Rajendra Pachauri en Renate Christ van het IPCC, hier op een eerder genomen foto.

De internationale review van het IPCC startte vandaag met een publieke hoorzitting in Amsterdam. De eerste twee genodigden waren Rajendra Pachauri, de voorzitter van het IPCC en Renate Christ, die het secretariaat van het IPCC leidt. Beiden gaven een presentatie en werden daarna ondervraagd door het InterAcademy Council-Panel, dat onder leiding staat van de Amerikaanse econoom Harold Shapiro.

De presentaties die ook beschikbaar zijn via de website waren vrij algemeen van aard en ook de vragen van panelleden waren tamelijk oppervlakkig. Het werd niet duidelijk of Pachauri in een later stadium nogmaals gehoord zal worden. Als niet, dan heeft het Panel het hem niet moeilijk gemaakt. Richard Black van de BBC maakte al een uitgebreid verslag van de bijeenkomst voor de BBC-website, dat een goed beeld van de sessie geeft.

Een paar observaties van mijn kant:

1) Zoals te verwachten was Pachauri zittend voor het Panel veel professioneler en bedachtzamer dan in veel van zijn media-optredens waarin hij vaak als een ongeleid projectiel tekeer gaat tegen iedereen die kritiek heeft op het IPCC of hem persoonlijk. Denk aan hoe hij een Indiaas rapport over gletsjers in de Himalaya onmiddellijk betitelde als ‘voodoo science’.

2) Een punt dat Pachauri meerdere malen maakte is dat de recente aanvallen op het IPCC ‘ongeëvenaard’ (unprecendented) waren en dat het IPCC totaal niet voorbereid was en is op zulke situaties. Hij verwacht dat kritiek op het IPCC in de toekomst vaker voor zal komen en dat IPCC dus een effectieve strategie moet ontwikkelen om daarmee om te gaan. Een vertraging van twee, drie dagen in een reactie op een fout is niet acceptabel, aldus Pachauri. Hij wijdt het ontbreken van zo’n strategie aan de smalle organisatie. Er werken slechts een handjevol mensen op het IPCC-bureau. Het budget van het IPCC is slechts 5 tot 7 miljoen dollar per jaar. Hij pleitte voor uitbreiding van dit budget.

3) Volgens Pachauri ontbreekt het IPCC aan zeggenschap om zelf beslissingen te nemen. Die kunnen namelijk alleen maar genomen worden tijdens Plenaire sessies (waarin landen bij elkaar komen), maar die zijn maar een keer per jaar. Hij pleit dus voor meer autonomie van het IPCC.

4) Ondanks de problemen rond IPCC is er volgens Pachauri enorm veel enthousiasme onder wetenschappers om aan het IPCC bij te dragen. Hij leidt dat af uit de 3000 nominaties die binnen zijn gekomen voor lead authors voor het vijfde rapport dat in 2013/2014 moet verschijnen. Het IPCC-bureau samen met de vice-chairs en co-chairs van het vijfde rapport gaan de komende maand uit de nominaties 600 lead authors kiezen. Verschillende panelleden stelden vragen over de selectie van lead authors. Onder andere vroegen ze hoe flexibel dit proces is. Behoorlijk flexibel antwoordden Pachauri en Christ, want de vice-chairs en co-chairs mogen ook zelf buiten de genomineerden om onderzoekers benaderen. Het panel vroeg niet waarom het selectieproces van lead authors niet volledig in de openbaarheid gebeurt. Hopelijk kunnen ze deze kwestie in een later stadium aansnijden want de selectie van lead authors is heel bepalend voor de uitkomst van het rapport. Volledige transparantie is aan te bevelen omdat iedereen dan kan zien wie zijn voorgedragen en waarom op basis van welke criteria voor Pietje of Jantje is gekozen.

5) Pachauri liet zien hoeveel publicaties ten grondslag lagen aan respectievelijk het tweede, derde en vierde IPCC-rapport. Dat aantal groeit flink met ieder rapport en bedroeg meer dan 20.000 bij het vierde rapport. Pachauri verwacht dat het 60.000 kan zijn bij het vijfde rapport en hij benadrukte wat een gigantische opgave dit is voor de auteurs.

Twee minuten voor journalisten
Vlak voor de lunch mochten de aanwezige journalisten heel kort wat vragen stellen aan Shapiro en Robbert Dijkgraaf. Ik vroeg Shapiro of ze nu concrete casussen uit AR4 zullen gaan onderzoeken. Hij zei van wel, alleen voegde Dijkgraaf eraan toe dat ze vooral kijken hoe er na het rapport met fouten omgesprongen zal worden.

Ik vroeg of ze de inzendingen die via de website van het Panel ingediend worden (zie http://reviewipcc.interacademycouncil.net/index.html) openbaar gaan maken. Shapiro was vrij wel zeker dat dat zal gebeuren.

Hij liet tevens weten dat er meer publieke hoorzittingen zullen volgen en dat daarin ook critici van het IPCC gehoord zullen worden. Ook zullen er interviews gedaan gaan worden. Ik ben heel benieuwd of het Panel daadwerkelijk critici als Roger Pielke sr, McIntyre en McKitrick zal oproepen of dat men zich zal beperken tot pro-AGW onderzoekers die kritiek hebben op het IPCC zoals Hans von Storch en Judith Curry.

De bijeenkomst was al met al interessanter dan ik had verwacht (het was vanuit de aankondiging niet duidelijk dat Pachauri en Christ publiekelijk gehoord zouden worden), hoewel wel overduidelijk was dat het Panel net begint en nog nauwelijks van basisprocedures bij het IPCC op de hoogte is. Ik heb er een hard hoofd in dat het Panel in slechts drie maanden tijd met een doorwrocht oordeel zal komen, maar als critici daadwerkelijk gehoord zullen worden en alles in volle openbaarheid gebeurt en vastgelegd wordt, dan kan dit proces op zichzelf al waardevol zijn.