De beslissing om het project Antenne Klimaat en Duurzaamheid te laten lopen van 12 april tot 12 oktober 2010 – in afwachting van de nu snel naderende uitslag van de subsidieaanvraag – is genomen omdat er in deze periode naast belangrijke meetings en grote verkiezingen zo verdraaid veel interessante rapporten uitkomen (het PBL-IPCC-rapport kan elk moment uitkomen). En nu is er een wel heel fraaie bijgekomen: de 350-jaar oude Britse Royal Society, de evenknie van onze KNAW, herziet haar klimaatstandpunt na sterk aandringen van 43 klimaatsceptische leden (link).

Ergens deze zomer publiceert de Royal Society een nieuwe herziene gids met een overzicht van de stand van de klimaatwetenschap. Gerald Warner van de Daily Telegraph ziet een parallel met het Londonse Science Museum. Die hernoemde twee maanden geleden haar Climate Change afdeling in Climate Science afdeling. Het oorspronkelijke persbericht van de Royal Society van 28 mei jl. vind je hier.

It has been suggested that the Society holds the view that anyone challenging the consensus on climate change is malicious – this is ridiculous. Science is organised scepticism and the consensus must shift in light of the evidence. The Society has always encouraged debate particularly through our discussion meetings and our journals. The Society has held two recent discussion meetings relevant to this area. One on Greenhouse gases in the earth system: setting the agenda for 2030 and one on Handling uncertainty in science. The debate must be open and it must also be based on sound science rather than dogma.

Podcasts
Bovenstaande quote is van Martin Rees, president van de Royal Society. Zijn voorganger Lord May was juist van de lijn: “The debate on climate change is over.” In een commentaar van de Times Online komt de 72-jarige Sir Alan – alweer een ingenieur – aan het woord als een van de 43 dissidenten. Meer weten? Download dan de audio’s van de genoemde debatten eens op je muziekspeler. Hier de link naar het debat over de wetenschappelijke onzekerheid en hier naar het debat over de broeikasgassen. Deze transparantie is natuurlijk een voorbeeld voor onze KNAW, die nog steeds reden ziet om klimaatmeetings besloten te houden.

Hieronder de spin die Marc Morano aan dit breaking news geeft.

Dam Breaks: Rebel scientists force

UK’s top scientific institution to accept

climate skepticism — ‘Forced to review

its statements on climate after rebellion’