Noord-Nederland krijgt mogelijk een groot demonstratieproject voor de ondergronds opslag van CO2. De ministeries van EZ en VROM hebben in elk geval een brief gestuurd aan alle betrokken bestuurders van Noord-Nederland, waarmee de voorbereiding van CO2-opslag in het Noorden feitelijk van start is gegaan. Het gaat om een grootschalig CCS demonstratieproject. Eerst kom er een ’breed communicatietraject’ over CCS gericht op alle bewoners en andere betrokkenen in Noord-Nederland.

De brief die aan de noordelijke bestuurders is gestuurd begint met de constatering dat grootschalige CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture and Storage, CCS) nodig zal zijn, omdat energiebesparing en verduurzaming niet snel genoeg voldoende CO2-reductie zullen opleveren.

De stap die nu gezet zal worden is die in de richting van ’grootschalige CCS-demonstratieprojecten’. De term ’demonstratieproject’ verdient enige toelichting. In het jaar 2020 moet CO2-opslag echt op grote schaal worden toegepast. Voordien zijn er eerst kleinschalige en grootschalige demonstratieprojecten.

Lees hele artikel -> gic.nl