De deadline voor bijdragen en geciteerde literatuur aan het IPCC-rapport lag in juli 2006. Maar de auteurs van hoofdstuk 4 werkgroep 2, waaronder Rik Leemans citeren wel publicaties uit 2007 die van eigen auteurs zijn, en daarnaast de alarmistische Stern Review. Hier volgt een klein overzichtje.

Steve McIntyre van Climateaudit heeft eerder onderzoek gedaan naar de omgang met deadlines door werkgroep 1 van het IPCC.

Het bleek dat de hoofdauteurs nogal rekkelijk omgingen met de deadline als het eigen werk betrof, of dat van collega’s uit het alarmistische kamp. Dit werk inspireerde ons om eens verder te kijken in de behandeling van literatuur door werkgroep 2, hoofdstuk 4, dat de impact van klimaatverandering op ecosystemen beschrijft.

We vinden enkele Pinokko’s in de beschrijving door het IPCC van het reviewproces en een rekkelijke omgang met ‘bevriende’literatuur die de alarmistische boodschap op enkele uitzonderingen na versterkt. Kijk maar mee..

1. ‘The working Group II 4th assesment, in common with all ipcc-reports, has been produced by an open and peer-reviewed process.’

Boven het document (draft for government and expert review) met Deadline 21 juli 2006 staat: Confidential, do not circulate or publish. Bovendien zijn ontmoetingen van expert-teams van het IPCC juist besloten (collega Marcel Crok kreeg afwijzing tot verzoek bijwonen van Susan Solomon, McIntyre ook, en ontmoetingen vinden vaak plaats in afgelegen oorden als Hawaii. De climategate-emails bevestigen vaak (niet altijd) dit ´members-only´-karakter van het proces.

2. ´It builds upon the past assessments and IPCC special reports, and incorporates the results of the past five years of climate change impacts, adaptation and vulnerability research. Each chapter presents a BALANCED assessment of the post TAR-literature, including non-English language and ´grey´literature.

Zoals ik al in deze posting over koraal liet zien citeert bijvoorbeeld hoofdauteur Carol Turley alleen werk waaraan zij zelf heeft bijgedragen en mensen met wie zij gezamenlijk publiceert, grijze documenten van Greenpeace.

Daarnaast wordt enkel alarmistische literatuur aangehaald, geen enkel document dat de bevindingen nuanceert is in box 4.4 te vinden. Terwijl die nuanceringen in peer-reviewed tijdschriften verscheen kiest Turley stelselmatig voor grijze publicaties met alarmistische projecties. Bovendien presenteren de auteurs veel citaten in de context van door menselijke CO2-uitstoot gedreven milieuverandering terwijl de oorspronkelijke bronnen zelf tegengestelde conclusies geven. Daarover berichtte ik vorige week in Het Parool.

3. This assessment aims to describe the major aspects of current knowledge of climate change impacts, vulnerability and adaptation in 2006.

De deadline lag op 21 juli 2006. Toch vinden we in hoofdstuk 4 een tiental verwijzingen naar een ´eigen´boek, Terrestrial Ecosystems in a Changing World, dat pas in 2007 verscheen, grijze maar wel wetenschappelijke literatuur waaraan zowel de coordinerende hoofdauteur van hoofdstuk 4 Guy Midgley, meewerkt als de andere hoofdauteurs van werkgroep 2 hoofdstuk4 en de contributing authors als Thuiller en Lucht.

Alarm

De bevindingen uit dit boek worden op enkele uitzonderingen consequent gebruikt om een alarmistisch beeld te bevestigen, ik heb ze vanwege de bloglengte weggelaten maar kan op verzoek een lijstje geven met citaten en bronvermelding.

Stern Review

Verwijzing volgt ook 4 maal naar de bijzonder alarmistische Stern Review die in 2007 in print verscheen, van Nicholas Stern.

Deze politiek-economische review ontstond na een opdracht van Brits premier Gordon Brown in 2005 en resultaten werden in oktober 2006 gepresenteerd. Stern kent een bijzonder innovatieve economische benadering van het fenomeen afschrijving bij kosten van klimaatbeleid. Een euro nu is over 50 jaar nog even veel waard, zodat astronomische schade volgt bij uitstellen van klimaatbeleid.

De Review verscheen na de deadline in 2007 in print, maar staat wel opgenomen. Zowel serieuze economen , als klimaatwetenschappers hebben ernstige moeite met Stern’s creatieve waarheidspresentatie.

Weer Thomas et al

Waarom de Stern Review citeren? Deze omstreden grijze politiek gekleurde publicatie leunt voor voorspellingen over de ondergang van biodiversiteit en ecosystemen éénzijdig op één invloedrijke publicatie , de eerder besproken publicatie Extinction Risk from Climate Change van Thomas et al uit Nature 2004. Deze paper citeren de hoofdstuk 4 auteurs toch al 12 maal, dus waarom Stern dan ook nog, die verzuimd de onzekerheden in studies als van Thomas et al duidelijk te vermelden?

Thomas et al is favoriet bij campagne-organisaties en voorspelt de ondergang van meer dan éénderde van alle diersoorten voor 2050 dankzij global warming. De auteurs behalen zelfs percentages tot 80 procent omdat zij alleen de soorten meerekenen die aan de rand van hun verspreiding zitten, en niet de meerderheid van soorten die zijn verspreidingsgebied uitbreidt bij opwarming.
Ik heb hier in deze posting een deel van Thomas en vrienden besproken

Inteelt

Er is één peer-reviewed publicatie uit 2007 die ook nog is opgenomen, van Sitch et al in Ecological Applications, die meldt dat uit remote sensing blijkt dat de toendra groener is geworden in de laatste 20 jaar. Dat zou nadelig zijn voor de mondiale koolstofbalans. Ook Sitch leverde een bijdrage aan ´Terrestrial Ecosystems in a Changing World.´

Nu zijn er vele tientallen auteurs bijdragen aan ‘Terrestrial’, dus de verwijzing naar het boek zelf hoeft geen probleem te zijn, de verwijzing kan ook uit commercieel oogpunt zijn opgenomen. De auteurs wilden hun op handen zijnde boek via het IPCC onder de aandacht brengen. Het gaat er hier vooral om dat men voor eigen werk met voorbepaalde conclusie een oogje toeknijpt.

    Conclusie. Het natuurlijke evenwicht is in hoofdstuk 4 van werkgroep 2 zoek, de auteurs rekken de IPCC-deadline op ten aanzien van eigen werk en dat van ‘vrienden’en citeren overheersend alarmistische literatuur en lectuur terwijl nuancerende peer-reviewed literatuur voor handen is.

Maar corrigeer me aub als ik er naast zit..