Er is wat rumoer ontstaan in de blogwereld over een commentaar dat Andrew Lacis, een onderzoeker uit de groep van James Hansen, instuurde als reviewer van hoofdstuk 9 van WG1 van het laatste IPCC-rapport. Dit hoofdstuk gaat over attributie en is dus een van de belangrijkste van het hele rapport. Blogger Bishop Hill ‘ontdekte’ het commentaar en Anthony Watts pikte het op. Het commentaar richt zich specifiek op de Executive Summary die aan het begin van het hoofdstuk staat.

Hajo heeft het betreffende commentaar en de reactie van het IPCC vertaald:

Nergens in de Executive Summary staat iets van ook maar enige wetenschappelijke verdienste. Qua presentatie klinkt het allemaal alsof het door Greenpeace-activisten en hun juridische team in elkaar is gezet. De punten die worden opgesomd zijn pure willekeur met juridisch klinkende slagen om de arm en zonder ook maar een begin van een basis in de feiten. De Executive Summary lijkt wel een politiek statement dat is ontworpen met als enige doel de broeikassceptici te irriteren. Was het niet de bedoeling dat het IPCC Assessment Report een wetenschappelijk document zou worden met als grote kwaliteit de solide ondersteuning vanuit de klimaatwetenschap? In haar huidige vorm zorgt het rapport ervoor dat veel klimaatwetenschappers het wel eens moeten zijn met de sceptische kritiek dat dit inderdaad een rapport is met een heldere en duidelijke politieke agenda. Attributie is pas mogelijk als duidelijk is waarover we praten. Zodra de feiten rondom klimaatverandering op een rij staan en het fenomeen begrepen is, zal attributie een vanzelfsprekendheid zijn waar niemand omheen kan. De Executive Summary in zijn huidige vorm is niet meer te helpen. Het stuk kan het beste maar worden gewist.

Reactie IPCC: Afgewezen. [Executive Summary] vat Hfdst. 9 samen, dat is gebaseerd op de peer reviewed literatuur.

Op de blogs van Bishop Hill en WUWT veel verontwaardiging over de reactie van het IPCC. In dit geval kan ik echter niet zoveel schokkends ontdekken. Eerlijk gezegd vind ik het commentaar van Lacis, hoewel het zeer kritisch bedoeld is, weinig specifiek. Hij geeft eigenlijk geen enkel voorbeeld van een passage waar hij niet mee kan leven.

Andrew Revkin pikte het onderwerp op en deed wat je in zo’n geval het beste kunt doen, vragen hoe Lacis er nu op terugkijkt.

I was immediately curious, of course, whether Dr. Lacis still held this dim view of that chapter summary, so I contacted him and we just spoke a short while ago.
“The revised chapter was much improved,” he said. “That’s different than saying everything in there is nailed down, but I think it’s a big improvement.”
Overall, he said, “I commend the authors for doing as good a job as they did. That’s the way the science process ought to work. You get inputs from everybody, find any bugs, crank through and the science moves forward.”

Detectie
Ok, een stuk minder scherp/sceptisch dan destijds (bedenk dat zijn commentaar zich richtte op de first draft, daarna volgt nog second draft en dan het definitieve rapport), maar nog steeds weinig specifiek. Hij voegt er echter nog dit aan toe:

But after reviewing the chapter myself just now, I have to say that at least one passage  — as far as I can tell — did not contain a single caveat and did not reflect the underlying body of evidence and analysis at the time (or even now):
“Human-induced warming of the climate system is widespread. Anthropogenic warming of the climate system can be detected in temperature observations taken at the surface, in the troposphere and in the oceans.”
I have yet to see anyone provide definitive evidence — with no error bars — that the fingerprint of human-generated greenhouse gases (or other emissions or actions) is unequivocal. The only thing described as “unequivocal” in the report was the warming, not the cause, unless I really haven’t been paying attention for the last two decades.

Hier is hij wel heel specifiek en geeft hij toch een heel ander signaal af dan het IPCC. Overigens verbaast de reactie van Lacis me ook weer niet heel erg. Ik sprak vorig jaar op het instituut van Hansen (Nasa GISS) met David Rind, een andere onderzoeker van het eerste uur en een die ook al heel lang in de groep van Hansen werkt. Rind was betrokken bij het laatste IPCC-rapport en was er ook vrij kritisch over. Hij zei onder andere: “Voor het IPCC is er geen weg terug”, waarmee hij bedoelde dat claims nooit herroepen kunnen worden, tenzij het bewijs ertegen echt overweldigend is.

Lacis is uiteraard geen scepticus, maar je hoeft ook geen scepticus te zijn om kritiek op het IPCC te hebben.