Milieu maar bij 3 procent van kiezers doorslaggevend

stempotlood

Op 11 mei is een belangrijk bericht aan onze aandacht ontsnapt: de door de Volkskrant aan TNS-NIPO in opdracht gegeven enquête over de rol van milieu en klimaat met betrekking tot het stemgedrag van de kiezers in de aankomende verkiezingen. Ook in onze off-topic linkdump heeft niemand de link gedropt. De onvermoeibare Tom Nelson was wel zo alert het bericht van het Engelstalige krantenoverzicht van de Wereldomroep te plukken. Het bijbehorende Volkskrant-artikel vind je hier.

Hieronder het hele persbericht met een kort noodzakelijk commentaar. TNS-NIPO trekt namelijk de verkeerde conclusies uit het onderzoek…

TNS NIPO

Kiezers: klimaat urgent, maar economie urgenter

Helft Nederlanders wil vasthouden aan ambitieuze CO2-doelstelling

Het kabinet Balkenende IV sprak begin 2007 af om de uitstoot van kooldioxide in 2020 in te perken met 30 procent ten opzichte van het niveau in 1990. De helft van de Nederlanders vindt dat een volgend kabinet vast moet houden aan deze ambitieuze klimaatdoelstelling. Dit blijkt uit een peiling van TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant.

Het thema natuur en milieu wordt dus urgent gevonden door kiezers, maar als ze een keuze moeten maken laten ze economische thema’s zwaarder wegen. Opnieuw gaan de verkiezingen derhalve over zorg, sociale zekerheid en economie. Het thema milieu doet relatief weinig: 22 procent laat het meewegen, maar voor slechts 3 procent is het een doorslaggevend stemmotief. Voor GroenLinks-stemmers is het vaker doorslaggevend (22%), maar zelfs voor hen is – bijvoorbeeld – sociale zekerheid (36%) belangrijker.

1 | Thema’s die DOORSLAG geven in stemgedrag

% Okt 2006 – % Mei 2010

Economie 18 – 20

Gezondheidszorg en welzijn 18 – 19

Sociale zekerheid 21 – 15

Bestrijding criminaliteit en terrorisme 8 – 10

Integratie moslims en allochtonen 4 – 6

Ethische kwesties 9 – 7

Onderwijs 4 – 5

Overheidsdienstverlening 5 – 4

Milieu 2 – 3

De economische crisis telt bij het electoraat veel zwaarder dan de klimaatcrisis. Meer dan de helft van de ondervraagden onderschrijft de stelling dat ‘het bestrijden van de economische crisis belangrijk is dan het aanpakken van de klimaatcrisis.’ Vier op de tien stemmers denken dat de politiek de menselijke rol bij de opwarming onderschat. Echter, kiezers willen wel de uitstoot van CO2 reduceren, maar daar niet voor betalen. Veertig procent van de ondervraagden vindt dat het geld dat daarmee gemoeid is beter aan andere zaken besteed kan worden. Slechts 22 procent is bereid boter bij de vis te doen, en wil andere doelen ondergeschikt maken aan CO2-reductie.

C0521 AA | TNS NIPObase CAWI | Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Volkskrant. Het veldwerk vond plaats van 6 t/m 9 mei 2010. Daarbij werden in totaal 1.330 personen van 18 jaar en ouder ondervraagd (n=1.330). Er is herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio en politiek stemgedrag (TK 2006).

Commentaar
Welke knullige conclusies worden hier getrokken en niet getrokken. Ten eerste missen Volkskrant en TNS-NIPO dat milieu als stembepalende factor is gestegen van 2 naar 3%. Dat is een toename met 50%, waarschijnlijk gekoppeld aan de opkomst van de Partij van de Dieren. Economie is slechts gestegen van 18 naar 20%. Mijns inziens hadden we in oktober 2006 geen economische crisis en zitten we er nu dik in. Zo blijkt dus dat ongeacht de toestand van de economie en voor én na Climategate gewoon maar heel weinig mensen hun stem laten bepalen door het milieuprogram van de partijen en een constante 18 tot 20% door het economische programma. Er zijn maar twee echt boeiende verschuivingen in de tabel: dat mensen door economische crisis de sociale zekerheid juist minder belangrijk vinden (groei VVD), terwijl integratie flink stijgt (winst PVV).

Ruim helft wil betalen
In de laatste alinea worden zoveel percentages door elkaar gehusseld dat je pas na het ontwarren van de knoop ziet wat het onderzoek heeft opgeleverd. 40% denkt dat de politiek de rol van de mens bij de opwarming onderschat. Hoe dat kan is een raadsel want de officiële politieke lijn is dat alle klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt en dat natuurlijke variatie verwaarloosbaar is. Maar goed. Eveneens 40% wil niet betalen voor CO2 reductie. Maar dat zijn grotendeels een andere 40% dan de bevenstaande. Van de 40% doemdenkers wil ruim de helft (22%) betalen voor meer CO2-reductie. Dat is midden tijdens een economische crisis best behoorlijk. TNS-NIPO mist deze conclusie.

Tijd voor een verkiezingsthread?

Door | 2010-05-16T01:34:41+00:00 16 mei 2010|25 Reacties

25 Reacties

 1. Jan 16 mei 2010 om 08:18- Antwoorden

  Als je van die onzinnige windmolens bouwt, terwijl het duidelijk is uit Denemarken en uit Duitsland dat die niets opleveren, omdat ze maar 17% van het gedeclareerde vermogen leveren, dan ben je economisch verkeerd bezig.

  Hetzelde voor het CO2 verhaal, CO2 is niet de oorzaak van klimaatschommelingen, dus ook het hele CO2 gedoe is economisch niet verantwoord.

  • Bob Brand 16 mei 2010 om 13:48- Antwoorden

   Hee ja… laten we de natuur mededelen dat ze op dient te houden met `dat hele CO2 gedoe´, want we vinden dat economisch niet verantwoord.

   Je zal zien, dat zal de natuur leren, de absorptiespectra van kooldioxide en al die andere ondeugende gasjes zullen zich spontaan wijzigen! Dat zal die moleculen mores leren!

   Jaja… 😉

   Overigens kan ik mij levendig voorstellen dat de kiezer nu wel andere zorgen heeft dan het milieu (als je het broeikaseffect daaronder wil scharen).

 2. TINSTAAFL 16 mei 2010 om 14:22- Antwoorden

  Ik geloof dat de maand Mei de koudste was in honderd jaar. Ja ja, ik hoor de klimaat-taliban al zeggen: weer is geen klimaat, maar er is geen klimaat zonder weer.

  In het licht van de huidige crisis is het volledig te begrijpen dat de kiezer voor zekerheid kiest en niet van plan is kazillions te betalen voor een politieke strategie die gebaseerd is op een dubieuze wetenschap die eigenlijk nog maar in haar kinderschoenen staat.

  • Bob Brand 16 mei 2010 om 14:32- Antwoorden

   Tinstaafl,

   Als je de satellietmetingen erbij pakt, blijkt de afgelopen maand (mei is nog niet voorbij…) juist één van de warmste maanden geweest te zijn.

   Zie bijvoorbeeld Roy Spencer's UAH metingen:
   http://www.drroyspencer.com/latest-global-tempera

   De temperaturen hier in NW-Europa zeggen niet alles over de wereldwijde trend (en vice versa).

   • boels069 16 mei 2010 om 17:16- Antwoorden

    De satelliet meet wel temperatuur, maar niet op de gangbare wijze van aardse meetstations (luchttemperatuur op 1,5m).

    "Near surface" temperatuur zegt niet zo veel als "near surface" niet gedefinieerd is.

    Het is alsof je koorts meet met een IR thermometer.

  • Neven 16 mei 2010 om 18:03- Antwoorden

   Je doelt toch niet op de maand mei van dit jaar, hè, TINSTAAFL?

   Je kunt op deze pagina van de University of Alabama in Huntsville de dagelijkse temperatuuranomalie bekijken van de NOAA-15 satelliet: http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/

   Het geheel wordt gerund door John Christy en Roy Spencer, de eerste is overtuigd klimaatskepticus, de tweede zou ik zelfs een denialist willen noemen.

   Ga naar ch05 (channel 05) en vink de jaren aan die je met elkaar wilt vergelijken. De groene trace voor 2010 torent werkelijk waar boven alle andere jaren uit, inclusief de records van de eerste 20 jaar van de base period. En dat al het hele jaar en delen van de tweede helft van vorig jaar. Dit is ongekend.

   Verder heeft GISTEMP (de dataset van NASA) gisteren de door hen berekende anomalie van april 2010 bekendgemaakt: april was de warmste april ooit gemeten. Tevens is de running 12 month average (de gemiddelde temperatuur van de afgelopen 12 maanden) de warmste ooit gemeten, en dat ruim (0.657 versus 0.620 in de loop van 2007). Op deze alarmistische website kun je er meer over lezen.

   2010 is vooralsnog ontzettend warm op globaal niveau. Dit ondanks het feit dat de El Niño van 2009-10 (volgens NOAA’s Oceanic Niño Index: 13 maanden met een gemiddelde van 1.738)zwakker is dan die van 1997-98 (10 maanden met een gemiddelde van 1.190) en een nog altijd nauwelijks actieve zon.

   Je kunt je afvragen hoe dit kan, aangezien blogs van klimaatontkenners continu roepen dat er sinds (de super El Niño van) 1998 geen opwarming meer is, dat we Global Cooling gaan krijgen, etc. Over de huidige relatief zeer hoge temperaturen is zeer weinig te lezen op een site als WUWT. Waarom is dit? Of op z'n Engels: what's up with that?

   Ik vraag me tevens af waarom we in de media zo weinig horen over de hoge globale temperaturen dit jaar. Waar blijft de propaganda?

   • Bob Brand 16 mei 2010 om 19:01- Antwoorden

    Neven,

    Ja, het verbaast mij ook… Misschien is men wijzer geworden, en wacht men af tot er definitief uitsluitsel is over het eindigen van de El Niño?

    Tot dusver breekt 2010 alle records, zelfs die van de vorige uitschieter 1998. Zie hier de grafiek van de GISS oppervlaktemetingen t/m april 2010:

    http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/2010vs20

    Overigens ben ik van mening dat dit allemaal korte termijn fluctuaties zijn – het enige dat er werkelijk toe doet zijn de lange termijn trends (22 jaar of langer, anders kan je ENSO, PDO of zonnecyclus-gerelateerde ruis er niet afdoende uitfilteren).

    Cheers,

    B.

    • Arjan 17 mei 2010 om 01:02- Antwoorden

     Niemand is gebaat bij propaganda. Dit jaar een El Nino (warm) volgend jaar een La Nina (koeler), het blijft dan een onzinnig touwtrekken tussen pro-AGW en "skeptici". (Doet mij denken aan de global cooling discussie in 2008…) Het AGW signaal is "dominant" op tijdschalen > 30 jaar, dus kortere schommelingen zeggen zo goed als niks. Regionale schommelingen zeggen al helemaal weinig want die zijn nog groter dan de globale schommelingen. Het zou mij dan ook niet heel veel verbazen als na de absurde stijging in West Europa (meer dan 2x zo snel als verwacht) van de afgelopen decennia, dit weer tijdelijk afvlakt of stagneert (bijvoorbeeld door veranderingen in circulatie (NAO of AMO)) Dat blijft voor het publiek vrij moeilijk te begrijpen, en is een enorme uitdaging voor de klimaatwetenschap om dit soort regionale variaties van enkele decades te begrijpen (stap 1) en te kunnen verwachten (stap 2..).

  • Arjan 17 mei 2010 om 00:43- Antwoorden

   Ja, en het was tussen de 25 en 30 graden in Noord Finland. En dus?

 3. Jan 16 mei 2010 om 16:45- Antwoorden

  Mijnheer Brand, er is geen broeikas effect, dat zijn dogmas van de klimaatreligie.

  En begin niet met het spectrum en molecuultjes, u weet er kennelijk niets vanaf, als goedgelovige.

  We moeten de leugens van de klimaatmafia wel in de verkiezingen gooien, het kost hopen geld, brengt niets op, en de economie gaat eraan.

  In andere landen worden de frauduleuze handel in emissie rechten ook aan de kiezers verteld, zie Joana Nova betreffende Australie en Climate Depot betreffende de US.

  • Arjan 17 mei 2010 om 00:42- Antwoorden

   U duidelijk wel zo te lezen, dus het vriendelijk verzoek om eens uit te leggen hoe het dan wel zit, en hoe u uit gaat leggen hoe de atmosfeer aan z'n huidige temperatuur komt zonder broeikaseffect….

 4. Bob Brand 16 mei 2010 om 17:28- Antwoorden

  Mijnheer Jan,

  Uw hypothese is: "Er is geen broeikaseffect"? Uitstekend, toont u dat dan maar aan, ik wacht met belangstelling!

  Terzijde: ik denk dat klimaatverandering amper een rol speelt in de verkiezingsstrijd. En "Cap & Trade" zal er zeker niet gaan komen, ik verwacht nog eerder dat de door Nederland nagestreefde emissiereductie van 30% tov 1990, ook Europees zal worden overgenomen.

  Voor de economische effecten lees dit 's, wel interessant (helaas is de variant 'Unilaterally by the EU' nog niet doorgerekend):
  http://www.cpb.nl/nl/pub/andere/kosten_emissiered

  "Je zal zien, dat zal de natuur leren, de absorptiespectra van kooldioxide en al die andere ondeugende gasjes zullen zich spontaan wijzigen! Dat zal die moleculen mores leren!" 😉

 5. Bob Brand 16 mei 2010 om 18:00- Antwoorden

  Boels,

  Ja… het Aqua instrument, channel 4, meet wél de microgolfstraling van zuurstof in de onderste laag van de troposfeer. Roy Spencer gebruikt inderdaad channel 5 van Aqua/AMSU, omdat dit preciezer en meer representatief is (bijvoorbeeld indien er sneeuw ligt, of andere veranderingen direct aan het oppervlak).

  Ook hiervoor geldt trouwens dat de trend (van dezelfde meetmethode zoals toegepast in de voorgaande maanden en jaren) veel meer zegt dan 'de' absolute waarde van 'de' temperatuur – het gaat om de stijging of daling ten opzichte van de eerdere metingen. John Christy en Roy Spencer ijken het weer aan de oppervlaktemetingen, en aan andere satellite data.

  Je kan *zelf* real-time de channel 4 of 5 metingen selecteren, en dan vergelijken met de '20 year record highs' en zien dat de eerste helft van mei de hoogste temperaturen in 20 jaar aangeeft… Voor channel 4 kan je alleen vergelijken met de laatste 10 jaar, omdat dit kanaal pas op Aqua ter beschikking kwam.

  Probeer het hier:
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/

  Voor de liefhebbers, je kan ook gokken op UAH en Aqua readings, bij de bookmakers en hier:
  http://rankexploits.com/musings/2010/uah-betting-

  Groet,
  Bob

  • boels069 16 mei 2010 om 19:47- Antwoorden

   Ik ben bekend met de links 🙂

   Het "probleem" is het ontbreken van een acceptabele definitie van "de onderste regionen" en hoe de relatie is met de aardse metingen.

   In feite wordt de temperatuur van een schil gemeten waarvan de diameter slechts ongeveer bekend is en waarschijnlijk verandert gedurende de omloop van de satelliet.

   Heel gechargeerd: wat is de waarde/betekenis van een opwaardse trend in de statellietmetingen als die niet samenvalt met een vergelijkbare trend in aardse metingen.

 6. TINSTAAFL 16 mei 2010 om 22:12- Antwoorden

  Ja, ik bedoel Mei dit jaar. Volgens AGW mullah Hiemstra was Mei in Nederland de koudste in de laatste 100 jaar, dus wie ben ik om dat in twijfel te trekken? Zeer waarschijnlijk is dit in heel EU het geval.

  Die zogenaamde gemiddelde temperatuur op aarde is een gotzpe. De temperatuur op aarde is afhankelijk van zoveel verschillende oorzaken dat het onmogelijk is een juiste vergelijking te maken. Je gaat toch ook niet een gemiddelde nummer uit een telefoonboek publiceren? De gemiddelde geometrische temperatuur van 2 glazen water waarvan een 0 graden en een 100 graden is, is 46 graden maar kan dus ook 50 graden zijn.

  • Bob Brand 16 mei 2010 om 22:30- Antwoorden

   Tinstaafl,

   Hmmm… wat voor datum staat er boven je post? Volgens mij is mei nog maar half voorbij… Ai, wat rijmt dat mooi!

   Anyway, we hebben het hier over AGW (Anthropocentric Global Warming), en niet over Anthropocentric Hiemstra Warming in bijna het kleinste landje ter wereld. 🙂

   Zie verder hieronder, s.v.p.

   • TINSTAAFL 17 mei 2010 om 11:56- Antwoorden

    Hmmmm Bob…neerbuigend commentaar doet je argumentatie geen goed. Hiemstra zei op TV dat het de koudste mei maand sinds 100 jaar was en ik heb alle reden aan te nemen dat dit zo blijft. Verder is het niet aan te nemen dat deze koude bij onze grenzen ophoudt, derhalve is je opmerking over het kleine Nederland niet ter zake doende.

    Al met al slaat je commentaar eigenlijk nergens op.

    {ironisch]PS Wel nog bedankt voor de uitleg wat "AGW" betekend[/ironisch]

    • Bob Brand 17 mei 2010 om 12:29- Antwoorden

     Tinstaafl,

     Ik hoop echt dat de argumenten niet aan je voorbijgegaan zijn:

     – mei is pas 55% voorbij.
     – NL is allerminst 'Global', en we praten over globale klimaatverandering.
     – zoals gemeten aan de oppervlakte, en via satelliet, breken april (en mei) nu juist alle records… zie onder.

     En een ietsiepietsie gevoel voor humor zou je eigenlijk wel sieren. Had je de smiley soms niet gezien? 🙂

     Cheers,
     B.

     • TINSTAAFL 17 mei 2010 om 16:19

      Beste Bob, je moet toch echt eens mijn bericht lezen ipv er alleen maar naar te kijken. Dan had je gelezen dat ik niet geloof in een "gemiddelde globale temperatuur op aarde". Kijk naar de ontwikkeling in het Arctische ijsoppervlakte en de lage Mei temperatuur.

      Records zijn overigens allemaal betrekkelijk en volgens mij zijn er geen records gebroken, alleen hogere anomale maand gemiddelden (0,5 graad..jawel, houdt de bbq maar gereed).

 7. Ook Boos 16 mei 2010 om 22:30- Antwoorden

  Persoonlijk ben ik van mening dat de gemiddelde kiezer nooit veel interesse heeft gehad in de berichtgeving over het klimaat.

  Daarnaast ben ik er van overtuigd dat er belanghebbenden zijn die klimaatberichten en cijfers gebruiken (en naar blijkt ook gemanipuleerd hebben)om hun politieke agenda er door te kunnen drukken.

 8. curvedwater 18 mei 2010 om 01:25- Antwoorden

  Het zal wel aan mij liggen, maar volgens mij heeft deze site (!) last van TWEE heel vervelende trollen, die zich op elk bericht storten en de hele discussie willen domineren.

  Jammer dat ze daar zo hard hun best voor doen. Ontneemt de leeslust

  • Hajo Smit 18 mei 2010 om 01:48- Antwoorden

   Ik stel voor dat we iedereen in zijn waarde laten. Tot op heden is niemand uit de bocht gevlogen en we zijn blij met elke reageerder en misschien nog wel het meest met de alarmistische die zich bevattelijk tonen voor goede argumentatie. En meestal haken de mensen die inhoudelijk weinig toe te voegen hebben al snel af… laten we het spel spelen volgens het adagium: mens erger je niet! Serieuze klachten over reacties die echt niet kunnen wel meteen met ons delen ajb!

  • Neven 18 mei 2010 om 10:18- Antwoorden

   Volgens mij zijn het er drie en dat is precies wat deze site nodig heeft. Ik ben in ieder geval blij dat er eindelijk een serieuze skeptische blog is in m'n moedertaal.

   Maar dat neemt niet weg dat ik zal blijven hameren op het verschil tussen skepsis en ontkenning. Als dit je stoort omdat je graag wil geloven dat er geen verschil is, dan spijt me dat. Welkom, dit is internet.

   • curvedwater 19 mei 2010 om 16:26- Antwoorden

    Dan toch leuk dat richard lindzen zichzelf geen scepticus meer noemt, maar een ontkenner.
    http://www.businessandmedia.org/articles/2010/201
    Een "Die-hard" zoals ik ergens las.

    Je kunt nog zoveel praten over alle details van een opvatting, maar als het zo is, dat de temperatuur bij stijgende co2 aan het dalen is vanaf 1998, zoals dat ook gebeurde tussen 1940 en 1975, dan klopt de theorie niet.

    Die moet aangepast.

    En daar willen de alarmisten, hun wetenschappers en de politici niet aan. Die blijven maar "ontkennen".

    Ziek vind ik dat.

    En jammer dat deze site zich niet meer bemoeit met die grote lijn, maar meegaat in het detaillisme.

    Daar had ik een andere verwachting van.

  • boels069 18 mei 2010 om 10:41- Antwoorden

   Ik vind het tegengasgeven wel prettig.

   Het draagt bij aan mijn meningsvorming omdat het steeds meer vragen oproept.

Geef een reactie