Een modern huishouden van vier personen gebruikt het energetisch vermogen van 600 slaven


Ik kan het niet genoeg zeggen: lees ‘The Rational Optimist’ van wetenschapsjournalist Matt Ridley, voormalig redacteur van the Economist en schrijver van Genome. Hij schrijft vele zaken die ik ook al eens dacht of schreef, maar dan veel beter. Zijn verhaal ligt in lijn met withouthotair van fysicus David mc Kay, maar heeft ook Lomborgiaanse trekken.

VROM, neem de handschoen op
Ik daag bij deze het Ministerie van VROM en het Ministerie van Waarheid (Agentschap NL) uit om Ridley’s lof op menselijke inventiviteit te lezen, dat toont hoe vrijwel iedere (eco)pessimist de plank misslaat: beste donkergroene ambtenaren, leg aan Nederland uit waar Ridley feitelijke onjuistheden verkondigt als hij bij monde van energie-expert Jesse Ausubel verklaart:

‘laten we niet langer valse goden heiligen, en als ketters uitroepen: duurzame energie is niet groen’.

Als repliek bedoel ik dan
.. niet een postmoderne discussiedoder: ‘dat is zijn mening, dit is onze mening, ieder zijn eigen feestje’, maar een feitelijke repliek, die de volgende 3 stellingen inhoudelijk en logisch weerlegt in plaats van omzeilt.

  • Fossiele energie heeft een veel kleinere ecologische voetafdruk wanneer je landgebruik meeneemt in de rekensom van energie.
  • Zonder energie, die even goedkoop, handelbaar, betrouwbaar en overvloedig beschikbaar is als fossiele energie, vervallen we weer tot armoede, zoals de meeste van onze voorouders voor de Industriële Revolutie.
  • Energievormen die grote oppervlaktes land gebruiken in een dichter bevolkte eeuw zijn destructief voor resterende natuur en een stap terug naar de Middeleeuwen.

600 slaven per huishouden van vier
Ridley werkt komisch-illustratief met een slaven-equivalent voor energie. Liet men vroeger het huishouden draaien op slaven, nu draait uw huishouden merendeels op fossiele energie. Eén gezonde menselijke slaaf levert ongeveer 50 watt vermogen, en die zou je dan in ploegendiensten van 8 uur moeten laten draaien.

De gemiddelde wereldbewoner heeft 2500 watt vermogen nodig (een Amerikaan 10.000, Al Gore 100.000), dus 50 slaven per persoon per shift. Wanneer die de klok rond werken heeft iedere gemiddelde aardbewoner dus 150 onbetaalde slaven nodig per dag om zijn comfortabele levensstijl vol te houden. Je zou wereldwijd bijna een triljoen menselijke slaven nodig hebben, om moderne mensen op huidig comfortniveau te laten leven.

‘je kunt deze reductio ad absurdum op twee manieren aannemen’, schrijft Ridley. ‘Je kunt de zondige spilzucht van de moderne wereld beklagen zoals de conventionele reactie is, of je kunt concluderen dat zonder goedkope energie als vervanger, 99 procent van de mensen in slavernij zou moeten leven voor de rest om een fatsoenlijke levenstandaard te hebben, zoals in koninkrijken in de Bronstijd het geval was’.

Biobrandstof sprokkelen
In Addis Abbeba, de hoofdstad van Ethiopie leven de Middeleeuwen voort. Hier werken klokrond nu 30.000 vrouwen om hout te sprokkelen, en zo blijft het land duurzaam ontbost, omdat het gros van Ethiopie op moeizaam bij elkaar gegriste biobrandstof draait. Dat zou niet gebeuren wanneer Ethiopiers allemaal toegang hadden tot goedkope energie in ieder huis. Goedkope fossiele energie zou alleen al in de hoofdstad 30.000 vrouwen verlossen van zinloze slavenarbeid. Bos zou herstellen, het land zou weer groener worden.

Duurzaam terug naar de Middeleeuwen
Dankzij fossiele energie, kappen wij geen hout meer voor energie, en dat spaart land, geen haver meer voor paardenkrachten. Afgezien van de verwoestende teerzandwinning in Canada die net als bij ‘duurzame’energie veel landoppervlak ruineert, vindt de meeste olie- en gaswinning op een verwaarloosbaar klein oppervlak plaats, zodat je veel natuurgrond spaart.

Om te voldoen aan de huidige Amerikaanse energiebehoefte zou je volgens Ridley:
– een landoppervlak ter grootte van Spanje vol moeten planten met zonnepanelen
– een landoppervlak ter grootte van Kazachstan met windmolens moeten volplanten
– een bos moeten planten ter grootte van India en Pakistan of hooivelden voor paarden ter grootte van Canada en Rusland gezamenlijk

Hoe kun je dus ooit beweren
..dat wind- en zonne-energie groen zijn, wanneer de onvermijdelijke consequentie is dat je zoveel land moet bebouwen. Wanneer je weet dat windmolens vijfmaal meer staal en beton per geleverde watt nodig hebben als een kernreactor. En dan moet je ook nog de duizenden extra kilometers aan asfalt toegangswegen meerekenen naar deze windfarms. Dan ga je terug naar de Middeleeuwen, toen je landoppervlak nodig had om energie te verbouwen.

Een oliemaatschappij zou aangeklaagd worden
Ridley noemt ook de bekende eerste grote windfarm bij Altamont Californie die 24 steenarenden per jaar doodt. Dat is maar één windfarm. Ridley had ook de windfarms bij de Noorse Smola archipel kunnen noemen die de populatie zeearenden verdreef/om zeep hielp. Voor biobrandstof wordt regenwoud gerooid, dat jaarlijks honderden oerang oetangs het leven kost. Wanneer een oliemaatschappij hierop werd betrapt, zouden rechtszaken worden aangespannen.

Shell legde bij het Sachalin project tenminste nog een oliepijpleiding om voor 24 miljoen dollar, om de trekroute van walvissen te sparen. Hun ecologische krediet verspelen ze wat mij betreft weer met de teerzandwinning en de tailing ponds, maar toch.. BP’s geknoei in de Golf valt op omdat het een uitzondering is, en komt vooral dankzij bezuiniging op veiligheidsbeleid, niet dankzij de olie zelf.

Toch bestaat het Agentschap NL…
…om eigenaren van landgoederen al aan te moedigen hun historische natuurlandschap vol te planten met de installaties van Kornelis Blok en consorten van Ecofys en het klimatocratisch complex. In ruil voor subsidie. Het bestaat Pieter Joop van het Ministerie van LNV om natuurbeheerders aan te moedigen om bos en natuur vol te planten met War of the Worlds-gevaartes. Voor de duurzaamheid. Toen ik Joop navroeg of die doelen wel met natuurdoelen samen gaan, kreeg ik na een muur van arrogantie slechts het postmoderne discussie ontwijkende antwoord ‘we zijn het niet eens’. Nee beste ambtenaar, zo werkt het niet: beargumenteer waarom jouw voorstel beter is.

En reken maar dat natuurclubs
in de verleiding komen, nu LNV de subsidiekraan voor beheer dichtdraait. Hank Bartelink, directeur van de Twaalf Landschappen kwam er al mee, notabene de voorzitter van de Zoogdiervereniging wil al profiteren met ‘klimaatlandschappen’. Terwijl windmolens bewezen killers zijn van de diergroep die hij zou moeten verdedigen; vleermuizen. Alles aan de kant voor de subsidie.

‘Wanneer je net als ik van wildernis houdt, dan is het laatste wat je wilt weer teruggaan naar de Middeleeuwse gewoonte om het omringende landschap te gebruiken om energie op te wekken’stelt Ridley. Nogmaals, zeg mij waar in deze redenering iets feitelijk niet klopt. Ik geloof toch werkelijk dat bij steeds meer mensen de schellen van de ogen vallen.