Als er één opperzondebok is waarachter alle nu helemaal of half overlopende alarmisten zich kunnen verschuilen dan is het wel  Phil Jones. Hij is tijdelijk teruggetreden in afwachting van het Britse onderzoek naar de praktijken van zijn klimaatinstituut CRU. Inderdaad het onderzoek waar ook Minister Cramer op wil wachten. Het laatste nieuws is dat de Universiteit van East-Anglia in afwachting van de onderzoeksresultaten zich alvast distantieert van de man aan wie inmiddels het stigma “climategate-professor” kleeft.

As resignation calls mounted the university last night refused to back Professor Jones saying it was waiting for an independent review to be finalised. The professor has temporarily stepped aside as head of the unit pending the result of that review.

Lees vooral het hele artikel waar deze quote in voorkomt. Hierin wordt ook het feit genoemd dat de universiteit niet meer kan worden aangesproken op de mogelijk onterecht verkregen fondsen. De “verjaringstermijn” is namelijk zes maanden. Onze nieuwe zustersite climategate.com is echter eens goed in de juridische materie gedoken en legt in een lange analyse haarfijn uit dat Phil Jones persoonlijk het risico loopt tegen 10 jaar gevangenisstraf aan te lopen.

What is not being intelligently reported is that Jones is still liable as lead conspirator in the UK’s Climatic Research Unit (CRU) and may face prosecution under the United Kingdom Fraud Act (2006). If convicted of the offense of fraud by either false representation, failing to disclose information or fraud by abuse of his position, he stands liable to a maximum penalty of ten years imprisonment.

Hieronder nog even de andere “usual suspects”  in de climategate affaire….

Wie zijn naast  Phil Jones nog meer echte usual suspects?

Wat mij betreft zijn dat Pachauri, Michael Mann, James Hansen en Al Gore himself. In de reacties kunnen jullie aangeven wie ik hier vergeten ben. Wat mij betreft verdient dit illustere vijftal net zo hardnekkig vervolgd te worden als de voormalige Enron-bazen. Ik zeg hier niet dat ze “schuldig” zijn. Dat ben je in ons rechtssysteem gelukkig pas na en veroordeling. Maar vervolging is gewoon echt het minste.

Pachauri zal na zijn inmiddels onvermijdelijke aftreden al snel wel door deze of gene voor de rechter worden gesleept. Dacht je echt dat hij kon aanblijven? Lees dan de laatste headlines op climatedepot.com maar eens. Alleen James Delingpole hoopt in dit even humoristische als ernstige blogbericht dat Pachauri zichzelf niet gaat verhuren als trol, maar dat hij blijft om het IPCC verder in het verderf te storten. Nee, Pachauri is de haas en wij hebben snel weer een spannend debat met Minister Cramer die dan echt het een en ander heeft uit te leggen.

Michael Mann heeft nog de meeste kans om te blijven zitten, aangezien zijn universiteit een halfbakken onderzoek naar zijn handelwijze voert. Niet als het aan geheim agent Kent Clizbe ligt (zie artikel) trouwens. Hij wil Mann laten boeten voor het geld dat hij de belastingbetaler afhandig heeft gemaakt. Richard de Mos (PVV) heeft in dezen echt een punt, alleen liep hij in het laatste kamerdebat veel te ver voor de troepen uit. Zoals Diederik Samsom terecht opmerkte is politiek toch ook iets van samen voor de samenleving. Misschien dat wij in Nederland over een jaar  zo ver zijn dat we eens naar de centen gaan kijken.

James Hansen is volgens Joe d’Aleo als vertegenwoordiger van NASA-GISS het ground zero van Climategate. Hij beweegt momenteel nogal in de luwte maar zal vroeg of laat toch ook verantwoording moeten afleggen. We gunnen hem een normaal proces en niet een datgene wat hij sceptische bazen van de olieindustrie toewenste: een Neurenberg-tribunaal.

“The heads of major fossil-fuel companies who spread disinformation about global warming should be tried for high crimes against humanity and nature” (deze bron is waardevol om te lezen en bekijken).

De laatste die toch ooit wat lastige vragen zal krijgen is Al Gore. Waarschijnlijk geen strafzaak, maar wel een O.J. Simpson-achtig civiel proces. Hieronder zie je John Coleman uitleggen hoe hij Al Gore zou willen aanklagen wegens beursfraude.

Afsluitend nog een interessante passage met een juridisch aspect uit het laatste kamerdebat:

De heer Van der Staaij (SGP):

Dan heb ik toch nog een vraag en misschien nog één nuancering. Hoe moet ik de zin “het IPCC bestaat uit liegende, frauderende en manipulerende boeven” lezen? Geldt die uitspraak voor alle leden van het IPCC of denkt de heer De Mos dat er binnen het IPCC mensen zijn die aan die kwalificaties voldoen? Hoe moet ik het zien?

De heer De Mos (PVV):

Volgens mij zijn er nu en al een hele poos heel veel fraudeschandalen gaande rondom het IPCC. De CRU van die universiteit in Groot-Brittannië is ook gelinkt aan IPCC. Het is dus een fraude in het geheel, vandaar het woord “gate”. Er zijn heel veel gates gaande. Er is heel veel aan de hand, dus dat IPCC moet gewoon dicht. Licht uit en kappen ermee.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ik denk dat wij maar moeten stoppen met deze discussie. Als de waarneming van de heer De Mos is dat het een criminele organisatie is die zich met ernstige delicten bezighoudt, dan zou wellicht een onderzoek door het Internationaal Strafhof aangewezen zijn. Dan is een maatregel zoals een extern onderzoek veel te licht.

De Mos bewijst zichzelf, zijn partij, Nederland en de wereld geen dienst met deze ongenuanceerde stellingname. Hij had Van der Staaij moeten antwoorden dat het IPCC tenminste deels bestaat uit integere wetenschappers die hoogstens opportunisme en meelopen verweten kan worden. Hij had moeten zeggen dat het in de wetenschap niet ongebruikelijk is dat de vertegenwoordigers van het heersende orthodoxe paradigma repressief zijn voor de antagonisten. Hij had moeten zeggen dat in het IPCC-reviewproces enkele gerenommeerde sceptici een bijrolletje hebben (Kees Vendrik maakt even  later  dat punt met verwijzing naar Hans Labohm). Vervolgens had hij de bovenstaande namen kunnen noemen als voorbeelden van mensen die wél bepaalde ethische grenzen aan hun laars hebben gelapt. Wellicht had hij nog één of twee Nederlandse namen kunnen noemen, plus een concrete suggestie hoe het handelen van deze mensen onderzocht zou moeten worden.

Zijn er juristen onder onze lezers die hun licht kunnen schijnen op de hier opgerakelde kwesties?