Gisteren schreef ik dat Green Inc de komende maanden waarschijnlijk een nieuw PR-offensief lanceert, om Climategate te doen vergeten. Waarschijnlijk worden ‘extreme weather events’ dit jaar de PR-hit, ook bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

De kracht van de antropogene opwarmingstheorie (AGW) schuilt in haar aanpassingsvermogen. Wanneer opwarming achterblijft bij eerdere voorspellingen, zijn er vele andere troefkaarten als ‘toenemende instabiliteit’. Thomas Friedman stelt bijvoorbeeld in de NY-times voor, de term Global Warming te vervangen door Global Weirding.
Zo na 22 maart is een geschikt persmoment om weersverschijnselen in de afgelopen winter te koppelen aan ‘Global Warming’.
Dan vergadert ook het ‘Extreem weer’-team van IPCC-werkgroep 2 al weer over het vijfde IPCC-rapport, ditmaal in Vietnam.

Pielke uit IPCC geweerd
De huidige selectie van in totaal 65 auteurs van IPCC’s Extreem-weerteam belooft weinig verandering in alarmistische toonzetting. Andy Revkin van de New York Times bericht op zijn blog hoe de klimaatkritische maar niet klassiek-sceptische Roger Pielke jr. werd genomineerd voor het schrijfteam. Maar achter gesloten deuren besloten IPCC-oudgedienden hem niet toe te laten.

Terwijl Pielke op dit expertisegebied op afstand de meeste relevante peer-reviewed publicaties heeft, een feit dat ook Revkin verbaast. Wel vinden we vele IPCC-oudgedienden zoals van het politiek getinte Stockholm Environment Institute, uiteraard de Unep en zelfs het Rode Kruis.


Extreem weer
Dus we houden bij het IPCC een business as usual-scenario, waarbij alleen de economische realiteit zorgt voor een rem op al te ambitieus klimaatbeleid. De PR van Green Inc zal daardoor mogelijk aanzwellen. Juist om druk te zetten op politici die nu andere kopzorgen hebben dan mogelijke klimaatgevolgen in 2100.

Wat voor extreem weer-PR kunnen we krijgen? Met AGW in de hand kun je claimen dat er steeds mínder sneeuw zal vallen zoals de Unep hier in 2003 doet na ‘nieuw onderzoek’.

Maar het omgekeerde ook mogelijk, wanneer de werkelijkheid de voorspelling inhaalt: ‘

Call it “Snowpocalypse” or “Snowageddon,” the mid-Atlantic and Northeastern U.S. have seen winter storms this year that rival anything in decades. Scientists agree that this kind of extreme weather is consistent with climate change research.

En

    “Global warming theory predicts that global precipitation will increase, and that heavy precipitation events… will also increase. This occurs because as the climate warms, evaporation of moisture from the oceans increases, resulting in more water vapor in the air.” – Jeff Masters, meteorologist

Maar:
Anything goes. Je kunt met AGW in de hand ook voorspellen dat er droogte volgt en misoogsten. Zoals ook het IPCC werkgroep 2 doet met de ‘recordzomer’2003 in de hand in box 4.1 van het vierde hoofdstuk over de impact van klimaatopwarming op ecosystemen.
Bij werkgroep 2 treedt vaker de eerste hoofdwet van Klimaat-PR in werking. Weer is geen klimaat maar extreem weer is weer wel klimaat, en soms is weer ook wel klimaat als dat beter uitkomt.

Stormen
Algemeen kun je horen hoe Global Warming voor heftiger stormen zou zorgen in de toekomst. Al Gore schreef de overstromingsramp van New Orleans door Katrina en slecht dijkonderhoud zelfs toe aan Global Warming. Maar het blijkt juist uit metingen dat de cycloonintensiteit de afgelopen kwart eeuw niet toenam. Ook ons eigen KNMI weerspreekt dit deels in ‘aanvullingen op 06-scenario’s’. Er werd een toename in westenwinden gesignaleerd, maar een afname in noordelijke wind die juist voor opstuwing van zeewater (en dus stormvloeden) bij ons van belang is.

En het KNMI stelt:

De KNMI’06 scenario’s gaan uit van een kleine invloed van klimaatverandering op het stormklimaat in
Nederland. Dit beeld is bevestigd door nieuw onderzoek.Modellen laten zien dat de natuurlijke variaties in het stormklimaat groter zijn dan de veranderingen die door het broeikaseffect worden veroorzaakt.

Dus alvast één PR-tip voor Green Inc: stormen zijn geen goede keuze. Maar er zijn nog vele andere weersverschijnselen die binnen de eerste hoofdwet van Klimaat-PR geldig zijn. Dus bij deze wens ik u alvast succes bij het creatieve proces!