Moeder Aarde blijkt toch niet meer boos te zijn

Moeder Aarde blijkt toch niet meer boos te zijn

Net als je denkt dat Climategate onder ‘onafhankelijke onderzoeken’bedolven zal worden, is daar plotseling het artikel in The Times over James Lovelock.

De 90 jarige chemicus is beroemd, omstreden maar bovenal wetenschapper die bekend werd met zijn theorie dat de aarde een levend organisme is: Gaia.
Biologen als Lynn Margulis hebben aan deze theorie een biologisch symbiotisch randje gegeven, door hun vergelijkende werk aan micro-organismen. Lovelock was altijd fulltime-klimaatalarmist, bracht jaarlijks boektitels uit als ‘The Burning Rage of a Dying Planet’. Moeder Aarde zou boos zijn op ons mensen, en ons met stormen, vloed en vulkanen van de aarde vegen.

Maar watskebeurt?
Sinds Climategate is hij om…

“I think you have to accept that the sceptics have kept us sane — some of them, anyway,” he said. “They have been a breath of fresh air. They have kept us from regarding the science of climate change as a religion. It had gone too far that way. There is a role for sceptics in science. They shouldn’t be brushed aside. It is clear that the angel side wasn’t without sin.”

Lees gewoon het artikel. En maak je vervolgens vrolijk over wat hier nu weer mijn mailbox inwaaide van mijn vrienden van het Wereldnatuurfonds

Van: Lieselot Meelker [mailto:LMeelker@wwf.nl]
Verzonden: Monday, March 15, 2010 4:38 PM
Aan: Lieselot Meelker
Onderwerp: PB WNF: Kunstwerk op ijsberg op drift

Duurzaam drijvend project kan gevolgd worden tot ondergang

Nederlandse kunstenaar zet beeld op Groenlandse ijsberg

ZEIST – De Haagse beeldhouwer Ap Verheggen start deze maand met de eerste van vier kunstprojecten op locaties waar klimaatverandering grote invloed heeft. Tijdens zijn eerste project wordt een beeld geplaatst op een ijsberg aan de westkust van Groenland.Via een camera-verbinding is het werk ‘live’ te volgen tot de ijsberg gesmolten is en in zee verdwijnt. De reis kan in theorie twee jaar duren en eindigen voor de Amerikaanse oostkust.

Kunstenaar Ap Verheggen wil met zijn project Cool(e)motion de aandacht vestigen op de gevolgen van klimaatverandering en de impact daarvan. Doel is zichtbaar te maken hoe klimaatverandering de lokale gemeenschappen in het poolgebied dwingt tot cultuurverandering in een onnatuurlijk tempo.