Meten met twee maten - burgerlijke ongerustheid of wetenschappelijk onderzoek?

Meten met twee maten? - burgerlijke ongerustheid of wetenschappelijk onderzoek?

De opslag van CO2 staat weer in de belangstelling, en niet echt in positieve zin. De Crisis en Herstelwet is vannacht door de Eerste Kamer aangenomen, en dat houdt in dat Barendrecht eraan moet geloven. Het CO2 moet de bodem in, ‘onder de voeten’ van de Barendrechters. En daar zit een aspect aan dat weinigen hebben opgemerkt.

In een advies aan het kabinet met de titel ‘Risico’s en redelijkheid’, dat ik samen met prof. Ira Helsloot en dr. Roel Pieterman heb opgesteld en net is uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers, weiden wij een passage aan de kwestie-Barendrecht:

‘Minister Cramer merkte – bij gelegenheid van een positief besluit van de EU ministers voor milieu over het weren door enkele lidstaten van tot de markt toegelaten GMOs (genetisch gemodificeerde organismen)– op, dat ook als de wetenschappelijke analyse geen enkele reden tot zorg geeft, het landen toch vrij moet staan producten te weren indien daarover grote bezorgdheid onder de bevolking bestaat.

Dit standpunt levert evident diverse problemen op: zo stelt minister Cramer in eigen land – bij het experiment met opslag van CO2 te Barendrecht geconfronteerd met de grote bezorgdheid van de lokale bevolking – dat dit slechts door zal gaan indien de veiligheid vast staat. Maar wanneer ‘staat de veiligheid nu vast’?’

Geeft in Barendrecht nu de wetenschappelijke analyse, voor zover die uitsluitsel kan geven, of burgerlijke ongerustheid de doorslag? Of ligt dat er maar aan welk issue er ter discussie staat?

Uw aller reacties graag.