Is een "Wikipedia IPCC" de oplossing?

Achter de schermen van deze blog wordt er – niet verrassend – ook heel veel gemaild. Met voor- en tegenstanders van de broeikashypothese. In een van de discussies vroeg weerman Gerrit Hiemstra aan Hans Labohm en mij welke handreikingen wij nodig achten om op een constructieve manier een stap verder te komen.

Mijn antwoord op zijn vraag volgt hieronder en is vooral bedoeld om de discussie op te starten in de commentaren. Reageer alleen als je een duidelijk en constructief voorstel hebt over hoe jij denkt dat het verder moet met het IPCC. Tot nu toe zijn we heel soepel geweest met off-topic reacties, maar in dit geval gaan we redigeren als reacties afdwalen. Zeggen dat IPCC helemaal opgeheven moet worden mag uiteraard een voorstel zijn, maar vermeld in dat geval wel hoe ‘het gat’ dat dan ontstaat in het overdragen van kennis vanuit de wetenschap naar de politiek opgevuld moet worden.

Ik ben zelf – lees hieronder meer – erg enthousiast over het voorstel van John Christy om te streven naar een soort Wikipedia IPCC.

Antwoord aan Gerrit Hiemstra:
De handreiking waar Samsom het over had, de deur moet open voor de sceptici, die onderschrijf ik volledig. Ik heb Diederik al een aantal e-mails gestuurd om hier nader op in te gaan, hoe ziet hij dit in de praktijk voor zich? Hij heeft overigens beloofd hier op korte termijn nog op terug te komen. [update: is inmiddels gebeurd en binnenkort volgt een gesprek]

Opvallend is wel dat zijn handreiking totaal niet is opgepikt door de Nederlandse wetenschappers. In stukken in NRC en Volkskrant houden die vast aan het verhaal ‘er zijn wat foutjes, maar die halen het verhaal niet onderuit en het IPCC is nog altijd het beste wat er is. Zelfs een criticus als Oerlemans zei woorden van deze strekking.’

Ook de Open Brief [van de 53 hoogleraren] zit op deze lijn. Kortom vooralsnog geen gehoor voor de handreiking [van Samsom] vanuit de wetenschap, met als voorbehoud dat het [aangekondigde] onderzoek van de KNAW hier mogelijk een stap kan zetten. Een reactie van Rik Leemans hierop zou interessant zijn. Vindt hij dat Samsom te ver ging in zijn de deur moet open? [update: Leemans heeft nog niet gereageerd]

Geen monsterrapporten meer
Hoe zie ik het zelf? De reactie van Christy deze week in Nature komt het dichtst bij wat mij goed lijkt. Ik citeer de relevante passage, zie hier:

However, voluminous printed reports, issued every six years by government-nominated authors, cannot accommodate the rapid and chaotic development of scientific information today. An idea we pitched a few years ago that is now worth reviving was to establish a living, ‘Wikipedia-IPCC’. Groups of four to eight lead authors, chosen by learned societies, would serve in rotating, overlapping three-year terms to manage sections organized by science and policy questions (similar to the Fourth Assessment Report). The authors would strike a balance between the free-for-all of true science and the need for summary statements.

Controversies would be refereed by the lead authors, but with input from all sides in the text, with links to original documents and data. The result would be more useful than occasional big books and would be a more honest representation of what our fledgling science can offer. Defining and following rules for this idea would be agonizing, but would provide greater openness.

In kleine teams waarin ook sceptici vertegenwoordigd zijn (en neem van mij aan, op iedere specifieke kwestie zijn die er) ingaan op een specifieke vraag, bijv. hoe zit het met de water vapor feedback? was het in de middeleeuwen warmer dan nu? wat is het effect van aerosolen? Zodra er aanleiding is schrijft dit team een update en het hele proces en ook review comments is openbaar.

Met zo’n opzet kun je heel snel starten, monstercongressen op Hawaii of Bali zijn veel minder vaak of niet meer nodig, men gaat gewoon naar de AGU en de EGU en men komt af en toe in klein gezelschap bij elkaar en verder gaat alles per e-mail.

Afzonderlijke werkgroepen kunnen best eens in de zoveel jaar proberen een samenvatting te maken (voor beleidsmakers). Die afzonderlijke samenvattingen bundel je en klaar. Geen slotsessies meer waarin ambtenaren met de wetenschap oeverloos gaat bakkeleien over bepaalde frases. De wetenschap spreekt en overhandigt, zoek het daarna maar uit.