Afgelopen donderdagmiddag bezocht ik de voorlichtingsmiddag van de eerste ronde van de SMOM-tender 2010. Locatie was het hippe Seats2Meet op het milieuvriendelijk bereikbare Hoog Catherijne. Sprekers waren achtereenvolgens Felix Luitwieler en Tjitske IJpma van VROM en Eugene Gies van AgentschapNL (voorheen SenterNovem). De zaal was goed gevuld met een zeer divers gezelschap aan geïnteresseerden.

Doelstellingen omarmen
De SMOM-regeling blijkt een gedaantewisseling te hebben ondergaan. Op instigatie Minister Cramer zijn diverse wijzigingen doorgevoerd:

  1. Geen programmasubsidiëring meer van (bestaande) milieuorganisaties. maar meer kleinschalige projectsubsidiëring
  2. Weg van het op de agenda zetten van milieuproblemen, naar het zoeken naar oplossingen
  3. Ruimte creëren zodat burgers (vanuit NGO’s) hun bijdrage kunnen leveren aan milieuoplossingen
  4. Antennefunctie: zicht houden op wat er speelt
  5. Ruimte voor promoten van issues die nog niet op de VROM agenda staan
  6. Overgang van 1 jaarlijkse tender naar 3 rondes van elk 3 miljoen
  7. Maximaal subsidiebedrag van € 125.000 en maximale projectduur 3 jaar
  8. Maximaal 3 toekenningen per aanvrager per kalenderjaar, in plaats van onbeperkt aantal
  9. Minimumeisen voor toekenning ook al is de pot nog niet leeg
  10. Kortom: meer en kleinere subsidies om te komen tot ontwikkeling en vernieuwing van het milieubeleid

Hier is toch sprake van een mooie nalatenschap van inmiddels oud-minister Cramer. Haar voormalige medewerkers Luitwieler en IJpma zijn ook zichtbaar in hun nopjes met de nieuwe lijn. Bij de vertegenwoordigers van Natuur & Milieu en de Provinciale Milieufederaties (o.a. Klimaatstraatfeest) was enige teleurstelling te bespeuren over de overgang van programma- naar projectsubsidies.

Spervuur aan vragen
Verder heerste toch vooral een creatieve sfeer waarin ieder zijn kansen afwoog. “Innovatie”, “Oplossingsgerichtheid” en “Burgerparticipatie” vormen de SMOM-toverformule. De medewerkers van VROM en Agentschap.nl vingen een waar spervuur aan vragen flexibel op. Als mensen hengelden naar voorgekauwde antwoorden, dan riep Luitwieler steevast en terecht: “de creativiteit moet echt van jullie komen!”

Innovatiekracht
In de pauze sprak ik met Michiel den Herder, adviseur communicatie van AgentschapNL. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor de persrelaties maar ook voor de moderne multimediale communicatiestrategie, waarbinnen ook de actieve Twitter tweets agentschapnl en nl_smom vallen. Hij wilde graag weten of en hoe Climategate.nl over de voorlichtingsmiddag zou berichten. Het op deze site nogmaals weergegeven Telegraaf-artikel over de SMOM uit 2008 was natuurlijk geen reclame. Ik maakte hem duidelijk dat wij serieus zijn en dat wij ons niet met oude koeien willen bezighouden. Onze focus ligt volledig op de innovatiekracht van ons eigen blogproject.

Laat zo veel mogelijk partijen projectaanvragen indienen en mogen de besten overblijven. Voor 25 maart a.s. 17.00 uur ligt onze projectaanvraag op de digitale én de echte deurmat van AgentschapNL.