Het gebruik van kunstmest, pesticiden en verbeterd zaaigoed in de landbouw heeft onze planeet behoed voor een extra dosis aardopwarming. Tot die conclusie zijn Steven Davis en zijn collega’s van het Carnegie Instituut in Californië gekomen. Ze berekenden hoeveel broeikasgassen de voorbije halve eeuw zouden zijn uitgestoten als de groene revolutie niet had plaatsgevonden.

Die groene revolutie hield onder meer de ontwikkeling in van nieuwe tarwerassen die meer oogst opbrachten en beter resistent waren tegen ziektes. Het verbeterde plantgoed werd succesvol geïntroduceerd in vooral Azië en Latijns-Amerika. In combinatie met een veralgemeend gebruik van kunstmest, herbiciden en insecticiden zorgde het ervoor dat tussen 1960 en 1990 de wereldvoedselproductie meer dan verdubbelde.

De opbrengstverbetering zorgde er tevens voor dat de atmosfeer een boel methaangas en koolstofdioxide is bespaard gebleven, blijkt uit Davis’ onderzoeksrapport in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences. De intensivering van de landbouw hielp het equivalent van 600 miljard ton CO2 uit de atmosfeer te houden – ruwweg een derde van alle tussen 1850 en 2005 door de mens uitgestoten broeikasgassen.

‘Dat is ongeveer twintig jaar aardolie stoken in het huidige tempo’, aldus Davis, volgens wie zijn onderzoeksresultaten ‘afrekenen met het idee dat de grootschalige landbouw met zijn intensieve gebruik van fossiele brandstoffen oneindig veel slechter is dan de ouderwetse manier van boeren.’

Lees hele artikel -> standaard.be