Zojuist werd in een spoeddebat in de Tweede Kamer over climategate, door de nieuwe milieuminister Tineke Huizinga bekend gemaakt dat Robbert Dijkgraaf, de voorzitter van de KNAW en de covoorzitter van de InterAcademy Council (IAC), leiding gaat geven aan het onafhankelijke IPCC-onderzoek.

Er werd ook melding gemaakt van een persconferentie bij het IPCC later vandaag. De KNAW meldt op haar website het volgende:

Dijkgraaf bij Verenigde Naties over IPCC
Vanavond om 18.30 uur geeft Robbert Dijkgraaf samen met de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon en IPCC-voorzitter Rajendra Pachauri een persconferentie bij de Verenigde Naties.

Hij doet dat als covoorzitter van de Interacademy Council, een internationaal adviesorgaan dat de kennis van de beste wetenschappers ter wereld mobiliseert ten behoeve van adviezen aan internationale organisaties zoals de VN en de Wereldbank. Het secretariaat van het IAC is ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.

De persconferentie is te volgen via webcast op http://www.un.org/webcast

Het is volgens Huizinga de bedoeling dat het IPCC in augustus met een rapport komt.Ze liet ook weten dat Nederland en Engeland op de recente top van UNEP op Bali hebben aangedrongen tot dit onafhankelijke onderzoek naar het functioneren van het IPCC.

Zijn betrokkenheid bij het internationale onderzoek plaatst ook het onderzoek dat de KNAW in Nederland zou doen in een geheel nieuw licht. Details over het Nederlandse onderzoek zijn nog niet bekend.

Huizinga beschikt nog niet over de terms of reference van het IPCC-onderzoek.

[Update 1]
De website ScienceGuide schrijft dat Dijkgraaf deel uit zal maken van de onderzoekscommissie, niet dat hij de leiding zal hebben. Dit bericht meldt tevens dat de KNAW een Commissie van Toezicht heeft ingesteld dat gaat bekijken of het PBL haar onderzoek naar de fouten in het IPCC-rapport zonder vooringenomenheid doet. De Leden van die commissie zijn prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid aan de WUR (voorzitter), prof. dr. Peter Nijkamp, universiteitshoogleraar aan de VU, prof. dr. ir. Johan Bouma, emeritus hoogleraar bodemkunde aan de WUR, en prof. dr. Ronald Griessen, hoogleraar experimentele vaste stoffysica aan de VU.

[Update 2] Bron: Het panel van de Interacademy Council gaat in alle onafhankelijkheid te werk, zei Dijkgraaf woensdag vanuit New York op Radio 1. Het onderzoek van het IPCC wordt echter niet overgedaan. “Dat is ondoenlijk.” Wel worden de procedures van het IPCC kritisch tegen het licht gehouden. “Daar zijn vast nog wel een heleboel verstandige opmerkingen over te maken.” Het onderzoek moet in augustus klaar zijn, zodat de aanbevelingen kunnen worden verwerkt in het nieuwe rapport van het IPCC.

[Update 3] Link naar het radio 1 interview met Dijkgraaf vanuit New York. Het onderzoek zal vooral toekomstgericht zijn, aldus Dijkgraaf.

[Update 4] Joshua Livestro van DDS wijst erop dat Dijkgraaf gelooft in de consensus dat de aarde opwarmt door de mens.

[Update 5] The Times online: He [Dijkgraaf] has been asked to investigate the internal processes of the IPCC and will not consider the overarching question of whether it was right to claim that human activities were very likely to be causing global warming.

[Update 6] Uitgebreider persbericht van de KNAW

[Update 7] Dijkgraaf in met Het Oog op Morgen