Top over klimaat in Erato

door Paulus Smits

ROOSENDAAL – Roosendaal krijgt een eigen klimaattop.

Op 16 juni ontmoeten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, woningbouwcorporaties en de gemeente elkaar op uitnodiging van wethouder Toine Theunis (duurzaamheid en milieu).

De klimaattop hangt samen met het feit dat Roosendaal zich heeft aangemeld als millenniumgemeente. De stad heeft zich daardoor verbonden aan het creëren van een duurzaam leefmilieu, vóór 2015. Uit milieuoverwegingen worden voor deze bijeenkomst geen uitnodigingen op papier verstuurd, maar alleen per e-mail.

Tijdens de klimaattop presenteert de gemeente de resultaten van een onderzoek naar de CO²-uitstoot van industrie, gebouwen, mobiliteit en inkoop van huishoudens en gemeentelijke organisatie. Deze zogeheten CO²-City Foot Print ligt vervolgens aan de basis van beleid om de uitstoot te reduceren. Uiteindelijk moet de top leiden tot een slotverklaring met gezamenlijke doelstellingen van alle betrokken partijen en afspraken over concrete maatregelen om die doelstellingen te bereiken.

De bijeenkomst op 16 juni heeft van vier tot zeven uur plaats in Erato aan de Kade.

Bron: bndestem.nl