Er gaan mooie dingen gebeuren de komende 10 dagen. En dan doel ik niet op de WK titel van het Nederlands elftal. En ook niet op de vorming van een Paars Plus kabinet. Maar op het feit dat Steve McIntyre, die angstvallig uit alle onderzoeken naar het IPCC is gehouden, een dezer dagen op eigen initiatief naar Groot-Brittannië vliegt om op 14 juli deel te nemen aan het debat van The Guardian naar aanleiding van de verschijning – morgen – van het rapport van de commissie van Sir Russell Muir.

Het rapport dat morgen verschijnt gaat niet over het IPCC maar expliciet over de praktijken van Phil Jones’ Climatic Research Unit (CRU), zoals die met de climategate e-mails aan het licht kwamen. Een zaak waarover ons PBL als het graf zwijgt, terwijl juist hier de sleutel ligt naar de ernstige twijfels aan de betrouwbaarheid van de IPCC-hoofdconclusies en niet bij die Kees-Vendrik-HAVO 3-foutjes die onophoudelijk worden opgesnord in het lijvige IPCC-rapport. Saillant detail: Roger Pielke Jr. heeft nu al weer een fout ontdenkt in het PBL-rapport

The Guardian neemt met haar artikel ‘Climategate’ was ‘a game-changer’ in science reporting, say climatologists opnieuw een voorsprong in eerlijkheid ten aanzien van de nu langzaam ten goede kerende onbalans in het klimaatdebat. Lees dit artikel en bedenk dan hoe geweldig het nieuws is dat Steve McIntyre nu eindelijk eens op een mooie plek op een mooi moment zijn zegje kan doen in deze kwestie. Op zijn blog toont hij zich verheugd over de 120 donaties voor zijn reis die zijn binnengekomen.

I appreciate this not just for the financial support (which is appreciated), but as a demonstration of interest by readers. I must say that I take satisfaction in the sequence of deciding to take the trip and readers volunteering support, as opposed to engaging in a public telethon to ratchet up contributions before making the decision. The Guardian has confirmed that they will accommodate me in the panel. They seem a bit impressed that public support extends to actual contributions.

Daarmee ligt er nu een mooie kans voor ons Hollanders om ook onze steun te laten blijken en onze stem af te geven. Met een kleine donatie aan McIntyre (via de donate-knop linksboven op Climateaudit.org) laten wij zien dat we het open debat omarmen ongeacht onze positie in het debat. En dat we het even belachelijk vinden als Anthony Watts dat:

The investigations thus far are much like having a trial with judge, jury, reporters, spectators, and defendant, but no plaintiff. The plaintiff is locked outside the courtroom sitting in the hall hollering and hoping the jury hears some of what he has to say. Is it any wonder the verdicts keep coming up “not guilty”?

Lees ook de rest van Anthony’s artikel.

Oranje
Marcel onderhoudt goed contact met Steve zodat we het aantal Nederlandse donaties zeker aan de weet komen. Ik ga nu snel een nieusbrief opstellen en ook daarin zal ik eens niet oproepen tot donaties aan Climategate.nl maar puur voor Steve’s trip. “Ons ben zunig”, is niet van belang. Het gaat om het aantal donaties. Ik hoop volgende week een bericht te kunnen maken met als titel “Nederland steunt deelname Steve McIntyre aan klimaatdebat” ehhh “Oranje steunt deelname Steve McIntyre aan klimaatdebat”.