In een opmerkelijk document trekken 33 Amerikaanse generaals-op-rust aan de alarmbel. Ze waarschuwen de bevolking en beleidsmakers dat de klimaatverandering de wereld gevaarlijker maakt en roepen op tot actie.

Het Pentagon maakt er al sinds februari geen geheim meer van dat het de klimaatverandering als een bedreiging ziet voor de nationale veiligheid. Maar nu roeren ook 33 oud-generaals zich in een opmerkelijke brief aan de leiders van meerderheid en minderheid in het Amerikaanse Congres.

Terrorisme

“De klimaatverandering bedreigt de Amerikaanse veiligheid”, schrijven de generaals. Het veranderende klimaat verergert volgens de generaals de bestaande bedreigingen: het schaadt de stabiliteit, voedt conflicten en vormt de socio-economische omstandigheden waarin terroristen gerekruteerd kunnen worden. “Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Inlichtingenraad en de CIA zijn het er allemaal over eens en bereiden zich voor op bedreigingen die de klimaatverandering met zich meebrengt”.

Lees hele artikel -> demorgen.be

Zie ook: Gepensioneerde Amerikaanse generaal zegt dat Sebrenica viel door homosexualiteit