Nieuwe IPCC-fout: álle watervogels gaan kopje onder

Volgens het IPCC kan een kolgans in een toendrarietgans veranderen en bedreigd worden door klimaatverandering. In ons land overwintert het dier met honderdduizenden en tegenwoordig is hij ook broedvogel

Volgens het IPCC kan een kolgans in een toendrarietgans veranderen en bedreigd worden door klimaatverandering. In ons land overwintert het dier met honderdduizenden en tegenwoordig is hij ook broedvogel


Op de eerste editie van de Nationale Ontgroeningsdag gisteren bleek dat al gewenning optreedt bij politici en media naar aanleiding van alle IPCC-fouten. Voor de liefhebbers is er ons blog: want we gaan gewoon door met de onthulling van IPCC-fout nummer vijf uit hoofdstuk 4 over klimaatimpact op ecosystemen van werkgroep 2. De fouten zijn afkomstig van Jeff Price, lead author van hfdstuk 4: Price is nu Directeur Klimaatadaptatie bij het Wereldnatuurfonds

Goosegate?

De IPCC-claim dat 76 procent van het broedgebied van alle arctische watervogels verloren gaat door klimaatverandering, hangt aan één ganzensoort uit één rapportstudie in opdracht van het Wereldnatuurfonds en het World Conservation Monitoring Centre. Niet de grijze campagneliteratuur is hier belangerijk, maar het goochelen met percentages.

Snelle evolutie bij temperatuurstijging

Waarom kiezen de IPCC-auteurs deze soort? Omdat de ganzensoort volgens dit rapport op afstand het beste presteert in de kunst van het achteruitgaan. De rest van de 25 behandelde soorten krijgen minder harde klappen van het enige klimaatmodel dat als basis dient voor de geciteerde getallen.Ook kan volgens het IPCC bij 2,9 graden temperatuurstijging de ene ganzensoort in de andere veranderen, omdat hij dan meer broedgebied verliest.

Lees hier verder hoe het IPCC de evolutie van arctische vogels een nieuwe definitie geeft.

Trekvogels

Ik richt me in mijn sectie steeds op hoofdstuk 4 van IPCC-werkgroep 2 over de voorspelde impact van klimaatverandering op ecosystemen, waaraan Rik Leemans van Wageningen UR bijdroeg als hoofdauteur.
De nieuwe foute citaten staan in box 4.5 Crossing Biomes: impacts of climate change on migratory birds. Eerder berichtten wij al over het tegengesteld citeren van wetenschappelijke literatuur bij koraal, een verhaal dat op ons blog en in Het Parool verscheen.

Hier is het IPCC-citaat op bladzijde 239

– the red knot (= kanoetstrandloper) could potentially lose 15%-37%of its tundra breeding habitat by 2100 (HadCM2a1, UKMO).
The breeding areas of many Arctic breeding shorebirds and waterfowl are projected to decline by up to 45% and 50%, respectively (Folkestad et al., 2005) for global temperature increases of 2°C above pre-industrial. A temperature increase of 2.9°C above pre-industrial would cause larger declines of up to 76% for waterfowl (alle watervogels) and up to 56% for shorebirds (alle wadvogels, steltloperstjes enz).

Gevaarlijke klimaatverandering

Folkestad et al verwijst naar de publicatie ‘Evidence and implications of dangerous climate change in the Arctic’ van Tonje Folkestad van het Wereldnatuurfonds. Folkestad’s bijdrage verscheen in ‘Avoiding Dangerous Climate Change’. Dit boek ontstond uit een opdracht van de Verenigde Naties, die graag een wetenschappelijke definitie wilde voor politici van het subjectieve begrip ‘gevaarlijke klimaatverandering’.

Vegetatie=vogel

Het wetenschappelijke gedeelte van Folkestad et al behandelt alleen de ongepubliceerde resultaten van biogeograaf en co-auteur Jed Kaplan. Hij koppelt een vegetatiemodel Biome 4 aan de temperatuurprognoses van 6 klimaatmodellen. Het onderzoeksresultaat luidt:

  ‘Het areaal bos neemt toe in arctische gebieden in de orde van grootte van 3×106 km2 of 55%, met een corresponderende reductie van 42% in toendra.

Vervolgens doen Folkestad et al nog wat voorspellingen over ijskappen waarvan ze zelf aangeven dat deze ‘waarschijnlijk niet kloppen’. Dat is nog eens eerlijk.

Geen vogels bij Folkestad

Folkestad et al doet geen onderzoek aan vogels. De publicatie geeft wel getallen op, zonder verwijzing naar literatuur of methode.

“Soorten als de bonte strandloper en lepelbekstrandloper kunnen tot 45 procent van hun broedgebied verliezen als wereldtemperaturen toenemen met 2 graden. De roodhalsgans en kolgans kunnen 50 procent verliezen.’

Hier staan dus twee percentages, los van de studie zelf. Waar komen ze vandaan?

Watervogels aan de afgrond?

De niet genoemde, maar enig mogelijke bron voor vogelgegevens is het rapport ‘Waterbirds on the Edge’ van Christoph Zöckler en Igor Lysenko. Want Zockler leverde verspreidingskaartjes van vier vogels in de Folkestad et al publicatie. In ‘Waterbirds on the Edge’ voorspelt Zockler de omvorming van toendra naar taiga tussen het jaar 2070 en 2099.

Dit doet hij met het Hadley2-klimaatmodel (de aanduiding Hadcm2a1, waarbij A1 staat voor het emissiescenario van +1 procent per jaar), gekoppeld aan vegetatiemodel BIOME 3. Ook werkt hij met het UKMO-klimaatmodel, maar dit zou ‘extreme’resultaten geven volgens Zockler omdat het verouderd is. Eén tabel vermeldt de voorspelde verandering in vegetatie in het huidige broedgebied van 25 broedvogels. Alle geciteerde getallen komen dan ook uit het Hadleymodel.

Veel arctische vogels gaan voor minder dan 10 procent

In het huidige geschatte broedgebied van één ondersoort van de rietgans, de toendrarietgans zou 76 procent van de toendra omvormen tot een ander vegetatietype. Bij de lepelbekstrandloper is dit 56 procent. Maar de kleine rietgans lijkt niet geschikt om klimaatproblemen te illustreren, hij verliest 8 procent van zijn huidige toendra.

Een echte arctische vogel als de sneeuwgans zou 1,3 procent verandering tegemoet zien. De bron voor de 45 procent-claim ontbreekt in de Folkestad-publicatie die het IPCC noemt. Wel vinden we hier de door Folkestad vermelde 50 procent habitatverlies van de kolgans.

Kanoet

De eerder door het IPCC genoemde kanoetstrandloper vinden we ook bij ‘Waterbirds on the Edge’ terug. Deze wadvogel ziet in de tabel bijvoorbeeld 15 procent vegetatieverandering tegemoet volgens het Hadley2-klimaatmodel, en 37 procent volgens het UKMO-model. En zo kunnen we dus de IPCC-referentie ‘(HadCM2a1, UKMO)’ verklaren. Er zijn dus drie bronverwijzingen die zich baseren op één studie.

Razendsnelle evolutie door klimaat

Dus: Het IPCC laat een kolgans (50 procent vegetatieverandering) veranderen in een toendrarietgans (76 procent). Deze versnelde evolutie vindt bij 2,9 graden opwarming plaats. Waarbij de auteurs het hoogste percentage kozen uit één Wereldnatuurfondsrapport, 76 procent.
Dit percentage is voortaan representatief voor álle arctische watervogels. De auteurs gebruiken bovendien 3 verschillende aanduidingen voor verwijzingen naar gegevens uit één oorspronkelijke bron, de Zockler en Lysenko-studie uit 2000.
Deze studie wordt overigens op vele plaatsen aangehaald, ook bij een groot deel van de klimaatclaims van Birdlife International, zoals bij de lepelbekstrandloper.

Je hoeft dus maar één keer één klimaatmodel in één grijs onderzoek te gebruiken. En vervolgens doet de kracht van herhaling zijn werk in vele databases die iedereen weer gebruikt.

Door |2010-03-10T13:09:04+00:0018 februari 2010|32 Reacties

32 Comments

 1. Erik van Erne, stich 18 februari 2010 om 09:50 - Antwoorden

  Nou ben wel benieuwd wat Jacqueline Cramer hier weer op te zeggen heeft. Tijdje geleden zei ze nog: Ik ben verontrust en moet blind kunnen varen op de wetenschap.

  Ik schreef daar een stukje over dat ik graag met u wil delen.

  Nou, ik ben ook verontrust, maar dan meer door de uitspraak van minister Jacqueline Cramer van VROM dan door het foutje in het grote IPPC Klimaatrapport.

  Tuurlijk zijn er mensen die twijfelen of het nou echt de verkeerde kant opgaat met het wereldwijde klimaat, maar een grote meerderheid van wetenschappers is het er wel over eens. Bovendien zijn de daadwerkelijke gevolgen nu al zichtbaar.

  Maar al te vaak gaat het over allerlei voorspellingen voor de toekomst en dat blijft lastig. Bovendien is het hélemaal in om te kijken naar de hele, hele lange termijn. Kijken naar wat er nu al merkbaar is van de voortgaande klimaatverandering voorkomt veel onenigheid. Dat is eigenlijk het grote probleem met wetenschappers. Het duurt lang, heel lang en soms zelfs te lang voor men het ergens over eens is.

  Ik heb mij zelf een jaartje of zestien bezig gehouden met wetenschappelijk onderzoek bij het RIVM en weet als geen ander dat juist in wetenschappelijk onderzoek nogal wat aannames zitten. De uitkomsten hangen natuurlijk ook af van welke parameters er worden meegenomen en dat is bij klimaatonderzoek ook een probleem. Weten de wetenschappers eigenlijk wel precies welke factoren allemaal van invloed zijn?

  Mijn stelling is nee, dat weet men niet. Telkens komen er nieuwe inzichten bij, er is veel meer van invloed op ons klimaat dan werd gedacht en met name het stapeleffect wordt telkens aangepast. Zo had nog vrijwel niemand rekening gehouden met de effecten van het nieuwe broeikasgas Stikstoftrifluoride (NF3) het nieuwste, uiterst gevaarlijke broeikasgas.

  Dus blind varen op wetenschappelijk onderzoek is wel het laatste wat ik had verwacht van Jacqueline Cramer. Juist zij was zo’n beetje haar hele leven, voor ze minister van VROM werd, bezig met wetenschappelijk onderzoek. Dan weet je dat wetenschappelijk onderzoek belangrijk is maar dat de uitkomsten altijd onder druk staan door nieuw onderzoek, door nieuwe feiten, door nieuwe aannames en hypothesen. Klimaatnieuws: CO2-uitstoot opdrogende veenmoerassen groter dan gedacht en Klimaatnieuws: Ozongat maakt klimaatverandering nog erger

  Ik zeg het altijd maar zo: duurde toch een paar honderd jaar voor iedereen in de wereld het met elkaar eens was dat de aarde toch echt bolvormig is en geen plat vlak, waar je af kunt donderen. Ben benieuwd hoe lang het gaat duren en welke klimaatrampen er nodig zijn om in te zien dat wij mensen echt van invloed zijn op het klimaat. Zelf ben ik overtuigd aanhanger van: voorkomen is beter dan genezen. En u?

  http://goo.gl/sviY

  • Matthijs 18 februari 2010 om 11:05 - Antwoorden

   Enkel als de kwaal niet erger is dan het medicijn.

   En aangezien noch de kwaal, noch het medicijn bekend is, is het een bittere pil om te slikken.

  • hjebbers 18 februari 2010 om 11:06 - Antwoorden

   >maar een grote meerderheid van wetenschappers >is het er wel over eens.

   Wetenschap door stemmen? Wat is dat? Hoe doe je dat?

   >Bovendien zijn de daadwerkelijke gevolgen nu >al zichtbaar.

   zoals?

   als ik naar buiten kijk: neen! (de korte termijn)

   er is een kans dat het de laatste 15 jaar warmer is….maar klimaat veranderd steeds en altijd. Is geen mens voor nodig.

   >voorkomen is beter dan genezen

   mooi spreekwoord.

   maar wat moet je voorkomen?

   en tegen welke kosten?

   het is wel handig eerst te kijken of er wat aan de hand is. U doet toch ook geen dure hartoperatie 'uit voorzorg'?

   mvg

   henk-jan

  • Michel 18 februari 2010 om 12:46 - Antwoorden

   >het foutje in het grote IPPC Klimaatrapport

   Waar heeft u gezeten de afgelopen 2 maanden. Het foutje? Ten eerste staan er heel veel 'fouten'in het IPCC stuk en komen er dagelijks ontdekte 'fouten' bij. Ten tweede, in mijn boek zijn dit geen fouten. Dit is manipulatie. De 'foutjes' vallen altijd maar één kant op…

   Er is al zoveel over gezegd; ik stel voor dat u eerst eens uw licht opsteekt op sites als deze (maar er zijn er nog veel meer). De mantra: "the science is settled" is met climategate definitief ten grave gedragen. Dat doet even pijn, maar geloof me, het werkt bevrijdend!

   Wetenschap door middel van handopsteking, right…

  • R. de Haan 18 februari 2010 om 14:25 - Antwoorden

   "Tuurlijk zijn er mensen die twijfelen of het nou echt de verkeerde kant opgaat met het wereldwijde klimaat, maar een grote meerderheid van wetenschappers is het er wel over eens. Bovendien zijn de daadwerkelijke gevolgen nu al zichtbaar".

   1. Er bestaat alleen "consensus" onder de hoofdauteurs van het IPCC AR-4 Rapport.

   De zogenaamde brede consensus onder wetenschappers BESTAAT NIET.

   De consensus is het begin van alle propaganda.

   2. De gevolgen zijn nu al zichtbaar:

   Noem mij één zichtbaar voorbeeld dat aan AGW toegeschreven kan worden!

   Eén voorbeeld.

   "Zelf ben ik overtuigd aanhanger van: voorkomen is beter dan genezen. En u?"

   Bekijk deze lecture van Richard Linzen en beantwoord vervolgens de vraag wat er in het klimaatvraagstuk te "genezen" valt.

   http://vmsstreamer1.fnal.gov/VMS_Site_03/Lectures

   • Chris Schoneveld 18 februari 2010 om 23:14 - Antwoorden

    Fermilabs videostreaming werkt nog steeds niet. Heb ze een e-mail gestuurd waar het volgende antwoord op kwam:

    Chris,

    We have had some significant server outages at the lab since yesterday. I just got some email from IT that the streaming server is now back up.

    I am able to play this link now, but I have heard rumors that they may take the servers down again for some electrical maintenance.

    So, for the time being, this link is active (at 12:45 pm CST).

    I am sorry for the inconvenience.

    best regards,

    Jim Shultz

    Senior Media Services Specialist

    Fermilab

    vox 630/840-2669 fax 630/840-3883

    De link is echter niet actief en dat komt weer door het volgende:

    Sorry Chris, the lab had a significant power problem yesterday in our main computer center. While many servers have been brought back up, the two that support our video streaming have not been.

    I'll try to let you know when we our back on line.

    Reidar Hahn

  • curvedwater 18 februari 2010 om 18:46 - Antwoorden

   @ erik van erne,

   " Ik heb mij zelf een jaartje of zestien bezig gehouden met wetenschappelijk onderzoek bij het RIVM en weet als geen ander dat juist in wetenschappelijk onderzoek nogal wat aannames zitten"

   Rivm, u heeft daar gewerkt, maar u ziet ook in hoop ik dat het één van de klimaatalarmistische instituten van Nederland is?

   Rivm komt ook voor in de climategate emails:
   http://geoplasma.spaces.live.com/Blog/cns!C00F261

   Is ook al eens behandeld door Rypke:
   http://climategate.nl/2010/02/02/ipcc-en-activist

   en Rob Swart is bezig met de vorming van een wereld regering
   http://www.world-governance.org/spip.php?auteur53

   En dat vind ik toch ook uw mening verdacht maken..

 2. Erik van Erne, stich 18 februari 2010 om 09:54 - Antwoorden

  Ben voor het eerst op deze mooie website met veel kritische kanttekeningen bij de klimaatperikelen en weet niet of dit opzienbarende klimaatnieuws hier al bekend is:

  Climatologist Phil Jones answers his critics in an exclusive interview with Nature, the world’s best science and medicine on your desktop.

  Jones says that he is unconvinced that the MWP was a global phenomenon, but categorically denies that he has tried to downplay it. “A lot of people have this view that there was a MWP and then a little ice age,” he says. “It might not be the case.”

  “We need more reconstructions from different parts of the world to reproduce a better history of the past thousand years”. Jones challenges his critics to help with those efforts. “Why don’t they do their own reconstructions?” he asks. “The work that’s been published has been through the peer-review process; if they want to criticize that they should write their own papers.”

  It is now essential for climate researchers to stand up for their science, he says. “[I'd] like to see the climate science community supporting the climate science more. Lots of them are trying but they’re being drowned out.”

  http://tinyurl.com/yd8dck2

  • Ben Wouters 18 februari 2010 om 10:45 - Antwoorden

   Een klein beetje zoeken op internet zou Jones al gauw op deze site gebracht hebben:
   http://pages.science-skeptical.de/MWP/MedievalWar

   Allemaal indicaties dat de MWP werkelijkheid was en de temperaturen toendertijd hoger dan nu. Uiteraard zonder CO2 uitstoot.

  • curvedwater 18 februari 2010 om 18:59 - Antwoorden

   En als er twee wetenschapsbladen besmet zijn (ook door climategate), dan zijn het wel Nature en Science.

   Bekend is van climateaudit.org, dat Nature haar eigen beleidsregel dat publicaties vergezeld moesten gaan van npenstelling van alle onderzoeksgegevens en -methoden, niet is nagekomen. Daarom ook de grote strijdlust onder sceptici, omdat die zaken juist NIET geopenbaard werden.

   Daarnaast nam het blad zelfs op hoofdredactioneel niveau een alarmistische stance aan, afgekeurd door veel abonnees.

   En Science deed hetzelfde.

   En associated press ( zie climategate) stemde de internationale pers berichtgeving over klimaatwetenschap af, met Michael Mann, Jones etc).

   Was dit alles niet gebeurd, dan waren er veel minder problemen geweest. Maar dan had het klimaatalarm ook nooit zo´n vlucht kunnen nemen, En was de normale wetenschappelijke standaard beter nageleefd.

 3. Richard Tol 18 februari 2010 om 10:41 - Antwoorden

  Het is weer fraai. Maar de boodschap is niet nieuw: De biologen en ecologen in WG2 hebben er een puinhoop van gemaakt. Hoeveel fouten moet je maken voordat je je geloofwaardigheid verliest? Hoofdstuk 4 is allang dat tipping point gepasseerd.

  Ik zou denken: Tijd voor het volgende hoofdstuk.

 4. T2000 18 februari 2010 om 11:03 - Antwoorden

  Simon Roozendaal schrijft op elsevier.nl:

  "Even de voortgang in het IPCC-foutenfestival – iets dat u overigens niet zult lezen in onze drie kwaliteitskranten, want die hebben afgesproken dat ze na de gletsjers eventjes geen uitglijers meer melden. Rik Leemans is een van de luidruchtigste klimaatalarmisten in Nederland. Hij is hoogleraar in Wageningen en schrijft regelmatig op de opiniepagina's van onze drie kwaliteitskranten dat de wereld vergaat (pdf). Hij was ook hoofdauteur van hoofdstuk vier van werkgroep twee van het IPCC-rapport uit 2007. Mijn collega-wetenschapsjournalist Rypke Zeilmaker (een bioloog, die deel uitmaakt van het onvolprezen collectief climategate.nl, samen met chemicus Marcel Crok en klimatoloog Hajo Smit – jammer dat ze niet de ballen hebben om ere te gunnen wie ere toekomt – dit weekblad dus) heeft de afgelopen weken op de website van climategate.nl en in Het Parool een boekje open gedaan over de reeks fouten en missers die Leemans heeft begaan. Het is niet mis."

  Kennelijk dat hij meent de fouten eerder ontdekt te hebben? Het stond alleen al lang en breed op deze site voordat de papieren Elsevier uit kwam waar de fouten ook in staan. ( ik geloof die van vorige week?)

 5. woedende kok 18 februari 2010 om 11:31 - Antwoorden

  Erik van Erne vraagt “En nu?”

  Ik zou zeggen lees: “Risico’s van Preventie; het voorzorgprincipe nader bekeken” van Dr. Hanekamp en “van voorzorg en feiten” (dezelfde) hieronder.

  “Moederdag of windmolens”?

 6. finbarr 18 februari 2010 om 12:44 - Antwoorden

  en het volgende schandaal, via whatsupwiththat:
  http://wattsupwiththat.com/2010/02/17/ipcc-gate-d

 7. Anoniem 18 februari 2010 om 13:04 - Antwoorden

  Feit is dat mensen geweldige kuddedieren zijn en er graag bij willen horen. Dat verklaart de huidge climhype

  Een van mijn -vroegere- wetenschappelijke activiteiten was onderzoek van olie-bodemsanering. Geweldige technische maatregelen werden voorgesteld tot de werking van bodemorganismen werd ingezien.

  Daarna heb ik me vooral beziggehouden met de vraag wat we over het hoofd zien. Probleem is dat fanatici graag een leider volgen en niet openstaan voor andere visies. Cramer is daar een exponent van. Niet eens kwaadaardig maar vooral menselijk.

  Moeten we dan niets doen, zeker niet. Maar dan wel oplossingen bedenken binnen een minimum, maximum and most-likely scenario.

  En dus voorbereid zijn op wat zou kunnen gebeuren in welke mate van ernst dan ook. Maar niet als een dolle hond dure oplossingen gaan prediken waarvan de basis tenminste discutabel is. Juist daar ligt een taak voor zowel de 'wetenschap' als de beleidsmakers.

  Zelf denk ik dat de invloed van de mens op het klimaat niet groot is. Wel maak ik me zorgen over hoe we wereld verstieren door boven de draagcapaciteit er van te leven. Hiervoor het klimaat als troetelexcuus te nemen past daar niet in.

  • R. de Haan 18 februari 2010 om 14:06 - Antwoorden

   "Wel maak ik me zorgen over hoe we wereld verstieren door boven de draagcapaciteit er van te leven".

   Onzin!

   Klimaat en de door de WWF gelanceerde campagne dat voor onze consumptie de resources van 5 planeten noodzakelijk is, allemaal gebaseerd op "Groen Gezwets".

   Onder het motto beter goed dan half geïnformeerd de volgende link:

   http://scienceandpublicpolicy.org/commentaries_es

  • R. de Haan 18 februari 2010 om 14:44 - Antwoorden

   "Feit is dat mensen geweldige kuddedieren zijn en er graag bij willen horen. Dat verklaart de huidge climhype"

   Mag ik zo vrij zijn deze opmerking naar het land der fabelen te sturen!

   In allerhande polls waarbij gevraagd wordt wat mensen bezighoud staat de klimaatproblematiek op de laatste plaats.

   Maar als je een avondje Nederlandse televisie kijkt dan krijg je inderdaad een heel ander beeld.

   Maar dat is propaganda!

   De huidige "clymhype" is slechts het topje van de ijsberg.

   Het Nederlandse publiek is nu al zo lang bestookt met klimaat- en aanverwante Groene onzin dat ze apatisch zijn geworden voor alle rampscenario's.

   Maar pas op wanneer de dikke rekeningen in de bus gaan vallen en blijkt dat men "het volk" belazerd heeft!

  • curvedwater 18 februari 2010 om 18:01 - Antwoorden

   Anoniem,

   Ik heb wat vragen over je opmerking:"Wel maak ik me zorgen over hoe we wereld verstieren door boven de draagcapaciteit er van te leven"

   Heb je enige aanwijzing dat er in enig opzicht ergens een tekort aan is? De hele westerse geschiednis staat bol van angst voor mogelijk falen en tekorten. Toch leven we met meer mensen dan ooit tevoren en gaat het ook goed met de natuur. Overal schieten de natuurparken uit de grond en probeert men de tuin van eden te herbouwen. In Nederland worden mensen haast tot stedelijke kernen teruggedrongen, omdat de natuur "ruimte" nodig heeft. En tóch is Nederland de derde grootste landbouwproducten exporteur van de wereld.

   En aan welke grondstoffen dreigt er dan gebrek? Olie, zo zeggen Russieche wetenschappers, is niet fossiel, is koolwaterstoffen, gevormd uit een reactie van calciumcarbonaat en ijzeroxide, gevormd onder hoge druk en hitte. (http://www.canadafreepress.com/index.php/article/3952) En wordt nog steed aangemaakt want die grondstoffen en omstandigheden zijn er in overvloed. Alleen het winnen ervan geeft nu wat methodische problemen

   • Gerard 20 februari 2010 om 14:44 - Antwoorden

    "Toch leven we met meer mensen dan ooit tevoren en gaat het ook goed met de natuur. Overal schieten de natuurparken uit de grond en probeert men de tuin van eden te herbouwen."

    Je hebt je verschreven zeker, het moet zijn: Overal schieten bedrijven- en recreatieparken uit de grond. Het mag dan meevallen met klimaat, biodiversiteit is een heel ander verhaal. Maar voor dat dossier moet je wel oog hebben en het spreekt niet aan. De leek hoort dat er ter compensate van een bedrijventerrein een stuk bos met een poel is aangelegd en ziet een aalscholver vliegen en is tevreden.

 8. Alice 18 februari 2010 om 14:14 - Antwoorden

  De grauwe ganzen worden bedreigd door de provincie Friesland. Ze willen 10.000 ganzen afslachten.

  Vreemd dat er geen protesten te horen zijn.

  • R. de Haan 18 februari 2010 om 15:00 - Antwoorden

   Dat krijg je als natuurorganisaties zich met politiek bezig houden.

   De Provincie Friesland is in samenspraak met de Natuurorganisaties tot dit besluit gekomen.

   Kennelijk is de prijs van 5 maanden gras voor 10.000 ganzen te hoog.

   Het is een grote schande!

  • curvedwater 18 februari 2010 om 17:22 - Antwoorden

   In Luxemburg/ Duitsland was vorige zomer iets soortgelijks aan de hand: Zwanen bivakkeerden daar graag op de weilanden langs rivieren als de Sauer en de Moezel.

   Zaten ze aan de Luxemburgse kant, dan was dat mooie natuur. Zaten ze aan de Duitse kant, dan moesten ze vrezen voor hun leven want ze werden afgeschoten door boze Duitse boeren.

   Ik weet niet meer hoe het afgelopen is. Misschien is de zaak gesust door te verwijzen naar een berucht verleden..

  • R. de Haan 18 februari 2010 om 17:53 - Antwoorden

   Nederland heeft een Partij voor de Dieren

   Géén woord over de ganzenmoord!

   Laat ze even weten hoe of wat!
   http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/119

   • Boels069 18 februari 2010 om 18:38 - Antwoorden

    Soms handelt de mens als een bedreigd dier.

  • Rypke Zeilmaker 18 februari 2010 om 20:44 - Antwoorden

   Zeker nu Den Haag volgens Elsevier om wille van het klimaat ons vlees wil afnemen, moeten we het uit de natuur halen en opkomen voor onze dierengerechten. Zijn de boeren (en luchthavenbeheer Schiphol)ook weer blij

   Wat is er nu mooier dan zo'n eerlijk Hollands natuurproduct als gesmoorde (kol)ganzenborst

   Nu worden ze inderdaad bij tienduizenden geschoten maar het aanbod blijft achter bij de vraag, en veel vlees gaat naar het buitenland. LNV kwam zelf al met recepten aan, en hoewel tegenstanders van jacht bijzonder luidruchtig zijn, is hun minderheid des te opvallender te noemen: op de lijst van dierenwelzijnsprioriteiten om aan te pakken staat jacht onderaan

 9. R. de Haan 18 februari 2010 om 14:55 - Antwoorden

  Vinden jullie het niet tragisch dat we hier een IPCC rapportage over de klimaatdreiging voor arctische watervogels bespreken terwijl de Provincie Friesland in samenspraak met de Natuurorganisaties besloten heeft 10.000 ganzen af te schieten

  (10.000 van een totale populatie van 17.000 dieren die bij ons overwinteren)

  Mag ik stellen dat dit de wereld op zijn kop is. Volgens mij wordt Nederland steeds gekker.

  • HK 18 februari 2010 om 19:15 - Antwoorden

   Volgens mij gaat het hier om overzomerende grauwe ganzen. Vroeger waren er zomers helemaal geen ganzen hier in Friesland , nu 17000, hoelang wil je wachten mer ingrijpen ?

   Groet, Hans.

 10. Michel 18 februari 2010 om 16:34 - Antwoorden

  > Stikstoftrifluoride (NF3) het nieuwste, uiterst gevaarlijke broeikasgas

  Oh jee, eerst was CO2 het uiterst gevaarlijke broeikasgas. Nu dat verhaal in rap tempo aan het afbrokkelen is, komt er weer een nieuw gevaar. The next big scare, zeg maar. Zucht…

  • Michel 18 februari 2010 om 15:41 - Antwoorden

   Oeps, dit was een reactie bedoeld dhr. Erik van Erne.

 11. Michael 21 maart 2011 om 16:35 - Antwoorden

  Jammer inderdaad van al die mooie watervogels, mijn persoonlijke favoriet is de aalscholver. Deze prachtige vogels vliegen altijd om en rond mijn huis.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK