CANBERRA – De Australische regering heeft dinsdag het belangrijkste onderdeel van haar klimaatplannen ingetrokken. Het voorstel om via een emissiehandel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen kan niet rekenen op voldoende steun in de Senaat.

Premier Kevin Rudd legde de schuld voor de vertraging bij de oppositie. De sociaaldemocratische regering heeft geen meerderheid in de Senaat. Rudd zei het plan voor de emissiehandel nu eind 2012 te willen invoeren.

Rudd heeft de aanpak van de opwarming van de aarde tot een van de speerpunten van zijn regering gemaakt. Maar ondanks herhaalde pogingen slaagde hij er niet in met de oppositionele Liberale Partij tot overeenstemming te komen over het plan voor de emissiehandel.

Australië heeft in de westerse wereld de hoogste uitstoot van broeikasgassen per persoon.

Bron: volkskrant.nl