Hierbij mijn hernieuwde poging om een inhoudelijke wetenschappelijke discussie op gang te brengen.  Eerder heb ik al aangekondigd het verschijnen van een special issue in het tijdschrift E&E over een gewenste paradigma verandering bij het onderzoek naar het broeikaseffect. Zie hieronder voor de inhoudsopgave. Thans heb ik de artikelen in pdf beschikbaar. Hierbij nodig ik de lezers van dit blog uit, kennis te nemen van deze artikelen, die ik gaarne toezend aan geïnteresseerden op hun aanvraag (aan arthur@keykey.nl). (e-mail adressen en schuilnamen houd ik vertrouwelijk), op één voorwaarde. Dat de lezer inhoudelijk commentaar levert op één of meer van de artikelen (in het Engels gesteld) dat ik voor een response aan de auteurs kan voorleggen. Daarna zal ik de wederzijdse commentaren verwerken in een vervolgartikel in E&E, en ook op dit blog weer te geven.

Hopelijk krijgen we op deze wijze een nationale discussie, met een internationale dimensie op gang, waar met name Noor van Andel en ik naar uitkijken. Dit zei Noor hierover bij een bijeenkomst van klimaatsceptici in Nieuwspoort, 2007:

“Het verband tussen klimaatverandering en de toename van CO2 in de lucht is van een dermate groot belang, dat wij ons niet kunnen veroorloven de discussie over de theoretische grondslagen van dat verband uit de weg te gaan.

Juist een land als Nederland, dat een reputatie heeft op te houden van 4 eeuwen kritiek op heersende opvattingen, zou er goed aan doen deze discussie op een goed wetenschappelijk niveau te organiseren.”

Waar gaat het ons nu meer precies om?

Dat we afkomen van de verkondigde en al te simpele metafoor dat de atmosfeer als een passieve deken over het oppervlak ligt en deze daarmee warm houdt. En dat vervolgens een CO2 verhoging als een extra dekbed functioneert en dan nog meer warmte vasthoudt. Die voorstelling van zaken wordt onderbouwd met het argument dat daaraan welbekende en niet te betwisten fysische wetten ten grondslag liggen. Dit laatste is slechts gedeeltelijk juist want veel fysische en meteorologische grondbeginselen worden daarbij veronachtzaamd. De atmosfeer is geen passieve deken maar een complexe structuur waarin een veelvoud van processen zich afspeelt die de oppervlaktetemperatuur binnen grenzen houdt. Drie mechanismen zijn van bijzonder belang.

  1. De waterverdamping aan het oppervlak die daar direct als een koelmachine werkt.
  2. De daarbij onderhouden watercirculatie, die tot wolkvorming aanleiding geeft, die de toestroom van warmte van de zon beïnvloedt. Dit werkt als een ‘feedback’ mechanisme.
  3. Het streven naar maximale entropieproductie (wat volgt uit de tweede hoofdwet van de thermodynamica) aan de bovenkant van de atmosfeer.  Dit werkt als een overloop als de warmte-inhoud van de atmosfeer stijgt. (Vergelijk een wasbak met water, met de afvoer onderin, maar met aan de bovenkant zo’n overloop).

Het merendeel van de auteurs in deze special issue van E&E is nu van mening dat als men deze processen verder doorrekent, er weinig ruimte overblijft voor CO2 om nog een invloed te kunnen uitoefenen.

 

ENERGY & ENVIRONMENT

VOLUME 21 · NUMBER 4 · 2010

SPECIAL ISSUE: PARADIGMS IN CLIMATE RESEARCH

CONTENTS Page

Guest editorial

Arthur Rörsch (The Netherlands) ……………………………………………………………………….i

Introductory paper on paradigm shift

Should we change emphasis in greenhouse-effect research?

Arthur Rörsch (The Netherlands) ………………………………………………………………….165

A null hypothesis for CO2

Roy Clark (USA) …………………………………………………………………………………………171

The thunderstorm thermostat hypothesis

Willis Eschenbach (Hawaii)…………………………………………………………………………..201

Tropical rainstorm feedback

Noor van Andel (The Netherlands) ………………………………………………………………..217

A natural constraint to anthropogenic global warming

William Kininmonth (Australia)……………………………………………………………………..225

The stabilising effect of the oceans on climate

Dick Thoenes (The Netherlands) ……………………………………………………………………237

What goes up must come down (a commentary)

Peter Siegmund (The Netherlands) ………………………………………………………………..241

The stable stationary value of the earth’s global average

atmospheric Planck-weighted greenhouse-gas

optical thickness

Ferenc Miskolczi (USA) ………………………………………………………………………………..243

The thermodynamic relationship between surface

temperature and water vapour concentration in the troposphere

William C. Gilbert (USA)………………………………………………………………………………263

Note on the Miskolczi theory

Noor van Andel (The Netherlands) ………………………………………………………………..277

Fuel for Thought

Sonja Boehmer-Christiansen (UK) ………………………………………………………………..293