Het eerste onderzoek naar aanleiding van climategate is afgerond en de resultaten zijn naar verwachting. Penn State, de universiteit van Michael Mann, maakte woensdag een rapport openbaar waarin het Michael Mann op drie van vier onderzoeksvragen, vrijspreekt. Op één, nogal vaag punt,vond de commissie vervolgonderzoek gewenst. Dat ging om de vraag:

Did you engage in, or participate in, directly or indirectly, any actions that seriously deviated from accepted practices within the academic community for proposing, conducting, or reporting research or other scholarly activities?

Stephen McIntyre, de opponent van Mann in het hockeystickdebat, meldde eerder deze week al dat hij niet benaderd is door het onderzoeksteam van Penn State. Direct na publicatie van het rapport berichtte McIntyre dat de commissie zich niet aan hun eigen regels heeft gehouden. Zo staat er in het RA-10 reglement, waaronder dit onderzoek viel dat:

A written report shall be prepared that states what evidence was reviewed, a copy of all interview transcripts and/or summaries, and includes the conclusions of the inquiry.

Interview
Het rapport van tien pagina’s dat nu is vrijgegeven bevat echter geen transcripties van het interview dat twee van de onderzoekers hebben gehad met Michael Mann. In het rapport zeggen ze over dat interview:

In an interview lasting nearly two hours, Dr. Mann addressed each of the questions and follow up questions. A recording was made of the meeting, and this recording was transcribed. The committee members asked occasional follow-up questions. Throughout the interview, Dr. Mann answered each question carefully:
• He explained the content and meaning of the emails about which we inquired;
• He explained that he had never falsified any data, nor had he had ever manipulated data to serve a given predetermined outcome;
• He explained that he never used inappropriate influence in reviewing papers by other scientists who disagreed with the conclusions of his science;
• He explained that he never deleted emails at the behest of any other scientist, specifically including Dr. Phil Jones, and that he never withheld data with the intention of obstructing science; and
• He explained that he never engaged in activities or behaviors that were inconsistent with accepted academic practices.

Ik ben geen jurist en ook geen taaldeskundige, maar ik heb het idee dat hier al heel veel gezegd wordt met het woord ‘explained’. De twee commissieleden zijn maar liefst twee uur bij Michael op de thee geweest en hij heeft ze nauwgezet (carefully) uitgelegd (explained) dat hij toch echt niks oneerbaar gedaan heeft. Ze geloven hem op zijn woord.

E-mails vernietigd?
De commissie vroeg uiteraard of Mann inderdaad het advies van Jones had opgevolgd om alle correspondentie met Jones aangaande AR4 te vernietigen. Mann ontkent en overhandigt een zip-bestand met zijn e-mails:

On January 15, 2010, and on behalf of the inquiry committee, Dr. Foley conveyed via email an additional request of Dr. Mann, who was asked to produce all emails related to the fourth IPCC report (“AR4”), the same emails that Dr. Phil Jones had suggested that he delete.
On January 18, 2010, Dr. Mann provided a zip-archive of these emails and an explanation of their content. In addition, Dr. Mann provided a ten page supplemental written response to the matters discussed during his interview.

McIntyre niet benaderd
Wat deed de commissie verder nog om deze zaak te ‘onderzoeken’? Volgens de president van Penn State (ik neem aan dat wij dat de rector magnificus zouden noemen) Graham Spanier heel veel:

“I know they’ve taken the time and spent hundreds of hours studying documents and interviewing people and looking at issues from all sides,” Spanier said.

In het rapport lezen we echter dat ze naast Mann maar liefst twee andere mensen interviewden, Gerry North and Donald Kennedy. North was voorzitter van het NAS Panel dat in 2006 de hockeystick-affaire onderzocht. Dit rapport wordt door aanhangers van de broeikashypothese vaak gezien als een bevestiging dat de hockeystick nog steeds in orde was. McIntyre wees er echter op dat het NAS rapport ‘schizofreen‘ was. Het rapport stelde namelijk dat ‘strip bark samples [hun term voor de beruchte bristlecone pines] should be avoided’. In hetzelfde rapport liet men echter klimaatreconstructies zien die gebuik maakten van … bristlecone pines.

North weet dan tenminste het een en ander over de hockeystickdiscussie maar uit de discussies op Climate Audit is op te maken dat hij vermoedelijk de gehackte e-mails niet eens gelezen heeft:

A CA reader observed below that “North [at a Rice University event] admitted that he had not read any of the EAU e-mails and did not even know that software files were included in the release.”

Donald Kennedy was van 2000 tot 2008 hoofdredacteur van Science, maar uit niets blijkt dat hij zich ooit verdiept heeft in het hockeystick-debat. Een vreemde keuze. De vreemdste beslissing is natuurlijk om McIntyre niet te interviewen. Ook Wegman van het Wegman-rapport dat ook naar de hockeystickdiscussie heeft gekeken is niet benaderd.

Gekuisde versie
In de commentaren op Climate Audit ontstond er discussie of die transcripties van interviews wel of niet vrijgegeven moesten worden. Volgens het RA-10 reglement is de commissie die niet verplicht. Men had dan echter formeel beter kunnen zeggen dat het vrijgegeven rapport een gekuisde versie van het volledige rapport is.

Hoe zal het nu verder gaan. Dit rapport is overduidelijk een eerste stap voor Penn State om Michael Mann volledig vrij te spreken. Hij zal na het volgende rapport hooguit een klein standje krijgen. De vraag is hoezeer de druk op Penn State opgevoerd gaat worden om toch alle documenten en de transcripties van de interviews vrij te geven. In deze tijd waarin zowel IPCC als de climategate-onderzoekers zwaar onder vuur liggen is volledige transparantie de enige mogelijkheid om vertrouwen te herstellen. We zullen zien of Penn State dat ook gaat inzien.

[Update Hans Erren verwijst nog naar de brief van senator Piccola van 3 dec. waarin hij Penn State oproept de onderste steen boven te halen. Kan me niet voorstellen dat Piccola tevreden zal zijn met het nu gepresenteerde]