Kamervragen van Richard de Mos:

De Partij voor de Vrijheid stelt dat Pachauri, de baas van het VN-klimaatpanel IPCC, het klimaatdebat in alle openheid moet voeren.

PVV-er De Mos: “Er zijn genoeg schandalen in het klimaatdebat geweest die het daglicht niet kunnen verdragen en daarom is het een kwalijke zaak dat de hoogste baas van het VN-klimaatpanel, Pachauri, een brief heeft geschreven die alle geselecteerde auteurs voor het vijfde IPCC-rapport oproept om de pers niet te woord te staan en alle mediavragen door te spelen naar het IPCC. Juist door alle schandalen is een open en eerlijk klimaatdebat nu bittere noodzaak en is IPCC-censuur het laatste wat we kunnen gebruiken”.

De PVV roept middels Kamervragen de minister van VROM op om het IPCC tot zo’n open en eerlijk debat te bewegen.

Kamervragen van het lid De Mos (PVV) aan minister Huizinga van VROM

15 juli 2010

1) Bent u bekend met het bericht ‘Ophef over anti-glasnost brief Pachauri aan auteurs’? (1)

2) Deelt u de mening dat het, juist door alle klimaatschandalen uit het recente verleden, nodig is om een open en eerlijk klimaatdebat te voeren? Zo ja, hoe ziet u de brief van Pachauri aan de auteurs van het vijfde IPCC-rapport dan?

3) Heeft u de bereidheid om VN-klimaatbaas Pachauri op te roepen om geen brieven meer te schrijven naar de auteurs van het vijfde IPCC-rapport die een open en eerlijk debat in de weg staan, zodat zij niet monddood worden gemaakt en vrijelijk met de pers kunnen spreken? Zo neen, waarom niet?

(1) ‘Ophef over anti-glasnost brief Pachauri aan auteurs’, Climategate.nl, 13 juli 2010

http://climategate.nl/2010/07/13/ophef-over-anti-glasnost-brief-pachauri-aan-auteurs/