hoorzitting

Zojuist ontving ik deze e-mail met deze langverwachte bijlage: Verslag hoorzitting IPCC

De komende dagen zullen er verschillende blogs verschijnen die ingaan op de gevoerde discussies. Maar jullie kunnen alvast het spits afbijten door in de reacties passages te plakken en die te becommentariëren.

===

Geachte deelnemers aan de hoorzitting IPCC,

Bijgaand het verslag van de hoorzitting van vorige week. Het is een groot document; hopelijk kan uw mailbox het aan. Binnenkort zal het verslag ook op de nieuwe website “Officiële bekendmakingen” te vinden zijn, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ .

De commissie heeft besloten naar aanleiding van de hoorzitting feitelijke vragen te gaan stellen aan de minister van VROM. Deze vragen zullen kort na 12 mei te vinden zijn op bovengenoemde website bij Parlementaire documenten en dan als “niet-dossierstuk”. De minister zal worden gevraagd de Kamer voor het einde van het verkiezingsreces (14 juni) te antwoorden, opdat de nieuwe Kamer dit onderwerp verder kan oppakken. De hoorzitting krijgt dus een serieus vervolg!

Nogmaals zeer veel dank voor alle tijd en moeite die u erin heeft gestoken om de Kamerleden te informeren. Zij hebben dit zeer op prijs gesteld en de reacties op de gehele dag waren dan ook erg positief.

Vriendelijke groet,

Eva Lemaier