Hoe modereer je een open debat op een weblog? Al doende leert men. Mijn blog Helemaal terug naar de basis van het debat was blijkbaar zo gek nog niet. Roel m kan niet wachten tot ik start met mijn serie artikelen over de werking van CO2 en het klimaatsysteem. Hans Erren brengt meteen wat structuur aan met 7 stellingen die hij à la Maarten Luther aan de deur van dit weblog nagelde.

100 reacties
Dion ten Have pakte Errens handschoen. Arthur Rörsch, de genius achter de “back to CO2-basics beweging”, stapt natuurlijk vol enthousiasme in de discussie. In onderstaande brief doet hij een voorstel aan Hans Erren. Wat mij betreft geldt dat voorstel alle reageerders die serieus inhoudelijk en fatsoenlijk willen meediscussiëren over hoe het nu zit met CO2 en klimaat. Ik ben zo vrij geweest reeds een aantal reacties naar hier te verhuizen. Moge dit bericht snel doorstomen naar de 100 reacties. Straks kan er ook worden gedelibereerd onder de serie blogs die ik ga schrijven.

Hieronder de brief met oproep van Arthur Rörsch

Beste moderators www.climategate.nl, Marcel en Hajo

Jullie hebben een begin gemaakt met het entameren van een inhoudelijke discussie over de werking van het aardse ‘broeikaseffect’ wat ik zeer toejuich. Hans Erren is daarop goed ingesprongen door 7 punten ( 17 juni 16.10 uur) te formuleren wat de grondslagen van de AGW theorie zijn. Ik ben daarop ingesprongen (18 juni 15.12) met een korte response en zo ook al eerder Dion Ten Have (17 juni 23.30) . Dat lijkt een goed begin van een inhoudelijke discussie, hoewel ik enige kritiek had op de aanvankelijke benadering van Hans Erren die mijns inziens de aandacht een beetje afleidde door op veronderstelde uitspraken mijnerzijds over het functioneren van de CO2 cycli de nadruk te leggen. Bij nader inzien wil ik aan Hans Erren toegeven dat een nadere beschouwing daarvan wel enige relevantie heeft tot de basis van de problematiek: hoe komt het aardse broeikaseffect tot stand?

Maar de snelle reactie van meelezers, die hun mening weergeven met ‘waardevolle bijdrage ja of nee’ zonder verdere argumentatie stelt mij teleur. De kwalificatie ‘nee’ wordt door 2 tot 3 personen gegeven, binnen een half uur nadat mijn reactie is verschenen. De materie die we aan het behandelen zijn, is dusdanig ingewikkeld dat het mijns inziens niet denkbaar is dat men in zo’n korte tijd een verantwoorde reactie kan geven zonder nadere overdenking. Zij kan, vrees ik, slechts voortkomen uit een vooroordeel dat een kritische beschouwing van de AGW theorie, door de ‘nee’ stemmers, a priori wordt afgewezen. Dit leidt bij een inhoudelijke discussie tot niets.

Hierbij een concreet voorstel. Hans Erren (wiens visies ik respecteer) zet met mij de inhoudelijke discussie op climategate.nl voort over onze veronderstellingen hoe het broeikaseffect tot stand komt, waarbij ik dan hoop dat hij afziet van denigrerende opmerkingen ten aanzien van lieden die de fysica niet zouden begrijpen. Hij dient zijn eigen fysisch inzicht te tonen, en zo ik. Iedere meelezer kan op onze gedachtewisseling commentaar leveren maar niet slechts met de duim op of neer, maar met een inhoudelijke, beargumenteerde reactie. Zo komen we hoop ik een stap verder wat betreft het wederzijds begrip voor uiteenlopende visies.

Arthur Rörsch

Discussie geopend!