Tijdbalk van 30 jaar climategate

climategate_timeline

Een van de weinige blanke vrouwelijke sceptici (ja, die zijn er ook!) is de Australische Joanne Nova. Haar website www.joannenova.com.au is altijd goed voor verrassend simpele en overtuigende informatie rondom de hoax van anthropogenic global warming (AGW). Internationale “best-downloaders” van haar zijn The Sceptics Handbook en de opvolger Global Bullies want your money.  Nu verrast ze weer met de tijdbalk die de hele geschiedenis van Climategate in brede zin in een twee meter brede pdf overzichtelijk samenvat. Download deze pdf via deze link.

Hieronder nog een veelzeggend fragment uit de introductie van de poster:

Science has come full-circle, taking a page from the medieval Church by using fear and persecution to silence sceptics. The oppressed have become the oppressors. Given that most professional scientific bodies and peer-reviewed journals have been active accomplices in this scandal, one wonders how many other so called scientific consensuses have been similarly engineered and waiting for their own ClimateGates before truth is known.

Lees de hele introductie hier.

Door | 2009-12-25T11:10:22+00:00 25 december 2009|2 Reacties

2 Reacties

 1. EVI 31 december 2009 om 12:29 - Antwoorden

  Oke, ik ben helemaal nieuw in de wereld van klimatologie. Nadat ik een en ander opving over Climategate ben ik mij eens wat meer gaan verdiepen in het hele verhaal. En het verhaal hieronder klopt een beetje, heb ik dan goed verwoord wat er speelt?

  Erik

  *****

  Kooldioxide, oftewel CO2, is een natuurlijk gas dat al sinds het ontstaan van onze planeet uit het binnenste van de aarde omhoog borrelt. Het menselijk deel van CO2 is 0,00022% van het totaal dat vrij komt in onze lucht, de rest is natuurlijk gas uit de aarde. Broeikasgassen zijn een natuurlijke en noodzakelijke mix in onze lucht, en onze lucht bestaat voor gemiddeld 3% uit deze gassen. Van die 3% bestaat ongeveer 0,38% uit CO2. Dit is terug te lezen in meer tekst en uitleg op wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooldioxide. Het halveren van onze eigen aanmaak van CO2 zal dus resulteren in een percentage van 0,0001% van het totale aandeel CO2. De huidige concentratie is heel laag vergeleken met andere periodes. Omdat het een natuurlijk gas is, zijn in de geschiedenis meerdere hoge concentraties terug te vinden. Op sommige momenten was de hoeveelheid CO2 zelfs tien keer zoveel als nu. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de opwarming van de aarde het gevolg is van door de mens gemaakte broeikasgassen. Proeven en experimenten met broeikasgassen geven allen als resultaat dat CO2 en andere gassen de lucht afkoelen in plaats van opwarmen. CO2 is een van de gassen die heel goed blijken te zijn voor planten en bomen. Experimenten over de hele wereld hebben uitgewezen dat planten minder kwetsbaar worden voor ziektes en droogte en juist sterker worden naarmate er meer CO2 in hun omgeving is, en opbrengst van gewassen groeit ook zodat er bijvoorbeeld meer graan kan worden geoogst door meer CO2 in de lucht.. Nergens blijkt uit dat CO2 een negatief gas is dat slecht is voor mens en milieu, integendeel, meer kooldioxide in de lucht is beter voor de regenwouden.

  Vergeleken met 1910 is de aarde nu gemiddeld 0,74 gr Celsius warmer geworden. Er zijn dergelijke periodes bekend waarbij de temperatuur tot wel 2 gr Celsius verschilt. Van 1999 tot 2008 is de aarde gemiddeld 0,07 gr Celsius warmer geworden. . En als de trend zich voortzet zal de aarde vanzelf weer afkoelen. Er wordt beweerd dat de aarde altijd ongeveer dezelfde temperatuur heeft gehad maar ineens in de afgelopen 100 jaar veel warmer is geworden. Maar dat is een mythe, want er zijn in de afgelopen duizenden jaren warmere en koudere periodes terug te vinden, vergeleken met nu. Er wordt ook beweerd dat ineens rond 1990 de aarde drastisch opwarmde, maar ook dat is een mythe. Alle informatie die beschikbaar is geeft aan dat de temperatuur op aarde sinds 1998 niet warmer is geworden, en de laatste 9 jaren zelfs heel licht is afgekoeld. Een verhaal hierover met vele feiten: http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatsverandering, maar ook hier: http://www.klimaatgek.nl/cms/?De_feiten. Wetenschappers kunnen nergens bewijzen vinden dat de aarde op dit moment opwarmt, op wat voor manier dan ook. Boringen op de Noordpool hebben uitgewezen dat de afgelopen 650.000 jaar de Noordpool veel warme en koude periodes heeft gekend, en deze kunnen niet gekoppeld worden aan menselijke broeikasgassen. Op dit moment wordt op ongeveer 4.000 plaatsen op aarde de temperatuur van minuut tot minuut geregistreerd. Deze gegevens laten zien dat, omdat de aarde in beweging is, de temperatuur wel veranderd op dezelfde plaats. Bij ons voelt het misschien warmer, op andere plaatsen wordt het juist kouder. Op 19 november onstond Climate-gate. Een hacker had ingebroken in een netwerk van wetenschappers in dienst van de Verenigde Naties en duizenden mails van deze mensen en samen met een universiteit deze mails en documenten online gezet. In deze mails is te lezen dat deze wetenschappers wanhopig proberen om toch bewijzen te vinden voor opwarming van de aarde, en in de tussentijd sjoemelen met aangeleverde gegevens om toch deze schijn hoog te houden. Onder andere op Wikipedia is hierover veel terug te vinden, zoals hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Climategate, En er is een Nederlandse site die alles over dit schandaal van dag tot dag volgt: http://climategate.nl/.

  Het stijgen van de zeespiegel is niet iets van de laatste jaren maar de zeespiegel is al 10.000 jaar, sinds de laatste ijstijd, constant in beweging. Bij onze dijken valt te zien dat de stijging van de zeespiegel de afgelopen honderd jaar gemeten moet worden in millimeters in plaats van de voorspelde meters. Een Nederlandse tekst hierover met vele feiten is hier te vinden: http://www.weer.nl/nl/home/weer/weer_in_het_nieuw…. Er is nog geen enkele noodzaak om onze dijken drastisch te verhogen. Net als water en de werelddelen is ook ijs in beweging. Aan de ene kant smelt het ijs, aan de andere kant groeit het weer aan. De west-kant van Noordpool brokkelt af, maar aan de oost-kant en Groenland is er een constante aangroei van ijs, omdat de de temperatuur daar gemiddeld afkoelt. De populatie ijsberen is al vele jaren op zijn minst stabiel en groeit alleen maar volgens de experts. Mitchell Taylor, de vooraanstaande wetenschapper die al meer dan 30 jaar de ijsberen bestudeerd, was niet welkom op de milieutop in Kopenhagen, omdat zijn feiten volgens de Verenigde Naties niet passen in hun boodschap: http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/chr…. De bedreigingen voor de ijsbeer zijn eerder milieuverontreiniging en boringen voor olie en gas. Een groot deel van de wetenschappers is er van overtuigd dat de zon, en het draaien van de aarde veel meer verantwoordelijk is voor temperatuurwisselingen van de aarde.

  De groots opgezette milieu converentie in Kopenhagen ging vooral over de emissiehandel. In de V.S. is de regering er al geruime tijd mee bezig om licenties te verkopen, broekasgas-emissies, aan bedrijven die veel broeikasgas uitstoten. Deze licenties geven het bedrijf toestemming een bepaalde maximale hoeveelheid CO2 en/of andere gassen uit te stoten. Dit concept is overgenomen door de Verenigde Naties, die landen min of meer verplicht te betalen voor de hoeveelheid CO2 die zij uitstoten. De bedoeling is dat regeringen dit geld gaan verhalen op de vervuilers door middel van die licenties en door CO2-belasting. Daardoor zal uiteindelijk de situatie ontstaan dat burgers belasting moeten gaan betalen over lucht. In Nederland is er sinds 2005, als gevolg van het Kyoto-protocol, een emissie autoriteit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Emissiea… en deze is al druk bezig met emisshiehandel: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emissiehandel bij grote bedrijven.

  Kopenhagen is een fiasco geworden omdat Derde Wereld landen niets voelen voor deze soort van emissie-belasting. Dit zijn namelijk de landen die nu juist moeten investeren in industrie. Deze belasting zal betekenen dat Derde Wereld landen evenredig veel zouden moeten betalen omdat zij hun uitstoot van broeikasgassen niet kunnen verminderen zonder terug te vallen in armoede, en eerder moeten verhogen om nog mee te kunnen komen met de wereld. Er ontstaan nu gekke situaties. Zoals bijvoorbeeld dat de Verenigde Naties miljarden heeft geinvesteerd in projecten voor windmolens in China, en dat terwijl China zelf deze plannen al had en zelfs al had meegenomen in haar begroting. Deze financiering had ook gekund in een Derde Wereld land, maar daar lopen op dit moment geen van dit soort projecten. En al deze windmolens zorgen niet voor een reductie van CO2, maar alleen voor een andere energiebron. Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zijn andere acties nodig. Maar de hoeveelheid CO2 die de mens in de lucht brengt is 0,00022% van 0,38% van 3% van alle lucht. Want lucht bestaat voor 3% uit broeikasgassen, waarvan 0,38% CO2 is en daarvan wordt 0,00022% gemaakt door de mens.

  De mens is van nature een kuddedier, schijnt het. Iemand roept dat de aarde dramatisch opwarmt als gevolg van onze eigen uitstoot van broeikasgassen, en iedereen neemt dat klakkeloos voor waar aan, zonder zelf ook even na te denken en op waarheid te controleren.

 2. Anorax 27 december 2009 om 15:50 - Antwoorden

  Ha, als niet-wetenschapper, maar geïnteresseerde leek (en NWT lezer)

  heb ik er een paar die in deze categorie vallen.

  – Medisch: Een tijd terug een documentaire over een immunologe die onderzoek doet naar het afweersysteem. "… [Polly Matzinger] had a blinding moment of insight that led to a most extraordinary idea, the Danger Model. This film tells the story of how a high school drop out became a scientist, and had an idea that's reshaping the way people think about organ transplants and cancer."
  http://kcampbell.bio.umb.edu/MamTox/Presentations
  In plaats van een leven lang afhankelijk van dure (maar winstgevende!) afweersysteem-onderdrukkende medicijnen kan een beter begrip van het afweermechanisme mogelijk een betere behandeling opleveren. (1997 Noorderlicht: Turned on by danger. Britse documentaire over het werk van dr. Polly Matzinger, hoofd Immunologie aan de National Institutes of Health in de VS.)

  – Astrofysica: De 'consensus' is zwaartekracht houdt de zaken bij elkaar (op interstellair niveau) en de andere bijbehorende 'consensus' is dark-matter. Er zijn echter ook wetenschappers die kijken naar elektriciteit als bindende factor, werkend doordat het grootste deel van het bekende universum uit plasma bestaat. The electric Universe:
  http://www.youtube.com/watch?v=V026kSw4XCs

  – Geofysica: Wegener's theorie over de plaattektoniek werd maar moeizaam geaccepteerd en Hilgenberg ging verder met het werk en publiceerde "vom wachsenden erdball". Echter de wetenschap ging een andere richting op en als je tegenwoordig over "expanding earth" praat wordt je gauw als mafkees weggezet. (naar mijn mening uit angst omdat het mechanisme erachter nog onduidelijk is). Een korte clip (waarin heelaas Hilgenberg's naam foutief als Hindenburg wordt genoemd) :http://www.youtube.com/watch?v=yOp8j6eOBlI
  Deze clip komt uit de langere docu op Arte, "Und sie bewegt sich doch"
  http://www.youtube.com/watch?v=I-KXMT5AJyk
  Neal Adams (strip-tekenaar!) heeft hierover ook een aantal animaties gemaakt. O.a. aan de hand van aanwijzingen van de oppervlaktes van hemellichamen. Niet alles is even wetenschappelijk onderbouwd maar desondanks een interessante insteek.
  http://www.nealadams.com/nmu.html

Geef een reactie