Na deze Haïti-tweet van PvdA-kamerlid Chantal Gillard verbazen we ons nergens meer over (zie ook Geenstijl.nl).  Het is ook mooi dat je tegenwoordig 24 uur per dag de politiek in Den Haag kunt volgen, maar toch ook wel weer beklemmend als je dan live kunt meemaken op welk niveau er gedebatteerd wordt. De slagenwisseling van het climategate-debat (link naar transcript) van afgelopen woensdag dreunt nog na. Eerlijk is eerlijk: Richard de Mos – de aanvrager van het debat – had zich nog het beste voorbereid. Hij kon tenminste een paar echt schokkende passages uit de CRU e-mails voorlezen, zodat we tenminste weer wisten waar het ook al weer over ging allemaal.

Welk IPCC-onderzoek?
Als ingewijde in de climategate-affaire was de meest storende woordenwisseling die waarin Helma Neppérus (VVD), Diederik Samson (PvdA) en later ook Kees Vendrik (Groenlinks) met elkaar in de clinch gingen over een zelfonderzoek van het IPCC naar aanleiding van Climategate.

Diederik Samsom tegen Helma Neppérus
U zegt zelf dat er onderzoek gedaan wordt: door de University of East Anglia, daar komen de e-mails vandaan, en door het IPCC, wiens hart geraakt wordt door de mogelijke aantijgingen. Wat willen wij daar nu als Nederland nog aan toevoegen? Ik wacht met spanning op die onderzoeken. Tenminste, niet met heel veel spanning, maar ik wacht op de uitslag van die onderzoeken.

Keurig en best verbluffend dat Samsom toegeeft dat het IPCC is zijn hart is geraakt. Nederland baseert zich in zijn miljardenverslindende klimaatbeleid puur op dit “in het hart geraakte IPCC” maar doet voorlopig nog geen eigen onderzoek? Hoe is dat te rijmen? Als er tenslotte één les te trekken valt uit het recente Irak-rapport dan wel dat eigen onderzoek nooit overbodig is.  Baat het niet, schaadt het niet.

Maar eehhh… welk IPCC-onderzoek eigenlijk? Diederik Samson was zo vriendelijk via de e-mail te reageren op deze vraag.

Ik baseer me op de aankondiging van Pachauri op 4 december (via BBC) dat de IPCC een onderzoek zal starten naar de gelekte emails. (Ik weet nog niet wat de opzet van dit onderzoek is; precies daarom vroeg ik mevrouw Nepperus of zij het wellicht wel wist.)
Diederik

De aankondiging van 4 december waar Samsom op doelt is deze (link). Marcel Crok, die als voorzichtig formulerende en nuchter redenerende scepticus goede banden onderhoudt binnen het hele klimaatspectrum, stuurde Samsom gisteren deze vriendelijke reactie:

in Kopenhagen heeft Pachauri wat dit betreft een terugtrekkende beweging gemaakt en daarna is het stil geworden. Ik vrees eerlijk gezegd dat er dus geen onderzoek plaats vindt. Dat zou jammer zijn want het imago van het IPCC heeft een flinke deuk opgelopen door climategate. Wellicht iets om met Cramer te bespreken en bij IPCC alsnog aan te dringen op zo’n onderzoek….
gr Marcel

Het artikel waar Marcel deze wijsheid op baseert, vind je hier (link). De datum van deze terugtrekkende  beweging van Pachauri was 9 december. De genoemde kamerleden hebben dus  ruim een maand de tijd gehad om linksom of rechtsom kennis te nemen van het NIET plaatsvinden van een IPCC-zelfonderzoek en evenmin is ooit sprake geweest van een officieel extern onderzoek naar de links tussen CRU en Michael Mann en het IPCC (“in het hart geraakt” remember). Evenmin namen de kamerleden mee dat Pachauri inmiddels zelf dermate in opspraak  is vanwege echt abjecte belangenverstrengeling (Burgemeester Leers is hierbij vergeleken…. een storm in een glas water…. oh nee, dat was Climategate al volgens sommigen). Neppérus en De Mos hadden met deze wijsheden een mooie val kunnen opzetten waar Samsom en Vendrik met open ogen waren ingestapt.

Hieronder het volledige transcript van de discussie over het niet bestaande onderzoek.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Ik ben teleurgesteld in de opmerking van mevrouw Spies. Er is onderzoek. Het IPCC loopt, maar er zijn tegenstrijdige geluiden en veel wetenschappers zeggen dat het wellicht toch anders is. Daar is de mogelijke — ik zeg “mogelijke” — fraude met cijfers bijgekomen. Is. Dat was het punt waarop ik ben aangeslagen in november. Ik roep de minister op om het uit te zoeken. Ik ben nog steeds verbaasd dat zij dat tot vandaag niet wilde en dat kennelijk ook het CDA er geen behoefte aan heeft. Jammer.

De heer Samsom (PvdA):

U zegt zelf dat er onderzoek gedaan wordt: door de University of East Anglia, daar komen de e-mails vandaan, en door het IPCC, wiens hart geraakt wordt door de mogelijke aantijgingen. Wat willen wij daar nu als Nederland nog aan toevoegen? Ik wacht met spanning op die onderzoeken. Tenminste, niet met heel veel spanning, maar ik wacht op de uitslag van die onderzoeken. Laten wij daar nu eens naar kijken. U bent altijd voor het efficiënt besteden van belastinggeld. Als anderen op een veel betere plek op deze wereld, namelijk daar waar het gebeurd is en de impact van de wetenschap raakt, het onderzoek doen, wat is daar vanuit Nederland nog aan toe te voegen?

Mevrouw Neppérus (VVD):

Ik hoor de heer Samsom nu al met iets meer waardering spreken over onderzoek. Het IPCC zal de slager zijn die zijn eigen vlees keurt. Ik ga ervan uit dat ook de PvdA-fractie daar altijd een kanttekening bij zet. Ik heb eerder gezegd dat zo’n onderzoek van mij in internationaal verband mag plaatsvinden, maar ik wil de bereidheid van deze minister horen. Als je het kunt combineren met andere landen die al bezig zijn, wil ik daar zeker naar luisteren. Primair wil ik echter die bereidheid horen om onderzoek te doen.

De heer Samsom (PvdA):

Hoe weet u dat het IPCC zijn eigen vlees keurt? Hebt u de terms of reference van dat onderzoek al gezien? Weet u wat de heer Pachauri precies van plan is en op welke manier hij onderzoek wil doen?

Mevrouw Neppérus (VVD):

Mijnheer Samsom, wees nu toch even eerlijk: de slager die zijn eigen vlees keurt. Ik had beter van u verwacht.

De heer Samsom (PvdA):

Ik wil antwoord op mijn vraag. Weet u hoe het IPCC zijn onderzoek inkleedt? Misschien laat het IPCC zijn handelen wel door een onafhankelijk instituut onderzoeken. Dat is precies wat u wilt. Dat zou toch kunnen?

Mevrouw Neppérus (VVD):

Ik sluit niets uit, maar ik wens eerst de bereidheid te horen van deze minister. Wat wil ze met onderzoek? Als iets internationaal kan, wil ik daar zeker over nadenken. De heer Samsom draait zich nu vermoeid en zuchtend om, maar ik zou hem wel graag iets positiever willen horen over dat onderzoek. Ik begrijp niet wat daar tegen is.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Er wordt al onderzoek gedaan. Zullen wij drie VVD’ers vragen om voor de VVD-fractie dat onderzoek nog eens even op zijn merites te beschouwen en daar een openbaar rapport over te maken? Dan vragen wij Winsemius, Voorhoeve en Nijpels. Dat zijn allemaal gewaardeerde, zeer onafhankelijke leden van de VVD; hardcore liberalen. Laten wij hen vragen voor het Nederlandse parlement die onderzoeken van de VN, het IPCC en de University of East Anglia op hun merites te beschouwen en daar openbaar verslag over te doen. Zijn wij zo klaar?

Zelfbevestigingscarroussel
Afsluitend laten we  het graag aan de reageerders  over om wat linkjes te spuien die aantonen dat Winsemius, Voorhoeve en Nijpels toevallig juist die VVD-ers zijn die het meest in de pas lopen – zo niet aanjagers zijn van – het klimaatalarmisme. Marcel? De haast waarmee Vendrik deze mensen aan het werk wil zetten, ademt helaas diezelfde kliekvormende, sceptici-uitsluitende, zelfbevestigingscarroussel die door Climategate nu juist is blootgelegd.