Nu het transcript van de hoorzitting van de vaste kamercommissie VROM binnen is, kunnen we eenvoudig middels copy/paste gaan oogsten. Ik begin met mijn eigen betoogje over de keuze van de naam van deze website naar aanleiding van een vraag van Kees Vendrik (Groenlinks):

Mijn eerste vraag richt ik aan onze gasten die publiceren op de website Climategate.nl. Het woord “gate” komt van Watergate. Tijdens de Watergate-affaire is ergens ingebroken en is ergens afgeluisterd. Daarmee is de wet overtreden. Dat werd allemaal in een doofpot gestopt en vervolgens werd de rechtsgang geblokkeerd. Kunnen de gasten mij uitleggen waar in de wereld van de klimaatwetenschap en het IPCC dit alles de klimaatwetenschappers te verwijten valt? Als zij dat niet kunnen, kunnen zij dan uitleggen waar het woord “Climategate” dan vandaan komt? Dat suggereert namelijk iets heel ernstigs.

Mijn antwoord:

De naam van de site hebben wij niet zelf verzonnen; die is meer een gevolg van het feit dat het woord in zwang kwam. In het eerste begin stuurde Marc Marano, de hoofdredacteur van Climate Depot.com, e-mailberichten rond met de vraag of er niet een andere naam zou moeten worden verzonnen voor deze “affaire”. Ik heb hem in een e-mail geschreven dat ik het woord “glasnost” wel mooi vond; een soort begin van openheid zoals dit zich ook in de Sovjet Unie heeft voorgedaan. Maar goed, “glasnost” is toch ook wel een moeilijke term en dus is het uiteindelijk allemaal Climategate geworden. Marcel heeft toen het praktische voorstel gedaan om dan maar die .nl te nemen. Dan zie je dat de bezoekersaantallen flink omhoog gaan puur als gevolg van het feit dat het woord vaak in de krant staat en op Google wordt opgezocht.

Ik heb hier ook het volgende beeld bij. Ik vlieg nog wel eens, niet heel vaak en misschien minder vaak dan sommige klimaatpausen, maar dan hoor je op Schiphol de oproep “go to the gate”. Ik heb dus dat beeld van een “gate”. De vraag is: hoe vinden wij met z’n allen de “gate” waar wij met de klimaatwetenschap in de knoei zitten en de industrie en de samenleving er ook dik inzitten. Verder ben ik van mening dat dit beeld moet worden losgekoppeld van Watergate hoewel ik het met de heer Zeilmaker eens ben als hij zegt dat het ontduiken van de Freedom of Information Act een juridisch aspect is. Overigens is daaraan een termijn van zes maanden verbonden. Die periode was al verstreken en daardoor kon hetgeen door de e-mails naar voren kwam, juridisch niet meer worden aangepakt.

[…]

Overigens is het leuk om te melden dat er naast Climategate.nl ook een site wordt geopend met de naam opendebat.nl. Daar willen wij de zaak aankleden.

Graag jullie feedback met betrekking tot de naamgeving van deze site.