Een opvallende eensgezindheid

Twee gletsjers zijn recent verdwenen in het Glacier National Park in Montana (Foto AP)

Een hoorzitting over het functioneren van het IPCC van de Tweede Kamercommissie van VROM deze week was een van die schaarse gelegenheden waarin voor- en tegenstanders van ‘de menselijke broeikashypothese’ (zoals scepticus Hans Labohm het graag noemt), elkaar ontmoetten.

Er was sprake van een opvallende eensgezindheid tussen beide kampen – als ik het zo mag noemen – over een nieuw onderzoek door de Universiteit Utrecht in opdracht van het Rathenau Instituut. Het onderzoek gaat over de relatie tussen wetenschap en beleid.

Een belangrijke conclusie luidt: politici moeten vooral niet denken dat de controverse over klimaatverandering binnen afzienbare tijd zal worden opgelost. Om vervolgens een beleid uit te stippelen dat door alle partijen gedeeld kan worden.

Lees hele artikel -> weblogs.nrc.nl/klimaatblog