Vanmiddag om 17 uur  is zoals in het vorige bericht al opgemerkt het spoeddebat over Climategate zoals aangevraagd door de PVV (mits het Irak-debat – Irakgate? – niet uitloopt voegen alle insiders eraan toe. Ik heb eigenlijk een goed idee: de twee debatten kunnen namelijk heel makkelijk over elkaar geschoven worden. Hoe dat zit licht ik toe aan de hand van onderstaand Telegraaf-artikel Alleen pro-oorlogsinformatie welkom (13 januari 2009, p3), maar dan in een gerecyclede versie (lees hoe vervuilend krantenpapier is op Geenstijl.nl) van hetzelfde bericht maar nu over climategate, klimaat en IPCC:

Alleen pro-klimaatinformatie welkom

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG, woensdag
Het kabinet heeft selectief gebruikgemaakt van de IPCC-rapporten en vele wetenschappelijke instituten.
De Tweede Kamer kreeg alleen informatie voorgeschoteld die de steun voor maatregelen tegen klimaatverandering rechtvaardigde.
Dat constateert de commissie-Davids-2. Analyses van sceptici zoals Lomborg, Lindsen, McIntyre, Spencer/Christy en Rörsch waarin de dreiging van een klimaatramp werd genuanceerd, zijn door het kabinet terzijde geschoven. Het kabinet liet zich vooral leiden door inlichtingen van de alarmisten in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

De commissie constateert dat VROM nauwelijks over zelfstandig ingewonnen informatie beschikte. Het ministerie baseert zich vooral op de rapporten van de IPCC en op berichten van buitenlandse alarmisten. De regering heeft de Kamer na climategate voorgehouden dat dit schandaal een geringere rol speelt, dan zij in werkelijkheid speelt.

Hieronder de brontekst die dus ging over een aspect van het Irak-rapport….

Alleen pro-oorlogsinformatie welkom

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG, woensdag
Het kabinet heeft selectief gebruikgemaakt van de rapporten van de inlichtingendiensten.
De Tweede Kamer kreeg alleen informatie voorgeschoteld die de steun voor de inval in Irak rechtvaardigde.
Dat constateert de commissie-Davids. Analyses van de AIVD en de MIVD waarin de dreiging van Iraakse massavernietigingswapens werd genuanceerd, zijn door het kabinet terzijde geschoven. Het kabinet liet zich vooral leiden door inlichtingen van de VS en het Verenigd Koninkrijk.

De commissie constateert dat zowel de AIVD als de MIVD nauwelijks over zelfstandig ingewonnen informatie beschikte. De diensten baseerden zich vooral op de rapporten van de VN-wapeninspecteurs en op berichten van buitenlandse inlichtingendiensten. De regering heeft de Kamer na de oorlog een grotere rol voor de AIVD en de MIVD voorgehouden dan deze diensten in werkelijkheid hebben gespeeld.

Quod erat demonstrandum! Enne … mocht iemand nog denken dat het IPCC boven elke twijfel verheven, lees dan eens dit artikel van Roger Pielke Jr. over IPCC-voorman Pachauri. Pielke is er helemaal klaar mee!