Erg interessant. Arbeids en organisatiepsycholoog Prof. dr. Carsten de Dreu in Buitenhof over Climategate. Bekijk even zijn UvA-webpagina en dit artikel in De Volkskrant over zijn visie op polarisatie. In het gesprek zet hij Cramer behoorlijk op haar nummer met haar eis dat er geen enkele fout meer in het IPCC rapport mag zitten.

Bang vermoeden
Juist zou zijn als Cramer had gezegd: “Aan de ontdekte fouten is te zien dat de opstellers bewust of onbewust bezig zijn de bevindingen over klimaatverandering de alarmistische kant op te trekken. Je krijgt dan het bange vermoeden dat ook waar geen fouten gemaakt zijn, de evenwichtigheid in de rapportage ontbreekt. Ik eis dat het IPCC in haar nieuwe rapport een echte evenwichtigheid kan borgen “. Wat tevens zou betekenen dat het beleid op basis van AR4 met onmiddelijke ingang wordt opgeschort zoals kamerlid Neppérus eist.

De Dreu’s constateert als psycholoog nuchter dat objectiviteit een onbereikbaar ideaal is, ook in de wetenschap. Tunnelvisie en group think treden altijd op in mensenwerk. Als minister kun je dus nooit blind varen op een groep wetenschappers. Moet de Minister in haar ministerie dan zelf topwetenschappers in huis halen om wetenschappelijke rapporten op hun wetenschappelijke degelijkheid te kunnen toetsen?

Team A en team B
Nee, er is een betere oplossing. Afkomstig van de geheime diensten. Die werken steevast met een team A en een team B. Voor men een oorlog begint of een grote bom gooit of een politiek tegenstander uitschakelt, laat men team A alle bewijzen aandragen voor een bepaalde actie en team B alle bewijzen tegen een bepaalde actie. Vervolgens kunnen de superieuren op basis van de presentaties van beide teams en misschien wel hun gut feeling daarover de knoop doorhakken. Deze methodiek heeft de CIA verschillende keren spectaculaire verrassende inzichten opgeleverd.

NIPCC
Op klimaatgebied bestaat het Team B eigenlijk allang. De libertarische en klimaatsceptische Tjechische president Vaclav Klaus eiste in september 2007 een VN toespraak in New York de oprichting van zo’n team B (video hieronder). Het Science and Environmental Policy Project (SEPP.org) gaf hieraan gevolg en richtte het Nongovernemental International Panel on Climate Change (NIPCC) op. Deze groep brengt nu al enkele jaren een keurig tegenrapport uit tegen de IPCC bevindingen met titels zoals “Nature not humans rule the climate (2008)” en de nieuwste “Climate change reconsidered (2009)“.

NIEUWS: Marcel Crok heeft inmiddels het plan opgevat om ook voor Nederland zo’n team B op te zetten. Hij wil volgend jaar mogelijk al een “tegenrapport” uitbrengen als tegenwicht tegen het jaarlijkse (editie 2010 net verschenen)  rapport van het Nederlandse Platform Communication on Climate Change (PCCC – een samenwerkingsverband tussen PBL, KNMI, CCB Wageningen UR, VU, RUU, Deltares en NWO). Voor dit project wil hij subsidie aanvragen.

Bedrijfsleven doet het ook
Ik zal Carsten Dreu mailen om een reactie op dit artikel. Als arbeids- en organisatiepsycholoog is hij er wellicht van op de hoogte dat het internationale bedrijfsleven inmiddels de methode van de geheime diensten heeft overgenomen. Bij grote mergers en acquisities (M&A) laten bedrijven team A bewijzen dat de overname een juiste beslissing is en team B dat het een foute beslissing is. Graag wil ik van Dreu weten of hij ook van mening is dat dit de beste manier is om de valkuilen van de menselijke psychologie te slim af te zijn. Is het zo dat een kabinet alleen op basis van twee rapporten een basis heeft om te beslissen of we de economie op zijn kop willen zetten vanwege een reële dreiging of dat we beter niets ongewoons kunnen doen?

Wijze rechter
Als Dreu dit zou beamen dan hebben Neppérus en De Mos iets tastbaars om mee naar de minister te stappen. En tevens zou ik dan weer de reactie willen peilen van Diederik Samsom. Want dit gaat verder dan de stenen neerleggen en de deuren van het huis openzetten. Dit gaat erom dat de alarmisten lekker in hun huis blijven wonen, maar dat er ook voor de sceptici een fijn geloofwaardig “huis” wordt gebouwd. Dat het dus vruchtbaarder is als ieder in zijn eigen kamp zijn bewijsvoering opbouwt en dat de regering als een wijze rechter oordeelt.

Hieronder de video van de toespraak van Vaclav Klaus voor de VN…


Toespraak van Vaclav Klaus voor de VN in september 2007
Bij 6min56 seconde beginnen zijn aanbevelingen waaronder het uitstekende idee om 2 IPCC’s aan het werk te zetten.