Het is gebeurd. Het kabinet is gevallen over het klimaatbeleid. Wat? Over Uruzgan toch? Nee, over het klimaatbeleid. Nou maak je me wat. Dat is toch flauwekul? OK. Je hebt gelijk. Het was Uruzgan, maar het  is misschien toch nuttig om het omgekeerde te denken (must  read: Whatever youthink, think the opposite). Want we beleven natuurlijk een financiële crisis. En het wereldwijde klimaatbeleid of de wil daartoe is in belangrijke mate afgekalfd door de crisis.

In tijden van voorspoed zoekt het christelijke zondebesef een ankerpunt. Er MOET een reden zijn dat we onze voorspoed niet verdienen, vroeg of laat MOET de rekening komen voor het feit dat we NU gelukkig zijn. Dus bouwen we zolang het ons voor de wind gaat windmolens. Als het tij keert, voelt iedereen zich al gestraft en valt de psychologische voedingsbodem onder het klimaatbeleid weg. Dan wint bij een in wezen rechtse politicus als Balkenende de handelsman het weer van de dominee en wil zo’n man gewoon niet in een links kabinet zitten.

Radicaal ander klimaatbeleid
Gisteren schreef ik nog over de politieke aardverschuiving in Australië waar Tony Abbott conservatief oppositieleider is geworden op basis van zijn harde sceptische klimaatlijn. Zijn rivaal Malcolm Turnbull was nog een groene conservatief à la David Cameron…. ehh die is ineens ook al niet zo groen meer (zie de recente door de  Tories opgestelde Top 10 Reasons to Vote Conservative). De ommezwaai van de VVD onder leiding van Helma Neppérus is veelbetekenend. In de laatste debatten bleek duidelijk dat enige coalitie van CDA, VVD, D66 en of PVV pertinent op een radicaal anders, economisch minder pijnlijk klimaatbeleid zou uitkomen dan de lijn Jacqueline Cramer.

Te danken aan Richard de Mos
In deze zin kunnen we zeggen dat het kabinet is gevallen over het klimaatbeleid. Het is aan Richard de Mos (PVV) te danken dat het debat in de kamer de laatste weken zo hevig woede en dat in de kamer bij verschillende kamerleden een serieus klimaatscepticisme ontlook. Hij trok de ruimte open die anderen met min of meer genuanceerde standpunten moesten invullen. Volgers van deze website hebben het allemaal kunnen volgen in berichten zoals Grandioos mea culpa Diederik Samsom in historisch kamerdebat.

En het allerspannendste is:

Interview
Marcel Crok heeft komende maandag een interview met Diederik Samsom…. zal die nu nog vrijer spreken? Of gaan er in de PvdA koppen rollen en neemt hij het stokje over van Wouter Bos. We houden ons hart vast. Het is natuurlijk waarschijnlijk dat  het interview nu wordt geannuleerd. In dat geval wensen we Samsom en alle Vaderlandse politici alle wijsheid toe zich te beraden op een nieuw milieubeleid, aangezien het kabinet uiteindelijk toch is gestruikeld over….    het klimaat!