Schiermonnikoog – Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken en de bedrijven ZeeEnergie C.V. en Buitengaats C.V. hebben donderdag een uitvoeringsovereenkomst getekend waarmee de bedrijven, die beide een initiatief zijn van de Duitse BARD groep, zich verplichten tot de bouw van twee grote windmolenparken zo’n 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

Het vermogen van de toekomstige parken bedraagt samen 600 megawatt. Hiermee kunnen rond 660.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. De bedrijven hebben het beste aanbod gedaan binnen de tender Wind op Zee die door minister Van der Hoeven is uitgeschreven.

De tender Wind op Zee is een onderdeel van de SDE, de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. De verleende subsidie is een maximum. De daadwerkelijke hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toekomstige productie en elektriciteitsprijs. De subsidie wordt in vijftien jaar tijd uitgekeerd. De regeling wordt uitgevoerd door NL Energie en Klimaat.

Voor de tender Wind op Zee was een totaal budget van 4,5 miljard euro beschikbaar. De ingediende projectvoorstellen zijn beoordeeld en gerangschikt door NL Energie en Klimaat. Naast de nu toezegde subsidie is er nog een restbudget over.

Dit restbudget zal aan enkele partijen die zich ook hebben ingeschreven voor deze tender, worden aangeboden. Hiermee wordt naar verwachting nog rond 100 Megawatt windvermogen op zee gerealiseerd.

De Europese Commissie zal de subsidiebeschikkingen beoordelen op het Europese Milieusteunkader. Indien de bouw van de windparken onverhoopt niet door zou gaan, volgt uit deze uitvoeringsovereenkomst dat de bedrijven een boete van elk € 20 miljoen moeten betalen. De bouw van de windparken moet volgens de uitvoeringsovereenkomst voor 1 augustus 2013 gestart zijn.

Bron: blikopnieuws.nl