Uriël Rosenthal

Een zorg minder voor sceptici: Pieter Winsemius, aanvoerder van de Duurzame 100 meritocratische CO2-jagers, is niet de informateur geworden. Wie is het wel? Uriël Rosenthal, de leider van de senaatsfractie van de VVD. Over zijn klimaatstandpunt komen we voorlopig niets aan de weet omdat deze man nu zeker niet te interviewen zal zijn.

Wat weten we wel van hem? Van Wikipedia weten we dat hij hoogleraar bestuurskunde is in Leiden, dat hij zich in de senaat bezighoudt met justitie, buitenlandse zaken en defensie en dat hij voorzitter is van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Dit in Den Haag gevestigde instituut houdt zich bezig met onderzoek naar, opleiden in en adviseren over een breed spectrum aan veiligheidsonderwerpen en crisismanagement.

Perfect! Want dat is nu juist de achtergrond die je nodig hebt om de situatie van de klimaatwetenschap en de verstrengeling met industrie en politiek te duiden. Laat hem vooral eens mijn recente post lezen: Vernietigend oordeel klimaatwetenschap hoogleraar rechten. Niet dat hij als informateur het milieubeleid van de toekomst gaat maken, maar gewoon om te borgen dat het in de PVV als gezond boerenverstand ingebakken klimaatsceptisisme een kans krijgt aan de onderhandelingstafel.

Het enige verband tussen Rosenthal en klimaat dat ik heb kunnen vinden is een leuke reactie op Leon de Winter’s knuppel in het klimaathoenderhok met zijn klimaatsceptische essay in NRC.

M. van Dijk zegt:

woensdag 9 december 2009, 16:30 uur

Het COT(wee)-rapport van Uri Rosenthal over een ander soort klimaatvervuiling is in ieder geval in orde bevonden.

Het gaat hier om het COT-rapport over de strandrellen in Hoek van Holland waarover je hier meer leest en je bij NOVA ook een oude uitzending kunt terugzien (link). Deze Rosenthal lijkt zeker de man om de door VVD en PVV gewenste strenge aanpak op justitie te gaan bevorderen. En niets wijst erop dat hij ook maar op enigerlei wijze gaat aansturen op “vergroening” van het beleid, laat staan de belastingen.

Wat is nu de beste hoop voor alle sceptici (of realisten zoals ze zichzelf nu noemen)?

De beste hoop
Dat Wilders bereid is al zijn ferme standpunten af te zwakken tot op VVD en CDA niveau in lijn met dit heerlijk kritische bericht op Geen stijl, maar dat VVD en CDA het de PVV gunnen zich naar buiten toe met het binnenhalen van hun gewenste afschaffing van elk klimaatbeleid als “nieuwe politiek” te kunnen profileren. Tja, en als alarmist nu maar hopen dat het toch gewoon paars plus wordt.