VN-rapporten voor klimaat en biodiversiteit zijn meer apocalyptische geloofsbelijdenissen dan serieuze wetenschappelijke rapporten

De Verenigde Naties en diverse landen willen weer een nieuw bureaucratisch orgaan in het leven roepen voor biodiversiteit, vergelijkbaar met Klimaatpanel IPCC. Dat is geen goed idee, want net als de IPCC-rapporten voor klimaat, zit ook het rapport The Economics of Biodiversity-rapport (Teeb) vol met fouten, overdrijvingen, ongefundeerde schattingen en verkeerd geciteerde literatuur; campagnewetenschap dus. Dat is kwalijk, omdat zulke overdrijving de geloofwaardigheid van noodzakelijke natuurbescherming ondermijnt, en verkeerde prioriteiten agendeert.

De website Climatequotes vond al een fout in de claim over wetlands, zelf heb ik de claim over boskap eens gecontroleerd.

Fout 1: totale bosoppervlak daalt niet in de serieuze literatuur
Bij het TEEB is slechts bij oppervlakkig lezen al te zien dat de auteurs, waaronder ook mensen van het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit, het shock and awe effect boven deugdelijke bronnen en gegevens stellen. In de eerste aflevering hier behandel ik de foutieve bosoppervlak-claim. Het TEEB stelt:

The levels of many of the benefits we derive from the environment have plunged over the past 50 years as biodiversity has fallen dramatically across the globe. Here are some examples:

In the last 300 years, the global forest area has shrunkby approximately 40%. Forests have completely disappeared in 25 countries, and another 29 countries have lost more than 90% of their forest cover. The decline continues (FAO 2001; 2006).


Half waar
In de afgelopen eeuw is ontzettend veel gekapt. Van alle bos in de wereld is nu 30 procent primair, dus niet gekapt in de laatste eeuwen, 60 procent is secundair: dus opnieuw verschenen na kap.
In veel landen daalt nog steeds door roofbouw het bosoppervlak. Maar wanneer je de serieuze bosbouwliteratuur volgt, weet je dat het wereldwijde bosoppervlak juist groeit, zoals Robin Chardon in 2008 beschrijft in Science. Vooral in de tropen waar bos uit de grond schiet nadat landbouwgrond is verlaten. Wel kan meer actieve herplant volgens moderne bosbouwinzichten verdere regeneratie versnellen. Dan blijkt ook veel achteruitgang van biodiversiteit te keren.

Lees de rest van dit bericht op Rypke’s blog natuurondervuur.nl…

Zie ook The Air Vent en Climatequotes.com.