Op de afbeelding hierboven schittert de PVV door afwezigheid. Klopt zou je denken, want ze wensen geen klimaatbeleid. Maar toch hadden ze in bovenstaande matrix van Klimaatkeuze.nl gestaan als ze tijdig hun huiswerk hadden ingeleverd. Van een medewerker van het anti-kernenergieplatform WISE, de initiatiefnemer van deze stemwijzer, weet ik dat de PVV haar medewerking twee dagen voor de deadline had opgezegd. Jammer!

Volledig gecovered
En toch klopt het precies wat je ziet. De blanco kolom van de PVV symboliseert perfect waar deze partij voor staat: er is geen klimaatcrisis, CO2 vormt geen bedreiging, specifiek beleid is niet nodig. Morgen publiceer ik een interview met Richard de Mos zodat we nog wat specifieker zien wat we kunnen verwachten op klimaatgebied van een PVV-regeringsdeelname. Samen met Paul Luttikhuis van het NRC-klimaatblog stel ik vast dat er echt iets te kiezen is op klimaatgebied. Ondertussen merk ik verheugd op dat ik een uitgebreide analyse van de partijprogramma’s achterwege kan laten omdat met het trio Klimaatkeuze.nlKiesvoorkennis.nl en Wereldstemwijzer.nl het speelveld waarover deze website gaat volledig is gecovered. Eventueel nog de Groenekieswijzer.nl erbij.

Ontwikkelingssamenwerking lakmoesproef
Wereldstemwijzer.nl geeft als enige ook het PVV standpunt weer. Ontwikkelingssamenwerking is wat mij betreft ook de lakmoesproef voor elke partij: het toont in een paar zinnen de maatschappelijke bewogenheid van een partij én de economische zienswijze. Als basis voor mijn beoordeling neem ik het uitstekende must read-artikel van Camil Driessen in De Pers: “Die Chinezen zijn zo gek nog niet“. In dat licht zijn de goede, niet-utopische, eerlijke, niet-betuttelende programma’s voor ontwikkelingssamenwerking die van CDA, VVD, TON en PVV. Lees het zelf na op Wereldstemwijzer.nl waar je ook de downloadlinks naar alle verkiezingsprogramma’s overzichtelijk bijeen hebt.

Waarom D66 op onderwijs?

D66 op onderwijs
Kijken we verder naar onderwijs en wetenschap, wat voor elke rechtgeaarde Climategate.nl-lezer hopelijk een van de meest wezenlijke programmapunten zal zijn. Het hoeft niet te verbazen dat bij mij en ik vermoed bij vele anderen D66 ruimschoots aan de leiding gaat als ik de 20 vragen van Kiesvoorkennis.nl beantwoord met eens of oneens (zie mijn score in afbeelding hieronder). Waarbij het pleidooi van de VVD voor een nieuw  ministerie voor onderwijs, onderzoek en innovatie zeker ook goedkeuring kan wegdragen. Als je het partijprogramma van D66 (download pdf) leest op dit punt dan vraag je je bijna weemoedig af waarom deze partij zich niet simpelweg Partij voor Kennis en Onderwijs noemt. Dan kunnen ze met die ministerspost in elk kabinet aanschuiven.

PVV ontbreekt
Ook bij Kiesvoorkennis.nl ontbreekt de PVV, volgens de maker SWT omdat de PVV wederom niet voldeed aan het verzoek de stellingen te beantwoorden. Met de aanzienlijke kans op regeringsdeelname is het toch van belang zicht te krijgen op wat die partij voor heeft met ons onderwijs en de wetenschap. Daarom hieronder dat onderdeel van hun partijprogramma integraal. Goede elementen daarin zijn zonder meer het teruggrijpen naar orde en respect zoals we kenden voor de revolutie van de zestiger jaren. De PVV toont met name affiniteit met basisonderwijs en MBO en streeft bij HBO en universiteit naar kansengelijkheid. Allemaal goede zaken.

Kiezen voor onderwijs

Wij zijn geen land dat gezegend is met veel natuurlijke hulpbronnen. Daarom zijn we aangewezen op onderwijs en creativiteit. Goed onderwijs wordt gevormd door gedreven docenten, goede leermiddelen en gemotiveerde leerlingen. Dit vormt het fundament van onze kenniseconomie. Nederland moet alles op alles zetten haar toppositie te behouden. Ons onderwijsstelsel kent grote uitdagingen. De afgelopen decennia is te weinig vooruitgang geboekt. Nederland is niet langer aanwezig in de top 5 van best presterende landen op het gebied van lezen en rekenen. Bijna 1 op de 10 basisscholen scoort onvoldoende. In het voortgezet onderwijs ligt dat nog hoger. Dat betekent dat meer dan 127.000 (!) leerlingen onderwijs op een te laag niveau krijgen. De Onderwijsinspectie vindt zelfs dat de samenleving inmiddels onvoldoende kan vertrouwen op de waarde van een diploma. Dat kan echt niet.

De herbouw van het onderwijs begint bij de basis: de pedagogische academie. Juist daar moet vakinhoud weer centraal staan. Onze kinderen in het basisonderwijs hebben recht op goed opgeleide onderwijzers. Dat geldt voor alle onderwijslagen. Op school kom je om hard te werken. Dus zeggen we gedag tegen de ‘alles-is-leuk’-cultuur. De onderwijzer wordt weer gewoon aangesproken met ‘meester’ of ‘juf’. De Canon van Nederland wordt verplicht op de basisschool, het volkslied wordt geleerd en op elke school hangt onze vlag. Goede scholen zijn veilige scholen.

In het MBO is het onderwijs bij uitstek losgeslagen van haar doelstellingen. De afgelopen tien jaar heeft men zich te veel beziggehouden met fuseren en onroerend goed. De gebouwen glimmen, maar het diploma steeds minder. De overheid moet hier bij uitstek haar verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door centraal te examineren op de kernvakken. De ontwikkeling richting steeds grotere scholen is een verkeerde. Het competentiegericht leren, waarbij leerlingen ‘zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces’ met concentratie op ongrijpbare competenties (zoals integriteit) in plaats van op kennis, is volledig verkeerd. Kennisoverdracht moet, zoals in het hele onderwijs, centraal staan. Managementlagen worden teruggedrongen.

HBO-scholen en universiteiten moeten voor iedereen toegankelijk blijven. Helaas staat ons systeem van studiefinanciering onder druk. Steeds meer politieke partijen willen hier aan tornen. Dat is verkeerd. Dat je ook kunt studeren als je vader geen GroenLinkser of D66’er is, vinden wij een groot goed. De kinderen van Henk en Ingrid moeten gewoon kunnen doorleren, ook als er van huis uit geen geld voor is. De scholen waar zij naar toe gaan moeten van topkwaliteit zijn. Daarom moeten instellingen meer zelf kunnen bepalen wie ze binnenlaten. Het HBO speelt een cruciale rol bij het opleiden van de top van onze beroepsbevolking, terwijl universiteiten verantwoordelijk zijn voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De scheiding tussen HBO en universiteit moet gehandhaafd blijven.

Christelijke, Joodse en openbare scholen moeten naast elkaar kunnen bestaan. Wij zijn dus voor behoud van artikel 23 Grondwet. Islamitische scholen gaan daarentegen dicht.

Bron: verkiezingsprogramma PVV

Angst drijfveer
Een interessante vraag is of D66, de partij van de (tevreden) academici, en de PVV, de partij van het (ontevreden) volk, elkaar zouden kunnen vinden op onderwijs. Feit is dat ze ongeacht het antwoord niet samen zullen deelnemen aan een kabinet. Wat leidt tot de vaststelling dat we in de huidige politieke constellatie nooit een optimale regering zullen hebben: een zakenkabinet geleid door specialisten op elk terrein, neutraal gevoed door niet ideologisch gedreven deskundigen en ernstig bijgestuurd door regelmatige peilingen. Angst blijft toch de voornaamste drijfveer voor het stemvee. De grootste politieke partijen spelen hier allemaal handig op in: het CDA bespeelt mensen op hun angst voor normvervaging (die van alle tijden is); de VVD bespeelt mensen op hun angst voor een verder verslechterende economie; de PVV doet het met de islam.

Bezinken
Het is al heel wat dat het ernaar uitziet dat het links net niet gaat lukken op basis van de gezaaide angst voor klimaatverandering aan de macht te komen (zie ook mijn artikel De Angst voor Klimaatverandering is Irrationeel). Verder geeft het te denken dat de VVD nu alleen door de historisch ernstige crisis de grootste kan worden. Waarom stemmen we niet sowieso voor de VVD – ook als het goed gaat – uit enthousiasme voor meer welvaart en een snellere economie? Dat is een vraag die iedereen eens bij zichzelf moet laten bezinken. En waarom lukt het de Nederlander alleen de irrationele klimaatangst weg te stemmen in ruil voor een misschien wel even irrationele angst voor allochtonen?

Lees deze passage eens uit een artikel van Trouw uit 2006:

De geschiedenis leert dat integratie van immigranten een proces is dat ten minste drie generaties duurt. Het is geen kwestie van een druk op de knop in Den Haag, hoewel politici dat wel suggereren.

Waarom heeft de PVV dit stoïcijnse realisme wel met het klimaat en niet met de integratie? Waarom wel lachen om de tweegradendoelstelling, maar niet om de eigen xenofobie? Interessante vragen. Wat natuurlijk het stoppen van de instroom van kansarme immigranten niet minder prangend maakt. Feit is dat GroenLinks de PVV nooit iets mag verwijten omdat zij met klimaat precies hetzelfde doen als wat de PVV doet met de islam. Ik citeer ten overvloede H.L. Mencken nog eens:

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

Als we op deze website dus soms de PVV omarmen, dan alleen wetende dat onze psychologie helaas angst nodig heeft en dat bijna alles beter is dan de onzinnige klimaatangst die potentieel onze hele economie in het slop trekt. Dit alles in ogenschouw nemend kan ik een stemadvies geven voor verschillende doelgroepen:

  • Spiritistisch aangelegde sceptici: MenS
  • Opportunistische optimistische gelukzoekers (en waarom zou jij dat niet willen zijn?): VVD
  • Zo snel mogelijk einde aan de klimaatwaanzin en breuk met linkse kerk: PVV (voorkeurstem Richard de Mos)
  • Onderwijs: D66
  • Ouderwets corporatisme met voordeel der degelijkheid: CDA
  • Sinterklaas (en waarom zou je daar niet in geloven?): PvdA
  • Belang van goede linkse oppositie met menselijk gezicht: SP
  • AGW-believer & “who cares about the economy stupid”: GroenLinks

Halszaak
Komend tot een keuze voor de meest gewenste coalitie wil ik het voorzorgsprincipe toepassen. Er is economisch een serieuze kans dat Nederland samen met de rest van Europa de boot gaat missen. Sinds Vermeend heeft gesproken, weten we dat dat niet de boot van verduurzaming en vergroening is, maar simpelweg de boot van good old economische groei, dezelfde economische groei die ons rijk heeft gemaakt en daarmee gevoelig voor natuur en milieu. Als de ecologische toekomst van onze fragiele planeet (hoe komen mensen nu toch op het vreemde idee dat onze planeet fragiel is?) op het spel staat, dan is dat niet erg. Als je daarin gelooft, stem dan alsjeblieft voor Koning en vaderland GroenLinks.

Voorzorgsprincipe
Als je twijfelt over de klimaatcrisis, pas het voorzorgsprincipe in het belang van onze kleinkinderen dan eens toe op de economie. Zie dan dat er – zeker na de opmerkelijke uitspraken van Balkenende van gisteren – maar één kans is op echte vernieuwing en dat is een kabinet Rutte met daarin de héle VVD, inclusief de ooit afgesplitste PVV inclusief het unieke door vele VVD-ers omarmde PVV-klimaatstandpunt. Er is maar één kans dat Nederland misschien wel heel Europa op sleeptouw kan nemen terug in de richting van de Strategie van Lissabon. Dat kan alleen als we allemaal dankzij het dappere voorwerk van Richard de Mos de klimaatrouwbandjes afdoen, waarmee geen economische wedstrijd te winnen valt, zoals het Nederlands elftal met rouwbandjes wel moest verliezen van Rusland tijdens het EK. Als we straks winnen in Zuid-Afrika levert dat 0,25% extra economische groei op, zo is becijferd door ING. Bij deze roep ik economische instituten op eens uit te rekenen hoeveel extra economische groei we direct zouden krijgen als we allemaal in één klap onze klimaatangst zouden laten vallen en allemaal zouden ophouden met milieusomberen en consuminderen. Ik schat minstens 1%!

Femke of Richard
Daarmee zijn de kaarten geschud en kan iedereen ten aanzien van klimaat zijn keuze bepalen: Femke vóór verregaand klimaatbeleid in een kabinet van PvdA-CDA-D66-GL of Richard voor tenminste een kans op snelle ontmanteling van het klimaatbeleid binnen VVD-CDA-PVV. Oef!