Ik neem Hans Errens tip om deze site zo apolitiek als mogelijk te maken zeer serieus (zie interview). Mocht het werkelijk zo zijn dat zijn neutrale wetenschappelijke geest vanaf september ook hier gaat bloggen, dat ook Marcel weer volop actief is en dat ik dan eindelijk start met mijn serie over de fysica/logica van het klimaatsysteem, dan zit de politiek straks echt waar het hoort: op het tweede plan.

Rondom de afwijzing van de subsidieaanvraag voor het open minded project Antenne Klimaat & Duurzaamheid met deze website als basis én rondom de huidige informatieronde voor een PaarsPlus-kabinet waarin God verhoede een Kees Vendrik wel eens op de ministerspost VROM zou kunnen komen, moet ik me hier toch nog wel even te weer stellen tegen de hemeltergende tweedeling die op milieugebied of tenminste op klimaatgebied in Nederland een feit is.

Want lees toch weer eens de honderden reacties op het leugenachtige KNMI-bericht dat we toekomstig steeds vaker extreem weer zullen hebben door klimaatverandering door mensen veroorzaakt….

Chapeau!
Dit is trouwens geen officieel communiqué van het KNMI, maar waarschijnlijk een telefonische natte-vinger-quote van KNMI-klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh, die eerder wel officieel publiceerde over de afname van mist in Nederland (Lag dat niet ook een beetje aan de overactieve zon destijds? Ik zie de laatste tijd weer veel vaker mist!) en over het feit dat Nederland twee keer sneller zou opwarmen (samen met nomen est omen S.S. Drijfhout). Volkskrant, NRC en Trouw hebben deze Oldenborgh-extreem-weer-quote trouwens links laten liggen. Chapeau!

Ziek van milieubeleid
Waar het hier om gaat is dat VROM structureel geen oog heeft voor het feit dat een zeer grote minderheid en mogelijk zelfs een meerderheid van de Nederlandse bevolking een volstrekt ander milieubeleid voorstaat, met als onderdeel daarvan een afschaffing van het onzinnige klimaatbeleid. Laat de mensen van AgentschapNL en VROM eens turven hoe de verhouding tussen sceptici en alarmisten ligt in de vaak honderden reacties op alarmistische berichten op Telegraaf.nl en andere media. Mijn schatting is 9:1. Al zit dat medium in een bepaalde hoek in Nederland, het is de grootste en zelfs als ik die verhouding door 2 deel zijn nog steeds 45% van de Nederlanders “ziek van ons milieubeleid”.

Tweedeling buiten kijf
Natuurlijk is er een tweedeling in Nederland. Buiten kijf. Tussen de “onderbuik” en de “elite” of “intelligentsia”. En juist die politici die waarschuwen tegen een andere tweedeling (tussen allochtonen en autochtonen) strijden heimelijk voor het behoud van de tweedeling tussen “elite” en “volk”. Dat is geen complottheorie maar decennialange realiteit. Koningin Beatrix doet er vrolijk aan mee met zo’n elitaire informateur als Tjeenk Willink. Het zou toch een unicum zijn als de koningin eens iemand uit het volk zou aanwijzen als informateur. Laten we zeggen Gordon of Bert van Marwijk.

Op zich valt er wat voor te zeggen een beetje te filteren tegen al te volkse sentimenten. Een elitair, gemanierd en hoffelijk binnenhof is soms echt wel te prefereren boven al te volks gekrakeel. Maar wat zegt Richard Lindzen ook al weer: ordinary people see right through man-made climate fears, but the educated are very vulnarable. En daar zit hem het probleem. De politiek én de ambtenarij zal moeten leren dat de onderbuik op vele punten vaak – zonder het te kunnen uitleggen – dichter bij de realiteit zit, dan de intelligentsia in haar urbane post-moderne verwrongen zingevingsstreven. Dan gaat het niet aan “als 29% van de ambtenaren zegt veel moeite te hebben met de PVV als politieke baas“. Dan moet je actief zoeken naar kansen om op een zinnige manier het tegengeluid te omarmen en er je voordeel mee te doen.

Handreiking
Het project Antenne Klimaat & Duurzaamheid was onze handreiking aan het ministerie van VROM. Het was een kans om op een intelligente en democratische manier in kaart te brengen hoe de verhoudingen in Nederland liggen met betrekking tot gewenst milieu- en klimaatbeleid. Een gemiste kans…. en nu gaat het SMOM-potje wederom in zijn geheel naar grotendeels ondemocratische initiatieven waarbij de intelligentsia de burger met zijn eigen belastingcenten weer de nodige politiek correcte onzin wil opspelden….

Verbaasd? Lees wat Maarten ons schrijft:

Hajo, zo gaat het altijd met (bijna?) alle subsidies.

Ik ben redelijk bekend met kunstsubsidies. Hetzelfde laken en pak. Wanneer de aanvraag niet past binnen de politieke directieven kan je het vergeten. De redenen die worden opgegeven zijn beledigend, tenenkrommend en stuitend vanwege de onkunde die uit uit spreekt.

Niet te lang treuren (1 dag tot een week) en knalhard doorgaan.

Hart onder de riem.