Gekke-Geppie-Gans_400
In biologenkrant Bionieuws publiceerde ik vier voorbeelden van klimaatfouten uit hoofdstuk 4 van Werkgroep 2, die ik eerder op dit blog besprak. Voorbeelden van het citeren van ondermaatse grijze literatuur, klimaatoverdrijving, tegengesteld citeren aan de wetenschappelijke literatuur en biologische onwaarheden.

Daarop kreeg ik via ingezonden brieven veel ad hominem commentaar, de punten die ik aanstipte werden vakkundig omzeild. Wel ging men serieus in op een zinsnede die ik als steek onder water opschreef, zoals

    ‘wanneer je het letterlijk zou lezen, verandert de kolgans bij 2,9 graden opwarming in een toendrarietgans’

Dom dom dom, zo bleek uit de ingezonden brieven: met ironie ben je doelwit.

‘Dat is helemaal niet zo!’
Lees hier de reactie van Wouter van der Weijden, directeur van het Centrum voor Landbouw en Milieu, én klimaatactivist.

‘Helaas is volstrekt niet te volgen hoe hij tot die conclusie komt. Bionieuws kan het kennelijk niet laten mee te surfen op de golven van de klimaatscepsis. Het zij zo. Maar deze scepticus is nauwelijks serieus te nemen.”

Onzin
Ook schrijft Rik Leemans in zijn ingezonden brief: ‘zijn laatste opmerking dat de kolgans zal veranderen in een toendrarietgans is onzin en staat helemaal niet in het IPCC-rapport.

    ’ Zeilmaker kan zijn rol als scepticus van de site climategate.nl en zijn rol als objectief journalist voor Bonieuws kennelijk niet uit elkaar houden. Dat plaatst Bionieuws in een hoek waar dit blad niet thuishoort.’

Arjen Boon, marien ecoloog die voor het Nioz fondsen werft, was door Rik Leemans ingeschakeld om mij op trekvogelgebied van repliek te dienen in Bionieuws. Hij kwam ook met de zelfde dooddoener.

    “Welke vogel verandert nu waarin en wat klopt daar niet aan? De kolgans verandert niet in een toendrarietgans. Voor de ongeoefende lezer lijkt het alsof Zeilmakers oefeningen hout snijden. Maar zijn kritiek lijkt dus nogal loos, en het lijkt alsof hij argumenten shopt en bewust slecht leest.’

Wereldnatuurfonds weer
Wat was hier nu aan de hand. De IPCC-auteur, Jeff Price, Klimaatdirecteur bij WWF-USA haalt vier bronverwijzingen aan bij verschillende passages, die allen komen uit één Wereldnatuurfondsrapport. Men had hier dus met één literatuurverwijzing kunnen volstaan, maar het viel de auteurs ook blijkbaar op dat er niet veel peer-reviewed literatuur was die hun conclusies kon onderbouwen. En dus plukten ze zelfs een klimaatmodel uit het zelfde WWF-rapport als literatuurverwijzing, naast een grijze publicatie die leunde op dat zelfde WWF-rapport.

Vervolgens jongleren de auteurs met uitsterfpercentages, waarbij ze (per ongeluk?) het uitsterfpercentage van de kolgans met de toendrarietgans vermengen bij 2,9 graden opwarming. Wanneer je het dan letterlijk leest verandert door deze jongleerkunst de kolgans in een toendrarietgans. Dat bedoelen de auteurs dan wel niet, maar in hun haast om alles zo ernstig mogelijk voor te doen, halen ze de percentages van beide soorten door elkaar. Je kunt zelf de getallen controleren: Er is geen speld tussen te krijgen, en misschien moeten mijn critici daarom wel hun toevlucht nemen tot dit soort kritiek.

Klimaatkievit
Het is mij vaker opgevallen dat mijn humor en die van klimaatwetenschappers/activisten niet volledig overeenstemt. Zelf bescheurde ik het bijvoorbeeld, toen lead author van hoofdstuk 4 Rik Leemans op 24 oktober vorig jaar, tijdens een klimaatdemonstratie op het Museumplein in Amsterdam predikte: ‘De kievit trekt niet meer naar Frankrijk…’.

De vakgroep Milieusysteemanalyse sprak hier met dodelijke ernst haar publiek toe, een wonderlijke melange van anarcho’s en salonsocialisten dat sidderde bij dit Ljippenleed. (al staan in Frankrijk hordes jagers klaar om onze Ljip te grazen te nemen) Je kunt zelf het Filmpje met Rik Leemans op you tube kijken, en dan weet je ook of we de zelfde humor hebben.

Ik heb Leemans nog bezocht in Wageningen, in zijn kantoor behangen met Nobelprijsoorkondes. Maar het wilde niet boteren tussen ons. Toch geloof ik dat hij het op zijn manier goed bedoelt. Terwijl ik toch ook een engeltje ben, dat zelfs bij 2,9 graden opwarming gewoon zichzelf blijft. Niet beslist een ‘scepticus’, wat is dat eigenlijk, wel een natuurliefhebber die bij zijn nieuwe blog natuurondervuur.nl een milieuzorg promoot via de filosofie ‘leven op aarde met de voeten in de klei’.