Persbericht PBL 1 juli 2010

China en India doen wereldwijde daling CO2-uitstoot teniet

Ondanks de aanhoudende economische crisis is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, in 2009 gelijk gebleven. De sterke toename van CO2-uitstoot in snel groeiende ontwikkelingslanden als China en India doet de daling in de geïndustrialiseerde wereld volledig teniet.

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving in het onderzoeksrapport “No growth in total global CO2 emissions in 2009”.

Het PBL heeft zijn berekeningen gebaseerd op recente cijfers voor energiegebruik van oliemaatschappij BP, cementproductie van de U.S. Geological Survey (USGS) en op de nieuwste versie van de Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), een samenwerkingsprogramma van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie en het PBL.

Het planbureau heeft becijferd dat de uitstoot door verbranding van fossiele energie (incl. affakkelen van ongebruikt gas dat vrijkomt bij oliewinning en van andere industriële processen zoals cement- en ammoniakproductie) in de geïndustrialiseerde landen daalde met zeven procent. In China en India nam de uitstoot met respectievelijk 9 en 6 procent toe – ondanks een verdubbeling in China van het wind- en zonne-energievermogen voor het vijfde jaar op een rij. Bij elkaar opgeteld, betekent dit dat de uitstoot van CO2 in 2009 wereldwijd gelijk is gebleven, voor het eerst sinds 1992. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspelde eerder zelfs dat de uitstoot in 2009 met 2,6 procent zou afnemen, de grootste daling in veertig jaar. Deze verwachting is dus nog niet gerealiseerd.

De geconstateerde daling in de geïndustrialiseerde landen helpt deze landen om aan hun internationale verplichtingen van het Kyoto-protocol te voldoen. Vorig jaar lag hun uitstoot gezamenlijk tien procent onder het niveau van 1990, ruimschoots binnen het doel van het Kyoto-protocol. De geïndustrialiseerde landen, met uitzondering van de VS dat het protocol niet geratificeerd heeft, liggen op koers om gezamenlijk in de periode 2008-2012 gemiddeld 5,2 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Deze daling hangt echter ook samen met de financiële crisis. Veel productiecapaciteit is stilgelegd, maar kan bij aantrekkende groei weer in bedrijf genomen worden. Bij herstel is de kans daarom groot dat de emissies in de geïndustrialiseerde landen snel gaan oplopen. Niettemin betekent de economische terugval dat de industrielanden gemakkelijker aan hun verplichting kunnen voldoen. Een gevolg is ook dat sommige landen minder emissierechten zullen hoeven kopen van reductieprojecten in ontwikkelingslanden dan tot dusver gedacht werd, wat betekent dat er minder geld beschikbaar komt voor vermindering van emissies in deze ontwikkelingslanden.

Uitstoot per inwoner
Hoewel de uitstoot van landen als China en India in de afgelopen jaren is toegenomen, was de gemiddelde CO2-uitstoot per inwoner in 2009 nog steeds lager dan die van de industrielanden: in India 1,4 ton per persoon, in China 6 ton, in Nederland 10 ton en in de Verenigde Staten 17 ton.

Bron: pbl.nl