Beïnvloedt de zon ons weer en ons klimaat nu wel of niet? Eigenlijk een bizarre vraag. Want deze aardkloot is geen gesloten ecosysteem waarin alles eeuwig wordt gerecycled, maar een op volle toeren draaiende ronkende energieslurpende motor. Zoals een tankvliegtuig in volle vlucht een straaljager bijtankt, zo tankt de zon de planeten permanent bij met hoogwaardige energie. En netjes volgens de tweede hoofdwet van de thermodynamica straalt de aarde evenveel laagwaardige infrarode energie (hoge entropie) weer uit.

In 1810 toonde de grote astronoom William Herschel aan dat de graanprijzen in Europa (proxy voor klimaat) correleren met de zonneactiviteit. Anno nu leven we in een wereld verdeeld in een kamp wetenschappers (en activisten) dat natuurlijke variatie niet het feestje van CO2-opwarming wil laten verstoren en een kamp wetenschappers (en re-activisten) dat hoogstens een piepklein onbeduidend bijrolletje voor CO2 ziet te midden van de hoofdrollen van de grote acteurs van de natuurlijke variatie: de zon en de oceanen.

Ontkracht
De grote clichématige dooddoener voor invloed van de zon is het argument dat de total solar irradiance maar 0,1% varieert tussen minimum en maximum van de zonnevlekcyclus. Intuïtief voel je aan dat er een veel groter effect moet zijn, al was het omdat de Maunder-minima en Dalton-minima van de kleine ijstijd precies samenvielen met periodes met geen tot weinig zonnevlekken, en omdat het huidige minimum (zie video) correspondeert met een gestopte opwarming. In 2007 pakte de BBC groot uit met het verhaal dat de door Svensmark gepostuleerde link tussen zonneactiviteit en opwarming wetenschappelijk was ontkracht: “No sun link to climate change”.

Tegenspraak?
De op dit gebied zeer deskundige Professor Mike Lockwood (link, link; niet te verwarren met de gelijknamige worstelaar) deed het onderzoek destijds als reactie op de Channel 4 documentaire The Great Global Warming Swindle waarin Svensmark prominent figureerde. “This should settle the debate,” was Mike Lockwood’s commentaar voor de BBC destijds. Maar gisteren kopte de BBC “Low solar activity link to cold UK winters” vooruitlopend op een publicatie van niemand minder dan Professor Mike Lockwood in Environmental Research Letters. Is deze nieuwe studie in tegenspraak met de oudere?

Nee, er is geen tegenspraak tussen de conclusies van Lockwood toen en nu. De nieuwe studie richt zich namelijk puur op een regionaal effect veroorzaakt door afwijkende banen van de jetstream. De verklaring zou kunnen zijn zonneactiviteit kan met wisselende UV-intensiteit de equatoriale stratosfeer (boven 16km) meer of minder opwarmt. Een minimale invloed van veranderende stromingen in de stratosfeer op de hoogtestroming van de troposfeer zou voldoende zijn om afwijkende weerpatronen te genereren. Statistisch heeft Lockwood vastgesteld dat er over de laatste 350 jaar een goede correlatie is tussen de zonneactiviteit en de temperatuur in centraal-Engeland. En net als afgelopen winter kunnen die koudere Britse winters goed samengaan met een hoge mondiale temperatuur.

Maar toch doet het benadrukken van het regionale aspect wat gekunsteld aan. Daar hoor je bij alle verhalen over de “Europese” hittegolf van 2003 ook niemand over. Destijds toen de oude van dagen bij bosjes sneuvelden in Frankrijk waren Spanje, Zuid-Italië, Griekenland en Rusland juist kouder dan normaal. En wat moeten we denken van nieuwe uitspraken van Lockwood zoals:

Professor Lockwood explained that studies of activity on the Sun, which provides data stretching back over 9,000 years, showed that it tended to “ramp up quite slowly over about a 300-year period, then drop quite quickly over about a 100-year period”. He said the present decline started in 1985 and was currently about “half way back to a Maunder Minimum condition”. This allowed the team to compare recent years with what happened in the late 1600s. “We found that you could accommodate both the Maunder Minimum and the last few years into the same framework,” he told BBC News.

Afzwakkende El Ninjo
Ook dit gaat alleen over waarnemingen in Centraal-Engeland. Dus ook hier geen tegenspraak met de CO2-opwarmingshypothese. Als deze nieuwe publicatie echter in de context plaatst van de algeheel aanzwellende wetenschappelijke literatuur over natuurlijke variatie, dan zou er toch tenminste enige lichte twijfel over de CO2-opwarmingshypothese mogen binnensluipen. Het is misschien goed om juist nu te rade te gaan bij de meteoroloog die al op 16 november 2009 de afgelopen koude winter voorspelde precies op basis van de windpatronen die ook Mike Lockwood nu ook veronderstelt: Joe d’Aleo.  Hier de link naar de pdf waarin hij zijn voorspelling deed. Hier de link naar zijn waarnemingen en inschatting van 30 december. En hier de link naar zijn analyse van 6 april waarin hij laat zien dat de mondiale warmte wel eens heel gauw verdwenen zou kunnen zijn als de huidige afzwakkende El Ninjo omslaat in La Ninja zoals dat ook in 2007 gebeurde.

We kunnen ons afvragen of de voorheen puur alarmistische wetenschappers die nu deelgebieden van natuurlijke variatie bevestigen (vooral ook Mojib Latif) de door sceptici bepleite paradigmawisseling inluiden, of dat dit hun epicirkels zijn waarmee ze de al dan niet juiste orthodoxie van de CO2-opwarmingshypothese juist overeind willen houden.

Afsluitend een mooie “post-normale reactie” op de Lockwood-berichten overgenomen van WUWT:

Fitzy (22:05:08) :

Ah Ha!

So the Sun, which has no effect on climate (says U.N), has an effect on climate!

I knew sooner or later science WOULD/WOULD NOT discover, the primary mechanism that DOES/DOES NOT affect the weather.

Now that we kNOW/DON’T KNOW what effect the Sun IS/ISN’Thaving on the planet, we CAN/CAN’Tset a new tax regime that WILL/WON’T save the planet from GLOBAL WARMING/COOLING.

Luckily we’vre prepared an army of useful idiots to beg the UN for a totalitarian government based on what we KNOW/DON’T KNOW, and can get down to really screwing mankind over for having such a NEGATIVE/POSITIVE effect on the CLIMATE/ARTIC ICE/UNICORNS/FAIRIES…

Ah me,….when did science get so schizophrenic? I feel terribly Post normal.