Het Instituut voor Natuureducatie (IVN) kiest bij groene bewustwording voor de moeilijke weg: zij willen ‘kinderen confronteren’ met de gevolgen van De klimaatverandering op de natuur. Dit via Klimaatbomen, Klimaathuisjes en het sturen van Klimaatkaartjes, een klimaatspel en Klimaattrainingen van vrijwilligers.

Kinderen moesten in die Klimaatboom dieren plaatsen in klimaathuisjes die door ‘de klimaatverandering’zouden zijn verdwenen. Wij berichtten eerder over het brein achter deze indoctrinatie: Arnold van Vliet, die met IVN samenwerkt. Hier vind je een bouwpakketje van zo’n boom, ontworpen door Buro Kloeg

Bijl in klimaatboom
Natuurlijk, klimaatverandering is een kerstboom waarin je alles kunt hangen, van de economische crisis tot het uitgaan van je verkering. Toch moet de IVN de bijl zetten in die 140 Klimaatbomen bij kinderboerderijen, als dat na afloop van deze actie in deze winter al niet is gebeurd. Want het IVN indoctrineert kinderen hier met econonsens. Zij hangt het verdwijnen van diersoorten op aan global warming, terwijl de paar tiende graad klimaatverbetering van afgelopen halve eeuw nog nooit aantoonbaar voor enig dierenleed zorgde.

Missie ecologisch achterhaald
De IVN nam dit jaar ook een nieuwe, maar in wetenschappelijk opzicht discutabele ‘missiestatement’aan. Zij willen nu niet meer gewoon ‘mensen betrekken bij hun eigen omgeving’, maar streven sinds 2010 naar een mysterieus ‘ecologisch evenwicht’ , want ‘het ecosysteem is uit balans geraakt’.

    • Tijd dus om

 

    • a. het Nederlands Meldpunt Klimaatindoctrinatie te openen

 

    b. de natuurbeweging een eenvoudige leestip mee te geven ter modernisering van kennis

Meldpunt Klimaatindoctrinatie
Volgens Van Vliet en het IVN zou de grutto, kemphaan en korhoen zijn uitgestorven in Nederland door ‘De Klimaatverandering’, een ecoleugen eerste klas die kinderen volgens het IVN in hun Klimaatboom mogen ophangen.

In eerdere postings schreef ik al over de semi-wetenschappelijke aannames die bij dit soort klimaatclaims de basis vormen. In deze posting roep ik bezorgde ouders op hun klacht bij ons in te dienen via onderstaande linkdump: zijn uw kinderen op school gehersenspoeld door Al Gore en adepten? Meldt het ons en wij zoeken het voor u uit.

Spaarlamp
Waar het IVN ouderwets zichzelf blijft, doet de organisatie overigens veel aardige dingen voor natuur, ook hier: zij legden vlindertuinen met bloemen aan, ‘nectarkroegen’. Alleen dan gaat het mis. Die nectarkroegen moeten vervolgens tot van die moreel verantwoorde ‘bewustwording’ leiden over hoe erg opwarming wel is voor de natuur, die paar tiende graad opwarming van afgelopen eeuw.
Inez de Jong uit in het IVN-winternummer haar twijfels, wat de ‘bewustwording’betreft:

‘Je weet ook niet of kinderen na het aaien van een dier later geen dierenbeul worden. Dus of kinderen na het bezoek aan een nectarkroeg ook thuis een spaarlamp gaan draaien’…

Energie besparen is een nobel doel, maar waarom moeten natuurclubs zich nu al in productmarketing mengen? Is het niet mooi genoeg om de natuur de natuur te laten, en algemene milieuigheid aan bedrijven uit te besteden? Spaarlampreclame, dat lukt de Albert Heijn ook wel.
Ecoloog Herbert Prins mailde terug met een uitspraak van Richard Leakey, die deze afgang richting klimaatpraat van de natuurbeweging kritiseert: ‘

    wat maken natuurbeschermers zich druk over 300 jaar problemen, terwijl de natuur nu onder druk staat en daar lijken jullie niet meer in geinteresseerd.’

Diersoorten
Qua biodiversiteit zitten we in dit Internationale Jaar van de Biodiversiteit trouwens goed. Sinds 1900 kwamen er in Nederland netto 700 plant- en diersoorten bij, en als we de ecologica van Arnold van Vliet en het IVN volgen komt dat volgens ons ook door Global Warming. Nee, serieus, er zijn vele interessante soorten bijgekomen als de kolibrievlinder, en dat kwam mede dankzij de klimaatverbetering.
Al moet ik ook eerlijk bekennen dat er één vlindertje is, een relict van de laatste ijstijd die het door opwarming voor gezien houdt. Zijn naam ontschiet me alleen steeds. Dat verdwijnen is normaal, want alle toendravegetatie is inmiddels ook weg.

Habitat habitat en nog eens habitat
Diersoorten komen en gaan. Maar onnodige natuurvernietiging is iets dat iedereen ter harte kan gaan. Neem de Provincie Friesland die dit jaar 2000 hectare Nationaal Landschap sloopt voor een vierbaansweg in een ontvolkte streek, terwijl een groen alternatief bestaat..Zodat de streek met 120 kilometer per uur kan ontvolken. Er zijn veel eenvoudiger wegen tot bewustwording, die ook de nodige miljoenen belastinggeld uitsparen.

Leestip
De IVN kan een simpele populaire leestip gebruiken om haar nieuwe maar nu al achterhaalde missie te moderniseren. Zoals het boekje ‘the Balance of Nature, ecology’s enduring myth’ van John Kricher. Uit onverdachte bron, Kricher is volledig broeikasgelovig, hij beschrijft alleen volgens Darwinistische principes de natuur en concludeert dat er nooit een stabiele natuur of klimaat heeft bestaan, op geen enkele tijdschaal.

simpele ecologie volgens darwinistische leest: een aanrader

simpele ecologie volgens darwinistische leest: een aanrader

Dat ‘natuurlijke evenwicht’ heeft nooit bestaan, de natuur is een chaotisch systeem. Dus wat is die balans in de natuur die mensen zouden verstoren? Tegenwoordig hebben ecologen iets met Darwin, niet met gefixeerd balansdenken waarbij ieder diertje op zijn ‘oorspronkelijke’plek zit: want wat is oorspronkelijk. Er zijn weinig zaken die zo vanzelfsprekend klinken maar die zo slecht zijn gedefnieerd.

Jaap Klimaat
Ik schreef eerder al over Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. en zijn transformatie tot Jaap Klimaat. Hij symboliseert een trend in natuurland die ook de IVN volgt: verval van klassieke natuurclub richting vage duurzaamfrutsel met Duurzame Dinsdagen. Zij kunnen het ook niet helpen. De subsidieverstrekker eist het,
Dat blijkt uit de omschrijving van voorzitter Jelle de Jong in het winternummer van IVN:

“Het is noodzakelijk om met thema’s als duurzaamheid aan de slag te gaan. Doen we dat niet, dan zal financiering van rijk, provincie en gemeenten onder druk komen.”

Het IVN is naast de Postcodeloterij voor het gros afhankelijk van subsidie van verschillende overheidslagen.

De degradatie van natuuronderwijs in natuurkennis speelde ook mee. In de woorden van Vice-voorzitter Barbara van Dam:

Het denken over natuur en milieu heeft tijdens het bijna vijftigjarige bestaan
van IVN een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Duurzaamheid weegt nu
net zo zwaar als kennis van flora en fauna.Dat moet herkenbaar terugkomen in
concrete acties en worden omgezet in de cursussen.

Zelf krijg ik altijd jeuk tot in de diepste regionen van mijn lichaam als ik het woord duurzaam hoor.

Is er nog hoop?
Wat mij ook verbaast is het klimaatkennisniveau van IVN’ers. Als je vanuit dit niveau je Klimaattrainingen geeft.. De eerste hoofdwet van Klimaatalarmisme is ingeslagen: Weer is geen klimaat maar extreem weer is weer wel klimaat en soms is weer ook wel klimaat als dat zo uitkomt.

Vorig jaar hadden we rond deze tijd een hittegolf. Dit jaar daarentegen
lijkt het buiten wel een moesson: veel regen tegelijk die
plotseling begint en even plots weer stopt. Wel leuk: alle weersomstandigheden
van de wereld hier bij ons in Nederland… Zelfs
een klein tornadootje?Steeds meer zullen wij als IVN’ers vragen krijgen over het klimaat
en de effecten ervan. En wat kunnen we er zelf aan doen? Hetgoede voorbeeld geven.

Toch bedoelen ze het goed,.

Laten we één ding afspreken met z’n allen: van
doemdenken en schuldigen aanwijzen is de wereld nog nooit
beter geworden. Positief naar de mogelijkheden kijken, dat helpt!