlap met een politiek schema veel minder. Hoe diep de wetenschappelijke loopgraven daar ook zijn, de kans dat heel geëngageerd links en rechts hun wereldbeeld gaan herijken aan de hand van hun mening en geloof over cholesterol is niet denkbaar. Hoe anders is dit bij het klimaat! Hoe evident is dit niet! Hoe nietszeggend is Van Calmthouts inzicht. Het helpt niets om er voor de zoveelste keer op te wijzen dat Hans Labohm geen klimaatwetenschapper is. Climategate gaat nu juist niet over de backbenchers, maar over de voorhoede van de klimaatwetenschap. Ook Van Camlthout bezondigt zich aan het: “I am not going to mention McIntyre’s name“.

Jarenlange veldslag
Climategate is wel degelijk een schandaal in de kern van de – volgens Arthur Rörsch – zieke klimaatwetenschap. Het gaat wel degelijk om een gevecht tussen actieve wetenschappers en peer reviewed studies. Het is in feite de climax van de jarenlange veldslag tussen het “Team” van alarmisten aan de ene kant en vooral de titaan Steve McIntyre aan de andere kant. Martijn van Calmthout moet dit eigenlijk kunnen weten. In 2006 schreef hij eigenhandig de column “Alleen Steve McIntyre snapt de hockeystick” in de Volkskrant, zoals Volkskrantblogger Hans Erren in een reactie opmerkt. Hoe kan diezelfde Van Calmthout dit lange verhaal neerpennen zonder McIntyre ook maar te noemen? Wie het weet mag het zeggen….

Hieronder ten overvloede nog maar eens het recente CNN interview met Steve McIntyre.