De Daily Mail schrijft dat meer dan de helft van de Britse windmolenparken is gebouwd op plaatsen waar het niet genoeg waait, waardoor ze op minder dan 25% van hun capaciteit draaien. Dat percentage geldt voor alle windmolens bij elkaar opgeteld. Gaat het alleen om de windmolens op land, dan stijgt het aantal dat een kwart van zijn capaciteit niet haalt naar 70%.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Michael Jefferson van de London Metropolitan Business School. Volgens hem zijn subsidies de oorzaak van het slechte plannen; ontwikkelaars worden niet voldoende geprikkeld om daar te bouwen waar het rendement hoog is.