De Groene Rekenkamer organiseert op 17 februari een Nationale Ontgroeningsdag (originele titel). Theo Richel van de Groene Rekenkamer heeft me gevraagd om die dag Ross McKitrick te interviewen via een videoverbinding. McKitrick is inmiddels de minder bekende van het duo McIntyre en McKitrick, maar net als McIntyre heeft hij bijzonder veel te vertellen.

Scepticus
In tegenstelling tot McIntyre (die zich beperkt tot kritische analyses in individuele publicaties, maar die verder weinig uitspraken doet of AGW nu wel of niet een groot probleem is) is McKitrick een klimaatscepticus, hij twijfelt openlijk aan AGW. De uitgebreidste onderbouwing daarvoor gaf hij met anderen in het ISPM-rapport, dat vlak na AR4 verscheen, maar dat nog niet eens een promille van de media-aandacht heeft gekregen die AR4 kreeg. McKitrick en anderen schreven geheel los van het IPCC een SPM, gebaseerd op het laatste conceptrapport van AR4, dus hetzelfde concept waarop de officiële SPM gebaseerd is. Zij concluderen echter dat er onvoldoende bewijs is dat het klimaat zich op dit moment buiten de natuurlijke marges bevindt.

Ik heb McKitrick inmiddels een paar keer ontmoet en hij is het best te omschrijven met het Nederlandse woord ‘droogkloot’. Maar dan wel positief bedoeld. Zijn lezingen en interviews zijn vrij monotoon, maar ondertussen komt hij met sterke staaltjes van zwakke wetenschap in de literatuur en IPCC-rapporten. Een voorproefje:

Heartland
Grappig is dat vorig jaar, tijdens de Heartland Conferentie, opviel dat Patrick Michaels, met wie McKitrick een aantal maal gepubliceerd heeft, en die gezien wordt – vanwege zijn verbintenis met het Cato-instituut vermoedelijk – als een extreme scepticus, vrij mainstream was in zijn opvattingen over AGW. ‘Ja er is AGW, ja broeikasgassen leiden tot opwarming, alleen is er nog onvoldoende bewijs voor dramatische opwarming in de toekomst.’ Na afloop maakte ik McKitrick daarop attent en die bevestigde: “Ja, van ons twee ben ik de scepticus.”

In een van de veelbesproken CRU e-mails schreef Jones aan Mann:

The other paper by MM is just garbage – as you knew. […]
I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow – even if we have to redefine what the peer-review literature is !

The other paper by MM is just garbage – as you knew. […] I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow – even if we have to redefine what the peer-review literature is !

Hier staat MM voor het artikel van Michaels en McKitrick waarin ze aantonen dat er een warm bias in de oppervlaktemetingen van de temperatuur moet zitten. Op 17 februari zal ik hier dus zeker vragen over stellen aan McKitrick. Een eerdere analyse plaatsten we hier. Andere onderwerpen die wellicht aan de orde zullen komen: Hoe kijkt hij na climategate aan tegen de mondiale temperatuurreeksen van CRU, GISS en NCDC? Zijn de satellietmetingen betrouwbaarder? Hoe staat het nu met de hot spot in de tropen? Is AGW daarmee gefalsificeerd?

McKitrick is met een plan gekomen om de prijs van CO2-uitstoot te koppelen aan de mondiale temperatuur, gemeten vanuit de satelliet. Gaat T omhoog, dan neemt de prijs van CO2-uitstoot toe en vice versa. Hoe staat het met dit plan? Algemener: hoe kijkt hij aan tegen het politieke en economische debat na Kopenhagen?

We zullen tijd te kort hebben :)